Tıp Doktorumuzdan Hacamat , Akupunktur Ve Doğal Tedaviler İle Sağlıklı Yaşam

Eklenen Yazılar

Klodikasyonun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Belirtiler

 • Yavaş veya akut olarak başlayabilir
 • uzun mesafe yürüyememe
 • Ağrı basit kas yorgunluğundan, tutlan kaslarda krampa varan değişiklikler gösterir
 • Ayak sırtında kıllar dökülür
 • Ayak aşağı sarkıtıldığında kızarıklık oluşur
 • Ayak arterlerinde nabız alınmaz
 • Popliteal arterde nabız alınmaz
 • Uylukta klodikasyon söz konusu olduğunda femoral arterde nabız alınmaz

Nedenleri

 • Vakaların %95’inde ateroskleroza bağlı olmak üzere a. femoralis superficialisin tıkanması
 • Arteri tıkayan diğer nedenler:emboli,popliteal arterin sıkışması,tromboangitis obliterans
 • Uyluk ve kalça tipi klodikasyon:aort iliak damarların tıkanması
 • Üst ekstremite subklavia ,aksiller ve brakial arterlerin benzer nedenlerle tıkanması

Risk Faktörleri

 • Sigara
 • Diabet
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Obesite
 • Kroner kalp hastalığı

Klodikasyonun Hacamatla Tedavisi: Bu patolojinin temelinde ateroskleroz ve emboli olduğu için ve hacamatta bu konuda emboli ve aterosklerozu önleme konusunda oldukça etkili hatta bana göre vazgeçilmez olduğu için tarama hacamatı cok uygun olur.

Turanşah Tümer

İncele

TIP DOKTORUMUZ TÜRKİYE DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK, TIBBİ HACAMAT EĞİTİMİ VERİYOR.

Posted in Hacamatın Faydaları | 2 comments

TIBBİ HACAMAT TEDAVİLERİ”  EĞİTİMİNDE;  AKUPUNKTUR NOKTALARINDAN VE HASTALIK BİLGİLERİNDEN  FAYDALANARAK, , HANGİ HASTALIKLARDA  HANGİ BÖLGELERE HACAMAT YAPILACAĞINI, TEORİK VE PRATİK OLARAK ANLATIYOR. AYNI ZAMANDA HACAMATIN  BİLİMSEL YÖNÜNÜ,  KORUYUCU HEKİMLİKTE  VÜCUTTA HANGİ NOKTALARIN KULLANILACAĞINI VE HASTALIKLARI NASIL TEDAVİ ETTİĞİNİ HASTA ÖRNEKLERİ İLE AKTARIYOR.

 

İncele

Fibrozit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

 

Fibrozit hacamat

Belirtiler

 • Temporal bölge-kulak üzeri
 • Kulak tragus önü
 • Skelenuş kapitis
 • Sternokleidomastoid
 • Boynun ön-alt kısmı
 • Pektoralis minor
 • Manubriosternal
 • Anterior ve posteior axiller kıvrımlar
 • Trapez çıkıntı
 • Üst romboidler
 • Alt romboidler
 • İlyak ibik
 • Kalça ortası
 • Rektus femoris ortası
 • Vastus lateralis ortası
 • Patellada kuadriseps bağlantısı
 • Humeral epikondiller
 • Başlangıçta tipik olarak çok sinsidir.
 • Ağrı sabahları,hava durumu,anksiyete,stres ile birlikte artmaktadır
 • Ağrı hafif fizik aktivite veya istirahat dönemlerinde azdır
 • Anomal 4. evre uyku
 • Yaygın halsizlik veya yorgunluk
 • Sıkıntı
 • Kronik baş ağrısı
 • İritabl barsak sendromu
 • Objektif nörolojik bulgularla beraber olmayan subjektif, tam tanımlanamayan şişlik veya uyuşukluk
 • Depresyon
 • Fizik dayanıklılığın azalması
 • Sosyal ilişkilerin azalması

Nedenleri

 • REM fazının kaybı
 • Stress
 • Travma

Risk Faktörleri

 • Uyku düzensizliği
 • Travma
 • Depresyon
 • Hava değişimleri

Fibrozit’in Hacamatla Tedavisi:Bu hastalığa sebep olarak gösterilen travma, stres, hava değişimleri, uyku düzensizliği gibi durumların tedavi edilmesinde hacamattan daha etkili bir medikal tedavi yoktur. Tarama hacamatı ile hastalanmadan önce yapılacak tedaviler belkide fibromiyoziti vücuda hiç uğratmayacaktır.

İncele

Selülit(1)’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

selülit hacamat

 

Belirtiler

 • Lokal hassasiyet
 • Ağrı
 • Eritem
 • Ateş
 • Titreme
 • Tutulu alanda kızarıklık,sıcaklık,şişlik
 • Lenfadenopati
 • Yukarıdakilerin hepsi
 • Ödem
 • Yüksek ateş,titreme,toksisite
 • Pürülan drenaj
 • Ateş
 • Aoreksi
 • Kusma
 • Kaşıntı
 • Yanma
 • Boyunda şişlik
 • Huzursuzluk
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Kapak ödemi
 • Rinore
 • Orbital ağrı,hassasiyet
 • Baş ağrısı
 • Konjuktival hiperemi
 • Kemozis
 • Ptozis
 • Göz hareketlerinde kısıtlık
 • Göz içi basınç artışı
 • Korneal hassasiyet
 • Retinal venlerde konjestiyon
 • Koryoretinal stria
 • Perienal eritem
 • Defakasyonda ağrı
 • Kanla karışık dışkı
 • Perienal kaşıntı

Risk Faktörleri

 • Önceki travma
 • Cilt lezyonu
 • Cerrahi yara
 • Tekrarlayan selülit
 • Kroner by- pass sonrası
 • Alt eksremite lenfödemi
 • Mastektomi
 • Diabetes mellitus
 • IV ilaç kullanımı
 • Yanıklar
 • Kötü hijyen
 • Travma
 • Kronik sünizit
 • Akut sünizit
 • Gözle ilgili cerrahi girişim
 • Akut dakrıyosistit
 • Dental ya da intakranial ifeksiyon
 • Bakteriyemi

Selülit(1)’in Hacamatla Tedavisi: hayatın içinde herhangi bir sebeple selülit olması sonucu o bölgede olan dolaşım bozukluğu ödem gibi sebeplerle; lokal hassasiyet, ağrı, muhtemel ateş, eritem, kaşıntı, yanma gibi belirtilerin akut safhasından sonra yapılacak tarama hacamatı ile selülitin radikal tedavisi mümkündür. Sayılan şikayetlerin tedavisinde en etkili yol bölgesel hacamat tedavisidir.

 

 

 

ayakkabı

İncele

Hacamatın Kas ve İskelet sistemi Üzerine Etkileri

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamat

Hacamatın Kas ve İskelet sistemi Üzerine Etkileri şunlardır:
1 – Kaslarda kan dolaşımının artması ve lenfin uyarılmasıyla güçlü hücresel etkileşim ve masaj etkisi yapılmış olur.

2 – Kasların genel durumunu iyileştirmek için biyolojik süreçlerini aktif hale getirir. Deri altı katmanlarındaki yorgunluk yapan atıklardan dokuları kurtarır ve kas tonusunu normalleştirir.

3 –Kas rüptürü,  yaralanma, tümör etkilerini azaltarak iyileşmeyi hızlandırır.

İncele

Hacamatın Mekanik Etkileri

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

Hacamatın Mekanik Etkileri
1) Akupunktur tedavilerinde kullanılan enerji hatları üzerindeki tedavi noktaları iğne kullanılarak mekanik olarak uyarılıyor.(stimülasyon). Ama hacamat tedavisinde aynı bölgedeki yaklaşık 5 cm çapındaki bölge mikro çiziklerle uyarıldığı için akupunktura göre 10 kat daha etkili olduğu ve hastalıklara iyi geldiği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.
2) Akupunktur tedavisinde birbirine yakın tedavi noktaları ayrı ayrı alındığı halde hacamat tedavisinde örneğin hem karaciğer hem böbrek hem pankreas noktaları aynı anda alınabiliyor. Ayrıca hacamat tedavisiyle yapılan noktasal mikro çiziklerde bir kupanın altına yakalşık 15-20 mikro çizik atılarak aynı sayıda refleks cevap oluşturularak vücut organ ve sistemleri yeterli bir şekilde uyarılmış oluyor.

3) Hacamatın(Cupping) mekanik olarak bir diğer etkisi, bağışıklık sistemini uyararak güçlendirmesi ve dolayısıyla bakteriyel ve viral  enfeksiyonlara karşı (hepatit gibi) korunaklı hale getirmesidir.
4) Hacamat tedavisinin bir başka mekanik etkisi de damar dolaşım bozukluğu olan bölgelerde her bir noktasal mikro çizik sonrası ,yeni kılcal damar oluşumudur.(revaskülarizasyon)

 

Dr Turanşah Tümer

İncele

Premenstruel Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Premenstruel Sendromu hacamat

 

Belirtiler

 • Depresyon
 • İrritabilite
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Ödem
 • Memelerde hassasiyet
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozukluğu

Nedenleri: Bilinmiyor. Hormonal,belki de nörotransmitter ile ilgili olabilir

Risk Faktörleri

 • Depresyon
 • Kafein
 • Stress
 • İleri yaş

Premenstruel Sendromunun Hacamatla Tedavisi:Depresyon irritabilite, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, ödem gibi belirtilere benim müşahade ettiğim hacamattan etkili ve yeterli tedavi yoktur. Hayatının önceki dönemlerinde periyodik olarak  hacamat olan bayan hastalarımızın hiçbirinde mensturasyon belirtilerine en küçük bir durumda bile rastlamadık. Tarama hacamatı özellikle hormon noktalarından uygun olur.

İncele

Prostat Hiperplazisinin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

prostat büyümesinin hacamatla tedavisi

Belirtiler

 • İdrar akım gücünde veya çapında azalma
 • Bekleyerek idrar yapma
 • İdrar sonrası damlama
 • Mesanenin tam boşalamama hissi
 • Taşma inkontinanası
 • İsteyerek idrarını tutamama
 • İdrar retansiyonu
 • Pollaküri
 • Noktüri
 • Acil idrara gitme ihtiyacı
 • İdrar akımının zayıflaması
 • Mesane distansiyonu
 • İdrar yaptıktan sonra residüel idrar kalması
 • Prostatın büyümesi
 • Perianal duyumlardaki,anal sfinkter tonusundaki veya bulbokavernöz refleksteki değişiklikler nörojenik bir komponenti de işaret eder.
 • Obstrüktif üropatiye bağlı böbrek yetmezliğine işaret eden bulgular(ödem,palör,kaşıntı,ekimoz,vs.)

Nedenleri

 • Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte ilerleten yaşla birlikte ortaya çıkan hormonal değişikliklerin neden olduğu kabul edilmekte.

Risk Faktörleri

 • İntact testisler
 • Yaşlanma
 • Diyet,çevre veya cinsel yaşamla ilgili saptanmamıştır.

Prostat Hiperplazisinin Hacamatla Tedavisi: Vücudun herhangi bir yerinde daralma ,sıkışma , bası varsa o vücuda hacamat kaçınılmazdır. Çünkü hacamat ödem çözer, bölgeyi genişletir, kanı inceltir, dokuların sertliğini giderip yumuşatır. Prostat hiperplazisinde olabilen hormon dengesizliklerine kafa hacamatı ve hormon düzenleme noktalarından yapılacak bölgesel hacamat tedavisi uygun olur.

İncele

Hacamat Tedavisi Neden Kaçınılmazdır?

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

Hacamat Tedavisi Neden Kaçınılmazdır?

Yıllar içinde kan hücreleri yaşlanır, kanın viskozitesi(yapışkanlığı) çeşitli sebeplerle (kimyasallar, organik, inorganik vücutta birikip atılamayan maddeler, ilaç artıkları, koruyucu katkı maddeli yiyecek içecekler, iltihaplar, enfeksiyonlar, kanserojenler) bunlar viskoziteyi artırır. Damar tıkanıklığı yapar. Kılcal ile doku arası değiş tokuş yapılan yerlerde kalite düşer ve dokular yeterli beslenemez. Bunların sonucunda  damar tıkanıklığı, damar sertliği, dolaşım bozukluğu oluşarak, doku ve organlar görevlerini yeterli derecede yapamaz.

Örneğin;

 • Bu dolaşım yetersizliği beyinde olursa; unutkanlık, öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, stres, sinirlilik, hormonal bozukluklar, baş ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu kalp kasında ise; kalp damar tıkanıklıkları, kalp krizleri, damar sertlikleri gibi belirtiler ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu: sindirim sisteminde ise besin sindirimi,bağırsak hareketleri azalır,şişkinlik,hazımsızlık başlar,besinlerin sindirimi zorlaşır; kabızlık,ishal,obezite gibi belirtiler sıklaşır.
 •  Bu dolaşım bozukluğu karaciğerde ise karaciğer hasarı,karaciğer yağlanması gibi belirtiler ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu Pankreasta ise şekere eğilim,sindirim bozukluklarına sebepler oluşur.
 •  Bu dolaşım bozukluğu Böbrekte ise böbrek süzme görevini yeterince yerine getiremez, dolayısıyla idrarla atılım zorlaşır,geriye doğru birikimler sonucu nefrit,böbrek yetmezliğine zemin hazırlanmış olur.
 •  Bu dolaşım bozukluğu  Üreme organlarında ise üreme ile ilgili problemler , adet zorluğu, ağrılı adet, yumurtalık tembelliği, erkekte sperm azlığı, prostat zorlukları baş gösterir.
 •  Bu dolaşım bozukluğu Kas ve eklemlerde ise ağrılar, eklem sertliği, kireçleme gibi belirtiler ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu  ciltte ise kırışıklık,solukluk,matlık, renksizlik,pullanma,kaşıntı,akne gibi belirtiler ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu Vücudun genelinde ise tansiyon yüksekliği, varis, basur, uyku bozukluğu, yorgunluk, dinlenememek, halsizlik, çabuk yorulma, uyuşukluk,zihinsel faaliyetlerde gerileme,dikkat dağınıklığı,unutkanlık, öğrenme güçlüğü ortaya çıkar.
 •  Bu dolaşım bozukluğu Hormon bezlerinde ise sinir dengesizlikleri,sindirim dengesizlikleri, durağanlık, kilo artışı dolaşım ve boşaltım dengesizlikleri,üreme ,adet bozuklukları gibi belirtiler görülür.

Dolaşım bozuklukları,  damar tıkanıklığı ve damar sertliğine  bağlı hastalıkları, aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar alarak  çözemezsiniz. Sulandırmayı düşündüğünüz tortu ve pıhtıyı hacamatla(kupa tedavisi) dışarı alarak kanı inceltmek en doğrusudur. Çünkü ilaçların karaciğer, böbrek ve mideye zararları bilinmektedir.

İşte bütün bunların neticesinde Hacamat; bütün hastalıkları önlemede ,yavaşlatmakta, hastalık şiddetini azaltmakta,yara iyileşmesinde ,ilaç kullanımını azaltmakta direk ya da dolaylı olarak  etkili olan bir tedavi yöntemidir.

 • O halde hacamat; Hacamat (Kupa Tedavisi – Wet  Cupping Therapy) cilt altındaki birikmiş, kılcal damarda dolaşmakta zorlanan, mikro pıhtıların, atıl kalmış vücuda zararlı organik ve inorganik maddelerin, çeşitli hastalıklar yapan toksinlerin, vakum yolu ile vücuttan dışarı alınması işlemidir.
 • Hacamat tedavisinde hastalıklara göre hangi bölgelere yapılacağını bilmek ve sadece kılcal damarlardan almak bilgi ve beceri ister. Hacamat yaptırmanın hiç bir yan etkisi olmadığı gibi hacamat vücutta biriken istenmeyen maddeleri dışarı alarak vücudu rahatlatıp  güçlendirir.

Hacamatın kılcal damarlardaki tıkanıklıkları açtığına, kandaki ve dokulardaki toksinleri attığına, bölgesel kan dolaşımını, bölgesel doku beslenmesini ve oksijenlenmesini artırdığına, ödemi azalttığına, karaciğer, dalak ve kemik iliğini uyararak kan yapımını uyardığına, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine, ağrı kesici özelliği olduğuna, çeşitli kas spazmlarını ve eklem ağrılarını iyileştirdiğine, bel-boyun fıtığı ve kireçlenmelere iyi geldiğine, dalak ve karaciğer hastalıkları ile enfeksiyon hastalıklarının tedavisine katkıda bulunduğuna ve psikolojik hastalıkların tedavisine yardımcı olduğuna birçok hastamda şahit olmuşumdur.

 

İncele

Karbon Monoksid Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

karbon monoksid zehirlenmesi hacamat

karbon monoksid zehirlenmesi hacamat

Belirtiler

 • Baş ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Halsizlik
 • Konfüzyon
 • Santral sinir sisitemi depresyonu
 • Senkop
 • Anjina
 • Taşikardi
 • Kardak aritmi
 • Nistagmus
 • Ataksi
 • Nöbet
 • Koma
 • Kardiopulmuner arrest

Nedenleri

 • Karbon monoksid inhalasyonu

Risk Faktörleri

 • Sigara içenler
 • Duman inhalasyonu
 • Soba ve şöminenin bulunduğu kapalı alanlar
 • Kömür madencileri
 • Boya Eritici imalatçıları

Karbon Monoksid Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi: Bütün zehirlenmelerde ağız yoluyla, akciğer yoluyla, cilt yoluyla vücuda giren zehrin acil müdahale sonrası vücutta kalan kısmı kılcal damarlarda bir ağ gibi takılı kalır. Hacamatla tedavi edilip vücut taraması yapılırsa atmama yakını vücuttan atılmış olur.

İncele

Allerjik Rinit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 1 comment

alerjik rinit hacamat

Belirtiler

 • Burunda konjestiyon ve akıntı
 • Beyaz,bataklık görünümlü mukoza
 • Burunda polipler
 • Paroksistik aksırık
 • Göz yaşarması
 • Gözler altında karanlık,yarı daire iz
 • Uzun kirpikler
 • Kulak tıkanması ve hassasiyeti
 • Semptomlar çoğu kez uyuma güçlüğü ile beraber seyreder
 • Yorgunluk
 • Ağızdan solunum
 • Boğazda kazıntı,tırmalanma hissi
 • Ses değişmesi
 • İritasyon öksürüğü
 • Burun arkası bölgede sekrasyon ve damlama
 • Burun,damak,göz,kulak kaşıntısı
 • Yüzde-görüntüde sönüklük

Nedenleri

 • Polenler,otlar,toz,maytlar,tükrük kurusu
 • Hamamböceği,çekirge,vb. balıklı yiyecekler

Risk Faktörleri

 • Aile hikayesi
 • Hassas bulunana antijeni ile sık sık karşılaşma
 • Birden fazla hassas olduğu antijenle karşılaşma
 • Atopik dermatit,astım,ürtiker gibi diğer allerjik hastalıkların varlığı
 • Uygun tedaviye cevap alınamaması

Allerjik Rinit’in Hacamatla Tedavisi: Allerjiye sebep olan ve allerjiye tepki olarak olan vücutta biriken metabolitlerinden vücutta biriktiği cilt altı bağ dokusu ve kılcal damarlardan dışarı çıkarılabilmesi için hacamat tedavisi şarttır. Hastayı çok rahatlatır.

Turanşah Tümer

İncele

Neden Hacamat?

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

neden hacamat

Neden Hacamat ?
• Bağışıklık sistemini uyarır ve güçlendirir;
• Kan dolaşımını arttırır;
• Doku ve iç organları uyarır;
• Kişinin sağlık koşullarını fiziksel ve zihinsel olarak geliştirir;
• Beyindeki kimyasalları dışarı alarak stresi ve depresyonu azaltır.
• Dokulara cilt yüzeyi yoluyla toksinleri serbest bırakmak için izin verir;
• Masaj etkisi yapar.
• Kan ile beslenen organları iyileşmeye teşvik eder.
• İlaçların istenmeyen yan etkilerini azaltır, bunların kalıntılarını kaldırır ve ilaç toksisitesi riskini azaltır.
• Masaj cupping sindirim sistemi üzerinde organları, kendi peristaltik hareketleri ve sindirim sıvılarının salgısını uyarır; gücünü sindirimi güçlendirir beslenme ve sekresyon dengelenir.
• Akupunktura göre 10 kat daha fazla etkilidir.
• Cupping 10-12cm bir yarıçap içinde çalışılır;
• Cupping karaciğeri uyararak vücudun detoksuna yardımcı olur;
• Masaj cupping sırt üzerindeki organları canlandırır, kan dolaşımını artırır ve 2km yürüyüşe eşdeğerdir.
• Vücuttan gaz, toksinler ve zararlı kolesterol çıkarılır.
• Ağrılar azalır ya da yok olur.
• Pürüzsüz kan dolaşımı sağlanır
• Hafıza ve akıl gelişir
• Bağışıklık sistemi güçlenir
• En büyük yararı, bir sünneti canlandırıyor olmasıdır.

Hacamat tedavisi ile cilt dokusu hücreleri deforme olur. Tahribat sonucu vücudun tamirat sistemi(anabolizma) harekete geçer. Cilt dokusu hücreleri ve dışarı alınan eski kan hücrelerinin yenilenme süreci başlamış olur.

Ayrıca hacamat sayesinde lenfatik sistemdeki tıkanıklıklar giderilmektedir.  Dolayısıyla lenfatik sisteminin güçlü olması aslında vücudumuzun kuvvetli bir bağışıklığa sahip olması demektir. Hacamat yaptıran insanlarda lenfatik sistem daha güçlenir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemi de güçlenir

Bugünün dünyasında, hacamat(cupping) soğuk algınlığı, kronik ağrı ve iç organ problemleri gibi sorunları geniş bir yelpazede tedavi etmek için hem Batıda hem de Doğuda sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan popüler ve etkili bir tedavi haline gelmiştir.

İncele

Hacamat Neden Gereklidir?

Posted in Hacamatın Faydaları | 3 comments

hacamat

 

HACAMAT NEDEN GEREKLİDİR?

Bir bireyin hayatında Sağlıklı bir vücut, enerjik bir yaşamın getirdiği sorumlulukları yürütebilmek için çok önemli bir faktördür. Vücut içinde çok fazla toksin olması durumunda, kan dolaşımı yavaşlayacağı için statik kan  pıhtılaşmaya eğilim gösterecektir. Bu durum giderek kişinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını bozacaktır.. Sonuç olarak, ilk aşamada insanlar kendilerini halsiz, yorgun, isteksiz, sinirli , genellikle de depresif hissedeceklerdir. Statik kanın mutlaka herhangi bir yöntemle çıkarılması gerekir, bu da  ilaçlar yardımıyla çıkarılamaz. Aspirin alarak bu statiklik çözülemez. Hacamat tedavisi bu noktada çok ihtiyaçtır. Bir sonrası hastalık 0lan bu dönemi durdurur.

Hacamat, sırt ağrısı , romatizmal sorunlarda, kas spazmlarını rahatlamak çok için yararlıdır. Deri ve altındaki kasları uyararak, o bölgede biriken toksinlerin serbest kalmasını sağlayarak, kan ve lenf damarları dolaşımını artırır. Hacamat(Cupping) mide, karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar dahil iç organların işlevini geliştirmek için derideki ilgili organların refleks bölgelerini uyarır. Vakum sayesinde cilttte histamin benzeri bir madde salınımına neden olur bu da bağışıklığı artırır.

Kupa terapisi hastalıkları önleyici ve iyileştirici bir tedavi yöntemidir. Vücudun kan dolaşımını arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar. Hastalıkların% 60’na sağlıksız kan dolaşımı neden olur. Yani hayati bir sistem için en doğru çözüm hacamat(cupping)tır. Damar tıkanıklıklarını aşmak için inanılmaz bir tedavi yöntemidir. Bu mekanizma sayesinde, toksinler ve metabolik atıklar ortadan kalktığı için, çeşitli hastalıkları da tedavi etmek mümkün olur.

EN ÇOK FAYDALI OLDUĞU HASTALIKLAR

– Yüksek kolesterol.

– Yüksek tansiyon.

– Kalp

– Ürik asit

– Migren / Baş ağrısı.

– İnme.

– Diyabet

– Göz problemleri.

– Romatizma.

– Astım.

– Boyun / omuz sertliği / yorgunluk.

– Kolay soğuk algınlığı.

– Ayaklarda karıncalanma.

– Bacaklarda şişlik.

– Kalp / Karaciğer hastalıkları.

– Vertigo.

İncele

Hacamat Yapan Kişinin Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Hacamat Yapan Kişinin Özellikleri

1.         Hastalıkların nedenlerini bilmelidir.

2.         Hem  modern hem de geleneksel ilaç türlerini bilmelidir

3.         Hastanın fiziksel belirtilerini (fisiodiagnosis) tespit edip teşhis edebilmelidir.

4.         Duygusal, zihinsel ve akıl hastaları ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

5.         Hastanın aile üyeleri ile iletişim kurabilmelidir.

6.         Hastaların tedavisinde özverili olmalıdır.

7.         İnsan vücudunda hangi bölgelere hacamat yapıldığında, hangi hastalıklara iyi geleceğini bilmelidir.

8.         Modern ve hijyenik tıbbi malzeme kullanımında titiz olmalıdır.

9.        Dolaşım sisteminin, cildin, kanın ve damarların anatomisini, fizyolojisini ve histoloji sini bilmelidir.

10.     Hacamat yapan kişi inançlı,doğru, adil,merhametli ve iyiliksever olmalıdır.

İncele

Kanın Hacamat Öncesi Ve Sonrası Laboratuvar Sonuçları

Posted in Hacamatın Faydaları | Yorumlar Kapalı

 

 

 

İncele

Hacamatın Organlar Üzerindeki Etkisi

Posted in Hacamatın Faydaları | Yorumlar Kapalı

hacamat kadın hacamat

Hacamat sindirim sisteminin organları olan mide, karaciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi organlarda düzenleme yapar.

Hacamatın sistemik etkilerinin yanında lokal etkileri de vardır. Boyun, sırt ve bel kaslarının spazmlarında, kasılmasında allerji ve egzama gibi hastalıkların cilt belirtilerinde hacamat yapıldığı zaman dramatik düzelmeler görülür. Spazmlar çözülür, alerjik belirtiler yok olur.

Hacamatın üreme organlarındaki etkisi sperm sayısını artırmak, yumurtalık tembelliğini gidermek, adetleri düzenlemek ve adet ağrılarını gidermek şeklinde kendini gösterir. Yıllarca çocuğu olmayıp hacamat sonrası Allah’ın izniyle çocukları olan çiftler oldukça çoktur.

İncele

Polimiyaljia Romatikanın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Polimiyaljia Romatika hacamat

Belirtiler

 • Başlangıç ani veye yavaş
 • Proksimal kaslarda ağrı ve sertlik
 • Semptomlar sabahları daha fazladır
 • Jel fenomeni
 • Konstitüsyonel semptomlar-halsizlik-apat,depresyon,kilo kaybı,ateş
 • Artralji/artrit
 • Kuvvetsizlik görülmez
 • Kas atrofisi bulunmaz
 • Eklemlerde hareket azalması genellikle ağrıya bağlıdır
 • Dev hücreli arterit tablosunun bulgu ve belirtilerinden biri olabilir

Nedenleri

 • Bilinmiyor
 • Viral hastalıkları izleyebilir

Risk Faktörleri

 • 50 yaşından büyük olanlar
 • Dev hücreli arterit varlığı

Polimiyaljia Romatikanın Hacamatla Tedavisi: Kaslardaki ağrı ve sertliğin giderilmesinde sabah sertliğinde ve ağrılarda hacamat çok etkilidir. Özellikle tarama hacamatı semptomlarda belirgin iyileşme sağlar.

İncele

Kansızlık,Anemide Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

 

DSC_9582

Hacamat sonucu kan üretimi artar. Bu nedenle kansızlık tedavisinde hacamat güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Hacamat sonrası beyaz kan hücreleri yani lökositler kanda rölatif olarak artar. Dolayısıyla bakteri ve virüslere karşı vücut güçlenir.

Hacamat enerji merkezlerini uyararak vücudun zinde kalmasına sebep olur

İnsan bedeni olarak büyüdükten sonra yaklaşık 20 yaşlarından sonra büyüme çok yavaşlar. Bu yaşlardan sonra hareket azlığıyla birlikte toksik kan vücutta birikir. Böylece dolaşım yavaşlamaya ve vücut organlarının performanslarında kusurlar oluşmaya başlar. Artık hacamata ihtiyaç oluşmaya başlamıştır.

Vakumlama yoluyla durağanlaşmış kan dışarı alınmalıdır.

Kan vücuttaki gıda ve oksijeni doku ve organlara transfer eder. Karaciğerde toksinleri zararsız hale getirmeye çalışır. Belirli yaşlardan sonra karaciğer ve kan görevini yeterince yerine getirememeye başlar. Kanın yoğunlaşması ve karaciğerin yağlanmasıyla vücutta durağanlık ve kronik hastalıklara eğilim başlamıştır(Damar sertliği, tıkanıklığı, kas –eklem ağrıları, yorgunluk halsizlik, unutkanlık ve dikkat dağınıklığı, şeker, yüksek tansiyon gibi)

Bu noktada hacamat tedavisi çok önemlidir. Hacamatla kandaki toksinler atılır, kan incelir ve kan yenilenir. Karaciğer yağlanması durur, kısaca vücut gençleşir. Yukarıda sayılan hastalıkların hiçbiri periyodik hacamat olan kişiye kolay kolay uğramaz. Uğrasa da çok hafif etkiler. Bu şekilde birikmiş olan yabancı maddelerin dışarı alınmasının tek yolu hacamattır.

İncele

Damardan Alınan Kan(Venöz kan) İle Hacamat Arasındaki Fark

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Venöz kan ile kapiller (kılcal damar )kanı arasında çok belirgin farklar vardır. Öyle ki biri kan transfüzyonunda (kan nakli) kullanılır, diğeri kesinlikle kullanılmaz. Venöz damarlarda dolaşan yaşlı kan hücreleri, toksin ve iltihabi birikintiler, metobolik atıklar kısacası kanı durağanlaştıran, yoğunlaştıran organik ve inorganik sebepler süngerimsi yapıda olan kılcal damar ağlarında takılıp kalır,ve ödeme,dolaşım bozukluğuna, cilt altı birikintilerine sebep olurlar. Bu da bağışıklık sisteminde tembellik yapar. Bu süngerimsi kılcal yapıdan birikintileri çıkarmanın tek yolu, bu yapıların yerini bilen ve noktasal çiziklerle sadece bu yapılara müdahale edebilme becerisi olan kimseler tarafından hacamat yapılmasıdır. Başka bir yöntemle bu birikintileri vücudun dışına çıkaramazsınız.

Dr Turanşah Tümer

İncele

Bilimsel Araştırmalarda Hacamat Tedavisinin Etkileri

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

hacamattan önceki kan

hacamattan önceki kan

hacamattan sonraki kan
hacamattan sonraki kan

Bilimsel Araştırmalarda Hacamat Tedavisinin Etkileri

300 Olgu üzerinde yapılan Araştırmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 

 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olgularında,  kan basıncı normale düştü.
 • Düşük kan basıncı (hipotansiyon) söz konusu olduğunda, kan basıncı normale yükseldi.
 •  EKG’de kalp ritminin hattı düzenli aralıklı hale geldi.
 • Azalmış kan akım hızı normal hale geldi.
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısı (eritrositler) normalleşti.
 • Polisitemi olan olgularda eritrosit normal düzeyde bulundu.
 •  Hemoglobin azaltılmış düzeyde olması durumunda (kansızlık), sonrasında hemoglobin seviyeleri normale yükselmiş, sonuçta oksijen transfer aktivitesi ve etkinliği artmıştır.
 •  Beyaz kan hücrelerinin (lökositler) sayısı vakaların% 60 ında  artmış ve normal sınırlar içinde kalmıştır.
 • Akciğer hastalığı, romatizma ve kronik enfeksiyonu olan kişiler için hızlı bir iyileşme görülmüştür.
 • Polimorfonükleer (PMN) sayısı normal sınırlara geriledi.
 • Karaciğer hasarı olan olgularda,karaciğer enzimleri makul sınırlar içine girmiştir.
 • Kan şekeri yüksek olguların% 83.75’inde kan şekeri düzeyi normale geldi.
 • Kandaki ürik asit miktarı vakaların% 66.66 düştü.
 • Olguların kolestrol düzeyleri ve Trigliserid yağ düzeyleri% 75 oranında düştü.
 • Ca, K ve Na iyonları vakaların% 90’nında normal seviyelere döndü.
 • % 66 olguda kan demir düzeyleri normal sınırlara geldi.
 • Kandaki ürik asit miktarı, vakaların% 80’ninde düşmüştür.
 • LDH (laktat dehidrogenaz)de olguların% 93.75 normale döndü.

Yurt dışında yapılan araştırmalara göre hacamat aşağıdaki şikâyetler konusunda kesin etkilidir:

1 – Kan basıncının düşürülmesi,

2-Lipid, kolesterol ve ürenin kanda normal değerlere ulaşması.

3-Plazma-hücre oranının dengelenmesi

4-Kronik toksisite

5-Miyokard infarktüsü(kalp krizi)riskini azaltma

6-Beyin damar tıkanıklıklarını azaltma

7-Saç dökülmesini en aza indirme

8 – Vücuttaki uyuşukluk ve ağrıları giderme

9-Bağımlılık yapan maddelere karşı bağımlılığı giderme, aşırı isteği kırma.

Yukarıdaki çalışmaların sonuçları çok dikkat çekici bir şekilde iyileşme koşullarını yansıtmaktadır.

İncele

Meniere Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Meniere Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Düşük frekanslarda flüktüan işitme kaybı
 • 20 dakikadan saatlere varan sürede spontan vertigo atakları
 • Kulak dolgunluğu
 • Remisyon dönemleriyle bölünmüş akut ataklar
 • Ciddi ataklarda
 • Solukluk
 • Terleme
 • Bulantı ve kusma
 • Halsizlik,güçsüzlük
 • Tüm semptomlar hareket ile kötüleşir
 • Ataklar arasında hareketle gelen vertigo olmaksızın dengesizlik olabilir

Nedenleri:Bilinmiyor, çeşitli zararlı etkiler azalmış (ortakulak basıncı,allerji,lipid hastalıklar,endokrin hastalalıklar,vasküler ve viral hastalıklar) iç kulağın yanıtı olduğu olduğu en geçerli teoridir

 

Risk Faktörleri

 • Beyaz ırk
 • Stress
 • Allerji
 • Fazla tuz kullanımı
 • Gürültü

Meniere Sendromunun Hacamatla Tedavisi: Sonuç ta medikal tedaviye tamamlayıcı olarak kulak etrafı ve kahil den hacamat yapılırsa modern tıbbın çaresiz kaldığı çınlama uğultu gibi şikayetler tamamen geçebilir.

İncele

Çocuklarda ve Gençlerde Hacamat Tedavisinin Faydaları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat  hacamat

1-Normalden düşük kilo ve büyüme geriliğinin tedavisi

2-Enfeksiyonlara direnç azlığı ve iştah azlığının giderilmesi

3-Çocuk davranış bozuklukları, her türlü aşırılık, hiperaktivite

4-Öğrenme güçlükleri, dikkat dağınıklıklarının giderilmesi

5-Ergenlikteki hiperaktivite ve sinirliliğin yatıştırılması

6-Ergenlerde cilt ve saç yenilenmesi, aknelerin sönmesi

 

İncele

Hacamatın Faydalı Olduğu Semptomlar

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

Migren, baş ağrısı, sinirlilik, görme bozuklukları, kan basıncı ve kan viskozitesi artışları, kan şekeri ve üre yükseklikleri,yüz lekeleri, kaşıntılı cilt ve vücut, geçirilmiş kalp krizi ve felç gibi birçok hastalıkların tedavisinde, saç kaybı ve kepek, bağışıklık güçlendirilmesi artrit ve romatizmal ağrılar,  Kolesterol ve Trigliserid ,el ve ayaklarda uyuşma, çocuklarda boy kısalığı, astım, öksürük, alerji ve hassasiyet, kronik soğuk algınlığı ve grip ,üreme bozuklukları ve infertilite, zeka ve hafıza zayıflıkları, jinekolojik enfeksiyonlar ve hastalıklar, siyatik ve varis, hazımsızlık ve gastrit, kan zehirlenmesi ve kronik enfeksiyonlar, hormon bozuklukları, nörolojik hastalıklar ve zihinsel kontrol bozuklukları, depresyon, vücutta halsizlik, yumurtalık kistleri ,iştah artışı veya azalması , aftöz stomatit ve herpes, sinüzit, uyku bozuklukları, disk hernisi ve sırt ağrısı, ürtiker ve egzama, kekemelik, prostat hastalığı, böbrek taşları ve safra kesesi iltihabı ve taşı, sıcak basması, vücut tekrarlayan burun kanamaları ,yumurtalık kistleri, Uterus miyomları, hiperemezis gravidarum, ilaç ve gıda zehirlenmesi,  ateroskleroz, Uyuşturucu bağımlılığı, hipertiroidi, hipotiroidi, hemoroid, depresyon, başta ağırlık hissi, Kas spazmları, zayıf büyüme ve boy kısalığı, ince, varis, sırt ağrısı, artrit, akne ve Deri döküntüsü, ürtiker, ağız ülseri, saç dökülmesi,),zona, suçiçeği ve kabakulak,bazı kanserler , hepatit B, , tonsillit ve  enürezis .

İncele

Kurşun Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

kursun-zehirlenmesi hacamat

Belirtiler

 • Sıklıkla asemptomatik
 • Hafif ve orta derecede toksisite
 • Miyalji,parestezi,yorgunluk,irritabilite ve letarjiye neden olabilir
 • Karında rahatsızlık hissi,artralji,konsantrasyon güçlüğü,baş ağrısı,tremor,kusma,kilo kaybı,kas güçsüzlüğü
 • Ağır toksisite
 • Gastrointestinal tip-iştahsızlık,metalijik tat,konstipasyon,intestinal spazmnedeniyle bazen karın rijidesi ile birlikte olan ,şiddetli kramplar
 • Nöromüsküler tip-genellikle ağrısız ekstansör kaslara sınırlı periferik nörit
 • Serabral tip veya kurşun ansefolapatisi-konvilziyonlar,koma,nörolojik defektler dahil uzun dönem sekeller,mental gelişmenin gecikmesi,kronik hiperaktivite

Nedenleri: Kurşun tozlarının veya buharının inhalasyonu veya kurşun alımı

 

Risk Faktörleri

 • Pikalı çocuklar
 • Demir eksikliği anemisi olan çocuklar
 • 1970 den önce yapılmış ve kurşunlu boyalarla boyalı boyalı evde oturanlar veya buraları sık sık ziyaret edenler
 • Konvülziyonlu çocuklar
 • Hiperkinetik veya içe dönük davranışlı çocuklar
 • Kurşun işçisinin elbiselerinden kaynaklanan toz
 • Kurşundan yapılmış veya kurşun ile lehimlenmiş borulardan geçen suda çözünen kurşun
 • Kurşunla sırlanmış seramikler,özellikle asitli yiyecek ve içecekler
 • Renkli mürekkeple boyanmış plastik ekmek torbalarının ters çevrilerek içinde gıda saklanması
 • Evde yapılan,yöresel özellikleri olan çeşitli ilaçlar
 • Hobiler-çanak-çömlek yapma,atış yerlerinde hedefe ateş etme,kurşun asker yapma,resim yapma,kurşundan patlayıcı yapma,olta kurşunları hazırlama,boyalı bardak yapma,araba ve bot tamir etme,evleri yeniden düzenleme
 • Meslek nedeniyle maruz kalma-su tesisatçıları,boru  döşeyen işçiler,kurşun madenlerinde çalışan işçiler,oto tamircileri,cam imalatçıları,gemi yapımcıları,matbaacılar,plastik imalatçıları,köprü rekonstrüksiyon işçileri
 • Diyetle ilgili-çinko veya kalsiyum eksikliği
İncele

İbn-i Sina’ya Göre Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

ibni sina hacamat

Hacamat (cupping)

Hacamat deri altındaki dokuyu,kan alma uygulamasından daha iyi temizler.

Hacamat Yeri:

Alın: Birçoklarına göre ,bu yer idrak ve hafızanın bozulma tehlikesinden uzak olmalıdır.

Boynun arkası: Bu bölgeden hacamat yapmanın faydası, medyan cubital venden kan almayla aynıdır.O,göz ve alnın ağrılarıyla göz iltihaplarında çeşitli boğaz hastalıklarında ve ağızda kötü koku olduğunda yararlıdır.

Omuz başları arasında:Bu alanda hacamat yapmanın yararı,basilik venden kan alma gibidir.O,boyun ve omuzdaki ağrıları giderir.

Boyun tarafı:Boyun tarfından hacamat yapmanın yararı sefalık venden kan alma gibidir.O, baş titremelerini,yüz,dişler,kulak,burun ve boğazın çeşitli hastalıklarında yararlıdır.

Ense üzerinde hacamat: Bu yerden hacamat yapmak hafızanın bozulmasına sebep olur.

Omuz başlarından hacamat yapmak:Kan tükürmenin ve kanamalı bronşitin tedavisinde faydalıdır.

Baldırlar Üzerinden hacamat:O,kanı temizler ve menstrasyonu artırır.Soğuk ve şişman,kanları yoğun kadınlarda,bacaklar üzerinden hacamat yapmak,safen venden kan almaktan daha yararlıdır.Başın tepesinin veya occipital kemik üzerinden yapılan hacamatın, zihinsel rahatsızlıklar ve baş dönmesine iyi geldiği tahmin edilir.Bazılarına göre bu hacamat bunamayı geciktirir.

Çene altından hacamat: Yüz,dişler ve gırtlak hastalıklarında yararlıdır.O,başı ve alt ve üst çeneleri temizler.

Kalçalardan hacamat:kalça apselerinde,gutta,basur memelerinde,fil hastalığında ve uterus ve mesane gazlarında ve sırt kaşıntısında faydalıdır.Kalçalara uygulanan hacamat,testis iltihaplarında ve kalça ve bacaklardaki çıbanlarda faydalı olur.

Dizlerde hacamat: Dizlerin arka tarafından kan alma kalçaların iltihablı durumlarında yararlı olur.Dizlerin arkasından kan alma,sıcak hıtlar bu ekleme zarar verdiklerinde yararlı olur.Birlikte hacamat yapma, amenorrehoea ,siyatik,ve gutta yararlı olur.

 

Kaynak: El-Kanun Fi’t-Tıb

İncele

Felç(İnme)’te Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

felç hacamatinme hacamat

Belirtiler

 • Değişken-Etkilenen arteriyel sisteme bağlıdır.
 • Hemiparezi
 • Hemianestezi
 • Tek yanlı santral fasyal felç
 • Homonim hemianopsi
 • Afazi,apraksi

Nedenleri

 • Koroner  arter hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Serebral ateroksleroz
 • Kardiak trombüs ve emboli
 • Yabancı cisim embolisi
 • Sıklıkla gut,diyabet,hipertansiyon gibi hastalıklar inmeden önce 5-10 yıl gibibir süre tedavisiz kalmışlardır

 

Risk Faktörleri

 • Birçoğu yaşam stili ile ilgili ve önlenebilir durumlardır.Bu tür risk faktörleri arasında sigara içilmesi,obezite,alkol kullanımı,inaktivite,ilaç ya da madde kullanımı,stress
 • Etnik özellik risk faktörü olmakla birlikte etnik özelliğin yukarıdaki risk faktörleriyle ilişkisi öncelikle dikkate alınmalıdır

İnme Rehabilitasyonu Ve Hacamat Tedavisi: Koroner arter tıkanıklığı, hipertansiyon(yüksek tansiyon), damar içi pıhtılaşma, diyabet gibi hastalıklar inme riskini en çok taşıyan hastalıklarıdır. Bu gibi patolojilerin en önemli olmazsa olmaz tedavisi acilen yapılması gereken vücut tarama hacamatıdır.

İncele

Servikal Spondilozis’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

hacamat

Belirtiler

 • Sıklıkla kola yayılan arka ense ağrısı
 • Skapula ağrısı
 • Kollardaki ağrı bileklere kadar kolun dış kenarında olur
 • Skapula veya kol radiküler ağrıları ense ağrısı olmaksızın olabilir
 • Ön osteofitler nedeniyle disfaji gelişebilir
 • Üst veya alt ekstremite güçsüzlüğü
 • Mesane vaya barsak inkontinansı gelişebilir
 • Eğer nörosentral eklemi tutarsa vertebral artere bası yapabilir ve baş dönmesine ,kulak çınlamasına veya gözlerde görüntü bulanmasına neden olabilir.Semptomlar boynun minör travmaları veya aşırı hareketleri ile alevlenebilir
 • Genellikle boyun ekstansiyon kaybı olur
 • Leteral fleksiyon  ayakta gergin durumda oldukça sınırlıdır veya yatay pozisyonda artmıştır
 • Traktus longitudinalis işaretleri kendilerini pozitif Babinski olarak ağır vakalarda gösterebilir
 • C5 -6 Segmentinde pektoralis major ve bisepsis duyarlılığı olur
 • C6-7 segmentinde triseps duyarlığı olur

Nedenleri

Disk boşluğunda daralma ve osteofitle kendini gösteren dejerenatif değişiklikler

 

Risk Faktörleri:Yok

Servikal Spondilozis’in Hacamatla Tedavisi: ense ağrısı scapula ağrısı belirrilerini, disk aralığında daralma tedavilerini hacamatla destekleyip eklemin yumuşamasını, esnemesini sağlayabiliriz.

İncele

Siyatik’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

siyatik hacamat

Siyatik halk arasında bir hastalık olarak bilinse de, aslında bir sinire verilen addır. Belimizin alt kısmından çıkan 3-4 sinir kökünün birleşmesi sonrası oluşan bu sinir kalça arka bölümünde leğen kemiğinin içindeki delikten geçerek bacak arka yüzü boyunca ilerler ve diz çevresinde dallara ayrılarak bacağımızın kuvvetini, hissini, refleksini yani tüm elektriğini iletmiş olur. Bu siniri veya beldeki köklerini sıkıştıran veya geren birçok sebep öncelikle ağrıya yol açar. Buna da siyatik ağrısı deriz.

En önemli sebep beldeki kökleri sıkıştıran bel fıtığı dır. Ama aynı sinir sıkışıklığına yol açan omur kaymaları, omurdaki dar kanal, tümörler, kistler, iltihaplarda da benzer ağrı oluşabilir. Bazen leğen kemiği içinde veya bacak içinde ilerlerken de siyatik sinir tuzaklanmaya bağlı sıkışabilir. Büyük siyatik siniri salgı bölgesindeki sinir ağından çıkar ve dikey olarak kalçanın arkasından, dizin arka bölümüne dek iner. Dizin arkasında iç ve dış siyatik siniri olarak ikiye ayrılır ve ayaklara uzanır. Hem duyarlılık, hem de hareket siniridir. Küçük siyatik kuyruk sokumu sinir ağının alt dalıdır. Büyük siyatik sinirinin yangılanması, omurganın biçim bozukluklarına neden olan eklem yangısı ya da bir omurun yer değiştirmesi nedeniyle sinir üzerine ya da köküne yapılan basınç, metabolizmaya ilişkin zehirli ya da bulaşıcı hastalıklar sonucu siyatik hastalığı oluşabilir. Hastalık, kalçaya doğru yayılan bel ağrılarıyla başlar. Ağrı, sinir boyunca, bacağın arkasını izleyerek kasıktan ayağa dek yayılır. Ağır durumlarda bacak güçsüzleşir, diz ve bilek refleksleri azalır.

Hastalık genelde hapishane hastalığı olarak da bilinir. Sinirin gerilmesi veya sıkışması esâsına dayanan belirtiler de, hastalığın tanınmasında önem arz eder. Hasta sırtüstü yatarken gerilmiş hâlde bulunan bacak yavaş yavaş yukarı kaldırılır ve bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa, hattâ ayağa kadar yayılan çekici bir ağrı husûle gelmesi, siyatik lehinedir. Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı da o kadar şiddetlidir. Siyatik sinir köklerinin hasarlarında hasta bacağın kaldırılmasıyla sağlam bacakta da ağrı meydana gelebilir. Siyatiğin meydana gelmesinde; Omur disk fıtıkları başta olmak üzere , tümörler, omurganın kireçlenmesi, omurga veremi, omurganın alt kısımlarında yerleşen doğuştan veya sonradan olma değişiklikler (sakralizasyon, lumbalizasyon, kırıklar, spina bifida), leğen kemiklerinin ve bu bölgedeki organların hasarlanmaları rol oynayabilirler. Bu bozukluklar siyatik sinirini herhangi bir yerinde, basınç altında bırakıp veya gerilemesine yol açarak siyatik tablosuna yol açarlar. Bunlar arasında en mühimi ve en çok rastlananı bel fıtığı da denen disk hernilerdir. Ayrıca siyatik sinirinin damarlarıyla ilgili bozukluklar, gut, şeker hastalığı, sıtma, bâzı tahriş edici ilâçların siyatik sinir çevresine şırınga edilmesi de siyatik nevraljilerine yol açabilir. Uzun süren vakalarda bacakta hareket ve his bozuklukları, kaslarda erime bulunabilir.

Siyatik’in Hacamatla Tedavisi: Siyatik in temelinde olan sinir kök basısı ancak o bölgedeki ödemin çözülmesi tıkanıklığın açılıp dolaşımın rahatlaması ile bu bası ortadan kalkar ve hasta rahatlar. Hacamat tedavisi bel ve siyatik hattına uygulanır.

İncele

Varikosel’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 1 comment

varikosel hacamat

Varikosel Nedir?

Spermatik kordondaki toplardamarların genişleyip kıvnmlaşmasıyla varise dönüşmeleri durumuna ‘Varikosel’ denir. Genellikle 20-30 yaşlarında ve bekarlarda ortaya çıkmaktadır. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar görülür. Çoğu vakada herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz. Bazı vakalarda ise ağrı gelişebilir. Gerektiğinde ameliyatla varisler çıkartılabilir. Varikoselin kısırlık nedenleri arasında Önemli yeri vardır.

Spermatik toplardamarlann (ersuyu kordonu toplardamarlarının) genişleme­siyle ortaya çıkar. Başka hastalıklara bağlı olarak toplardamarlarda yukarıya doğru kan akımının engellendiği ve özellikle sol böbrekte tümörün yol açtı­ğı semptomatik (belirtisel) varikoselden farklıdır. Hastalık hemen her zaman sol tarafta görülür. Bacaklarda görülen va­rislerde olduğu gibi, toplardamar doku­sundaki hatalı oluşumun ardından orta­ya çıkar.

Hastalık genellikle pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu top­lardamar ağı) Ön grubuna yerleşir. Daha çok sol tarafta görülmesinin nedeni, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak doğrudan böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi bulunmamaktadır. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde görülür ve ayakta dura­rak iş yapan kimselerin karşılaştığı bir meslek hastalığı niteliğini taşır.

Hareket edildiğinde ağrı ve ağırlık duyulur, ha­reketlerde zorlanma meydana gelir.Varikosel, tanısı kolay konabilen bir hastalıktır. Hasta ayakta dururken, er-bezi torbasının (skrotum) elle yoklan­ması sırasında yumuşak kıvamda, es­nek ve ağrısız toplardamar paketleri ele gelir. Hasta yatar duruma geldiğinde bu bulgular azalır. Söz konusu paketler ço­ğunlukla skrotumun yüzeyel toplarda­marlarının varisleriyle birlikte bulunur. Tabloya ağrı, ağırlık hissi, hareketlerde zorlanma gibi işlevsel belirtiler eşlik eder.Hastalığın gidişi değişkenlik göste­rir.

Bazı olgularda hastalık çok hızlı bi­çimde kötüleşir. Bazı durumlarda ise daha başlangıç döneminde iyi gidişli-dir. Hastalığın gidişme ve hastanın mesleğine göre uygun bir tedavi planı oluşturulur.

Varikosel’in Hacamatla Tedavisi: Her türlü toplar damar içi birikimlerin çözümü hacamat olduğu için burada da spermatik kordon etrafı toplar damar içi pıhtı tortu birikimini önlemek ancak bölgesel hacamat tedavisini yoğun olarak yaparsak mümkün olur.

İncele

Vitiligo’nun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

vitiligo hacamat

Belirtiler

 • Pigment kaybı
 • Bölgesel güneş yanığı
 • Kaşıntı%10
 • Saçların erken kırlaşması %35
 • Koebner fenomeni

Nedenleri : Etyolojisiaçık olmamakla beraber melanositlere karşı otoimmun bir reaksiyon oluştuğu düşünülmektedir

Risk Faktörleri

 • Pozitif aile hikayesi
 • Otoimmun hastalıklar

Vitiligo’nun Hacamatla Tedavisi: Otoimmun hastalık olan hastalıklarda tarama hacamatı yapılması metabolik ve hormonal dengeyi sağlayacağı için çok etkili olur.

İncele

Cilt Ve Hacamat

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

Cilt sağlığın aynasıdır. Sağlıklı kişide cilt parlak, sıkı, pürüzsüz ve sıcaktır. Ayrıca cildin yapısında milyonlarca sinir ucu vardır. Bu sinir uçları hacamat yapanın iç organlarla iletişimini sağlar. Vücutta durgunluk, hareket eksikliği hastalık yapar. Hatta bu durumdan ruh sağlığı bile olumsuz etkilenir. Hacamat durgunluğu ve hareket eksikliğini engeller, vücut sıvılarına akışkanlık, esneklik ve incelik verir. Kısacası kan ve lenf dolaşımı düzene girerse birçok şey de düzene girer.

İncele

Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

 • Karın ve mide şişkinliği
 • Karın ağrısı
 • Akne(sivilce)
 • Sinüzit
 • Kellik
 • Amenore(adet görememek)
 • Anal fissür
 • Anal fistül
 • Kaygı
 • Sırt ağrıları
 • Astım boronşit
 • El ve ayaklarda yanma
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Karpal tünel sendromu
 • Servikal spondiloz
 • Göğüs ağrısı
 • Kabızlık
 • Öksürük
 • Sistit
 • İşitme bozuklukları
 • Depresyon
 • Diyabetes mellitus(Şeker hastalığı)
 • Prostat hastalıkları
 • Kan dolaşım bozuklukları
 • Bazı kulak hastalıkları
 • Göz bozuklukları
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Eklem bozuklukları
 • Böbrek hastalıkları
 • Ağız, diş ve diş eti hastalıkları
 • Tiroid bezi hastalıkları
 • İdrar tutma bozuklukları
 • Dismenore(adet zorluğu)
 • Egzema
 • Aşırı uyku
 • Yüz felci
 • Yorgunluk
 • Kadında ve erkekte üreme problemleri
 • Gıda alerjisi
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Gut
 • Baş ağrısı
 • Kısmi felç
 • Hemoroid(basur)
 • Fıtık
 • Hıçkırık
 • Kolesterol yüksekliği
 • Hipertansiyon(yüksek tansiyon)
 • Hipoglisemi
 • Hiperglisemi
 • Hipotansiyon
 • Hazımsızlık
 • Grip
 • Uyku bozuklukları
 • İrritabl bağırsak hastalığı
 • Sarılık
 • Larenjit
 • Bacak diz ağrısı
 • Karaciğer yağlanması
 • İştah kaybı
 • Hafıza ,dikkat,öğrenme bozuklukları
 • Migren
 • Boyun,omuz ağrısı
 • Gece Enürezis(idrar kaçırma)
 • Yumurtalık uyarısı
 • Pankreatit
 • Parapleji
 • Pelvik ağrı(kalça ağrısı)
 • Peptik ülser(mide ülseri)
 • Periferik nöropati
 • Zehirlenme veya ilaç aşırı doz alımı
 • Aşırı adet kanaması
 • Kaşıntı
 • Sedef hastalığı
 • Romatoid artrit
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Siyatik
 • Epilepsi
 • Cinsel isteksizlik, erken boşalma
 • İlaç yan etkileri
 • Sigara bırakma
 • Trigeminal nevralji
 • Varikosel
 • Varis
 • Vitiligo
 • Cilt sorunları(yağlanma,kırışıklık,matlık)
 • Atrofi

 

İncele

Hacamat Tedavisinin Temel İlkeleri

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamatın faydaları

HACAMAT TEDAVİSİNİN TEMEL İLKELERİ

Kupa Tedavisinin temelinde üç ana ilke vardır:

1. Detoksifikasyon (vücuttan toksinleri uzaklaştırma)

2. Ciltteki tedavi noktalarının uyarılması (akupunktur noktaları)

3. Metabolizma artışıyla hücre yenilenmesini teşvik etmek

1-Detoksifikasyon (vücuttan toksinleri uzaklaştırma);

Vücuttan hacamat tedavisiyle cilt altında bulunan toksinleri uzaklaştırabilirsiniz. Bu toksinler:

 • Hava kirliliği.
 • Çeşitli koruyucu maddeler, boyalar, vücut için uygun olmayan kimyasal maddeler.
 • Tarımda kullanılan ilaçlar ( tarım ürünlerinin üzerindeki böcek, mantar ilaçları, vb.)
 • Sigara alışkanlığı
 • Durağanlaşmış kan (kaza sonucu oluşan travma, ağır yük kaldırma,hareketsiz yaşam tarzı, sıkı iç çamaşırları gibi)
 • Öfke, korku, keder, üzüntü ve kaygı gibi vücudun metabolizmasına zarar verebilecek aşırı adrenalin ve metabolitleri
 • Fast food yeme alışkanlığı, dengesiz beslenme, hazır gıda koruyucu ve katkı maddeleri, şişmanlık, sık kabızlık ve çevre kirliliği

Bu toksinlerin varlığı vücuttaki organlarının performansını etkileyebilir ve hatta bazı kanser hücre türlerini uyararak, kanser hastalığına ortam hazırlar.

Hacamat(kupa tedavi) yöntemi, deri yüzeyinde ve altında biriken ve vücuda zararlı olan kirli kanı (toksik / zehir) atma tedavisidir. Toksinler dışarı alınmazsa, dolaşım sisteminde sorun yaşanacağı için bu toksinler yavaş yavaş hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlığımıza zarar verecektir. Sonuç olarak, uyuşukluk, inme riski, yüksek tansiyon, kanser, diyabet, romatizmal ağrılar, baş dönmesi, huzursuzluk, hatta ruhsal bozukluklar gibi rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle, durağanlaşmış, toksin içeren kan herhangi bir şekilde vücuttan kaldırılmalıdır. Hacamat / Cupping  therapy bu yönüyle çok üstün bir tedavi  yöntemidir. Hacamat yöntemiyle pek çok hastalığın üstesinden gelmek mümkündür. Bu tedavi aynı zamanda “ilaç önleyici, hem de son derece etkili “tedavi edici “şifa yöntemidir.

2-Ciltteki tedavi noktalarının uyarılması (akupunktur noktaları);

Ciltte yapılan minik çizikler, herhangi enfeksiyonu önlemek için lökositleri(akyuvarlar), antikorları üreterek tepki oluşturur. Akupunktur noktaları belirli organlara bağlı olduğu için  organ fonksiyonlarını düzenler. Hacamat yapılan noktaların uyarılmasıyla antienflamatuar cevabın oluşmasıyla bağışıklık sistemi güçlenir, vücuda zindelik gelir.

 3-Metabolizma artışıyla hücre yenilenmesini teşvik etmek

Hacamat tedavisi ile cilt dokusu hücreleri deforme olur. Tahribat sonucu vücudun tamirat sistemi(anabolizma) harekete geçer. Cilt dokusu hücreleri ve dışarı alınan eski kan hücrelerinin yenilenme süreci başlamış olur.

Bunların sonucunda

1- Vasküler(damar) geçirgenliği artar.

2. Baş, yüz, migren, diş ağrısı ve baş ağrısını tedavi eder.

3. Tembellik, uyuşukluk ve uyku problemlerinin üstesinden gelinir.

4. Kan damarlarında kan basıncı  normalleşir ve damar sertliği azalır.

5. Astım, pnömoni, ve angina pektoris olan insanlar için çok yararlı olur.

6. Göz tedavisinde görme keskinliği artar.

7. Erken adet kesilmesi önlenir.(erken menopoz)

8. Boğaz omuz, göğüs ve sırt ağrıları tedavi olur.

9. Kaslarda spazm, kramplar önlenir.

10. Romatizma ve gut hastalığının vücuttaki etkileri azaltılır.

11. Cilt hastalıkları, alerji, akne, ürtiker şikayetleri tedavi olur.

Dr Turanşah Tümer

 

İncele

Hacamatın(cupping) Kontrendikasyonları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamatın faydaları

Hacamat(cupping) için kontrendikasyonlar şunlardır:

 • İltihaplı cilt alanları,
 • Yüksek ateş,
 • Konvülziyon veya kramp, ya da kolay kanama (yani, düşük trombosit patolojik düzeyi)
 • Gebelik sırasında karın bölgesinde veya alt sırt vakaları.
 •  Bardak Hareketi etli alanları ile sınırlıdır; hareket omurga gibi kemikli sırtlar, çapraz olmamalıdır.

Hacamat tedavisi steril şartlarda yapıldığında herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Tıp bilgisi olmayanlar tarafından yapıldığında ise ciddi kan kayıpları, enfeksiyonlar ve hastadan hastaya kan yolu ile bulaşan hastalıkların nakli görülebilir.

İncele

Gut’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

gut hacamat

Belirtiler

 • Bir veya iki eklemde hiperakut başlar.Bir veya iki eklemde hiperakut başlayan ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklık ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklık
 • Yumuşak dokuda kızarıklık, şişme,sıcaklık
 • Hassasiyet
 • Akut atak tedavi edilmezse 2-21 gün sürebilir
 • Ataklar tekrarlayıcıdır ,ikinci atak bir yıldan önce olur
 • Tekrarlayan ataklar daha uzun sürebilir
 • Nadiren poliartiküler olur
 • Tedavi edilmeyenlerin %50 sinde 3-42 yıl içinde kronik artrit gelişir
 • İnflamatuar sinovyal efüzyon
 • Cilt altı vaya kemikler arası nodüller
 • Subkutan nodüller ürat kristallerinden meydana gelir
 • Ateş, titreme
 • Karpan tünel sendromu
 • Böbrek taşları

Nedenleri

 • Hiperürisemi
 • Aşırı et ürünü ile beslenme
 • Doğuştan metabolizma bozukluğu
 • Zehirlenme

Risk Faktörleri

 • Etanol alımı
 • Aile hikayesi
 • İlaçlar,aminofilin, kafein, kortikosteroid,sitotoksikler,diazepam,difenhidramin,diüretikler,dopamin,epinefrin,etambutol,alfa metil dopaB12 ve C vitamini

Gut’un Hacamatla Tedavisi: Her türlü birikintiyi vücuttan uzaklaştırmanın en iyi yolu hacamattır. İnsan vücudunda Birikintilerin en yoğun olduğu yer bazı bölgelerdeki cilt ve cilt altı dokusudur. Şişme, hassasiyet, böbrek taş oluşumu bu yolla önlenir. Vücut tarama hacamatı periyodik olarak yapılır.

İncele

Burkulma Ve İncinmeler’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Burkulma Ve İncinmeler hacamat

Belirtiler

 • Şişlik
 • Ağrı
 • Eritem veya ekimoz
 • Hassasiyet, ağrı
 • Şiddetli durumlarda yürüyüş bozukluğu
 • Eklemin hareket alanı azalmıştır veya tam hareketsizlik gelişir

Risk Faktörleri

 • Uygun olmayan ayakkabı
 • Uygun olmayan veya ağır gelen egzersizler

Burkulma Ve İncinmeler’in Hacamatla Tedavisi: Travma sebebi ile şişlik, ağrı ,hassasiyet ,eklem hareket bozukluğu gibi şikayetlerin en hızlı ve etkin giderilmesi ancak bölgesel hacamat tedavisi ile mümkün. Bu konuda medikal tedaviye göre hacamat ve akupunktur tedavisi daha yüzgüldürücüdür

İncele

Bursit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Bursit hacamat

Belirtiler

 • Ağrı,hassasiyet ve etkilenen bölgede hareket azalması
 • Eritem
 • Şişlik
 • Bazen krepitasyon

Nedenleri

 • Bursitler akut veya kronik olabilir ve genelde etyolojisi bilinmez
 • Enfeksiyöz,travmatik,enflamatuar ve gut kaynaklı çeşitli bursit tipleri vardır
 • Daha seyrek olarak romatoid artrit veya tüberkuloz  ile gut ve psödogut neden olabilir

Risk Faktörleri: Ağır sık tekrarlanan hareketler yapanlar veya aktivitelerinin düzeylerini birden yükseltenler ile uygunsuz veya aşırı gerilme yaralanmaya neden olabilir

Bursit’in Hacamatla  Tedavisi: Bursit tedavisinde önemli olan bölgesel hacamat tedavisi ile o bölgedeki canlanmayı canlanmayı artırıp iyileşmeyi hızlandırmaktır. Ağrı hassasiyet şişlik ve eriten giderilir. Tedavinin bir bölümünde akupunktur ve nöral terapi uygulanabilir. Eğer temelde enfeksiyon varsa etkene yönelik tedavi de uygulanabilir.

İncele

Demans’ın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Demans hacamat

Belirtiler

 • Kısa ve uzun dönemli bellekte bozulma
 • Yargıda bozulma
 • Soyut düşüncede bozulma
 • Afazi
 • Apraksi
 • Agnozi
 • Anomi
 • Kişilik değişiklikleri,duygusal patlamalar,huzursuzluk,hiperaktivite,dolaşma
 • Uyku bozukluğu
 • Duygurum bozukluğu
 • Üriner enkontinas
 • Gaita enkontinansı
 • Rijidite
 • Tremor
 • Halüsinasyonlar
 • Delüzyonlar
 • Belirgin paranoid tavırlar
 • Kilo kaybı
 • Nöbetler

Nedenleri

 • Genetik yatkınlık
 • Kortikal demanslar,parkinsonizm,progresife supranüklüeer palsi, Huntingon hastalığı başlıca nedenlerdir
 • İkincil demanslar-Hipotiroidi,B vitamini eksikliği,normal basınçlı hidrosefali,AİDS

Risk Faktörleri

 

 • Artan yaş
 • Ateroskleroz
 • 2l trizomisi
 • Kafa travması hikayesi
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu hikayesi

Demans’ın Hacamatla Tedavisi:Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının bütününde sinir hücrelerinin daha iyi kanlanıp oksijenlenmesi için, damar sertliğinin oluşmaması için hacamat tarama tedavisi ve akupunktur tedavisi çok etkilidir. En iyi hacamat hastalık öncesi yapılan hacamattır ilkesinin tam anlamı ile geçerli olduğu yerlerden biri bu demans tedavisidir. Meslek hayatımda periyodik olarak hacamat yaptıran hiçbir yaşlı görmedimki demans olsun.

Demans belirtilerinin bütünü ele alınırsa tedavisinde beyine sinir hücrelerine giden kanın mikropıhtıların arındırılmasında, kanın yenilenip oksijen taşıma kapasitesinin artmasında, damar tıkanıklıkların açılmasında şikayetlerin önemli ölçüde azalacağı hastalığın ilerlemesinin yavaşlayıp hatta belki duracağı aşikardır. Bütün bunlar gerçek detoks olan hacamatla mümkündür. Sonradan yaklaşık 10 seans akupunktur hasta için zindelik verici olur.

İncele

Derinin T Hücreli Lenfoması’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Derinin T Hücreli Lenfoması

Belirtiler

 • Ekzama benzeri döküntüler
 • Plaklar
 • Tümörler
 • Kaşıntı
 • Eksfolyatif eritroderma
 • Deride ülserler
 • Lenfadenopati
 • Hepatomegali
 • Splenomegali

Nedenleri: Bilinmiyor

 

Risk Faktörleri

 • HTLV-I
 • Petrol kimyasalları,metaller ve çözücülerle temas

Derinin T Hücreli Lenfoması’nın Hacamatla Tedavisi: Bu gibi kanser tedavisinde medikal ve cerrahi tedaviye ek olarak semptomatik plaklar kaşıntı, kanserojen den arınma ödem çözülmesi basıların kalkıp ağrıların azalması için hacamat elzemdir.

İncele

Erizipel’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Erizipel hacamat

Belirtiler

 • Ateş ve titreme
 • Başağrısı
 • Eklem ağrısı
 • Kaşıntı
 • Ciltte görünüm bozulması
 • Vezikül gelişmesi
 • Yüzde kızarıklık
 • Eritem
 • Eritamatöz alanların aniden açığa çıkması
 • Veziküllerin dökülmesi
 • Yüzde sık görülür,özellikle burun ve kulaklar
 • Ateş, benzer cilt lezyonlarından ayırtetmede önemlidir

Nedenleri: A grubu B hemotolik streptekoklar

Risk Faktörleri

 • Ameliyat yaraları
 • Çatlak ciltler
 • İnflame ciltler
 • Travmatik yaralar
 • Bacakta ülser,staz ve dermatitler
 • Diabet, malnutrisyon ve nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklar
 • İmmun yetmezlik

Erizipel’in Hacamatla Tedavisi: Medikal tedavinin yanı sıra immun yetmezlik olduğu için bu konuda destekleyici tedavi olarak hacamat ve akupunktur önerilebilir.  Hastalığa sebep olabilecek risk faktörleri diyabet, bağışıklık sistem zayıflığı, ameliyat yaraları, çatlaklar gibi sebeplerin tedavisinde hacamat ve akupunktur tedavileri çok etkilidir .Ayrıca semptomatik olarak baş ağrısı eklem ağrısı için hacamat ve akupunkturdan hasta yararlanabilir.

İncele

Bruselloz’da Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Bruselloz hacamat

Belirtiler

 • Ateş
 • Aynı zamanda : kilo kaybı, depresyon,huzursuzluk,hepatosplenomegali
 • Karaciğer fonksiyon kaybı
 • Gastrointestinal bulgular
 • Orşit,epididimit
 • Nefrit
 • Sistit
 • Akciğer-öksürük ve diğer akciğer bulguları görülebilir,akciğer grafileri normal olabilir
 • Deri-çoğu geçici,özgül olmayan döküntüler tanımlanmıştır
 • Göremenin bozulması,gözde ağrı olması
 • Kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nöropsikiyatrik bulgular tanımlanmış
 • Aynı zamanda lokal süpüratif infeksiyonlar

Nedenleri

 • Doku veya sütten geçebilir
 • En ağır formları:B melitensis,B.suis,aynı zamanda B canis,B. abortus mukoz membran bütünlüğü bozulmuş deriden girer nadiren inhalasyon yoluyla geçer

Risk Faktörleri

 • Mesleki veterinerler,etle uğraşanlar,tarla işçileri,aşı ve kaza sonucu bulaşma riski olanlar
 • Pastörüze olmamış süt ürünleri,peynir tüketimi
 • Endemik olduğu ülkelere seyahat edenler
 • Kronik, immünsüprese olan hastalıklarkötü seyreder
 • Demir eksikliği,hastalığa duyarlılığı artırır

Bruselloz da Hacamat ve Akupunkur tedavisi: Enfeksiyona yönelik bağışıklık sistemini güçlendirici ve semptomlara yönelik hacamat ve akupunktur tedavileri medikal tedaviye ek olarak tamamlayıcı tedavi olarak hastalığın iyileşmesinde büyük katkısı olur.

 

İncele

Böbrek Yetersizliği’nin(Kronik)Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

böbrek yetmezliği hacamat

Belirtiler

 • Anemi
 • Anoreksi
 • Konfüzyon
 • Emosyonel labilite
 • Ensefalopati
 • Endokrin disfonksiyon
 • Hafif eforda halsizlik
 • Hipertansiyon
 • Uykusuzluk
 • Tedavi edilemez hıçkırık
 • Halsizlik
 • Mental depresyon
 • Ağızda metalik tat
 • Kas krampları
 • Kas seğirmeleri
 • Bulantı
 • Nöropati
 • Noktüri
 • Solukluk
 • Poliüri
 • Kaşıntı
 • Epileptik atak
 • Serözit
 • Deri kuruluğu
 • Stomatit
 • Hafif nefes darlığı
 • Kusma

Nedenleri

 • Renal perenkimal
 • İntertisyel tübüler:ağır metaller,ilaçlar,nefrotoksinler,multipl myelom,hipertansiyon,gut,trombotik mikroanjiopatiler,oksalat depozisyonu,infeksiyon,renal arter stenozu,konektif doku hastalığı,otozomal dominan polikistik böbrek hastalığı
 • Post-renal: Hidronefroz nedenlerine bak
 • Prerenal: Siroz,kardiyak,volüm eksikliği,nefrotik,ilaçlar

Risk Faktörleri

 • Kontrast
 • Sirkülatuvar yetmezlik
 • Üriner traktus obstrüksiyonu
 • Analejik suistimali
 • Tedavi edilmemiş hipertansiyon
 • Diabetes mellitus

Böbrek Yetersizliğinin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak Hacamat tedavisi ile vücuttan böbrek vasıtası ile atılamayan ağır metaller, ilaçlar nefrotoksinlerin atılımı ile hipertansiyon kas kramp ve seyirmeleri kaşıntı gibi semptomların büyük oranda düzeldiği görülür.

İncele

Portal Hipertansiyon’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Portal Hipertansiyon hacamat

Belirtiler

 • Hematemez
 • İştahsızlık
 • Karın ağrısı
 • Konfüzyon
 • Hemorhoid
 • Assit
 • Hepatomegali
 • Sarılık
 • Asteriksis
 • Reflekslerde artış
 • Batın duvarında kolleteraller
 • Abdominal üfürüm
 • Kanla dolu mide

Nedenleri

 • Portal kan akımına karşı artması
 • Karaciğerin alkolik sirozu
 • Portal ven trombozu
 • Şistomiazis
 • Doğumsal karaciğer fibrozu
 • Sirozla birlikte viral hepatit
 • Budd-Chiari sendromu
 • Kronik aktif hepatit
 • Sağ ventrikül yetmezliği
 • Dalak veni obstrüksiyonu
 • Miyeloproliferatif hastalıklar
 • Lenfoproliferatif hastalıklar
 • Kriptojenik

Risk Faktörleri:Herhangi bir karaciğer hastalığı

 

Portal Hipertansiyon’un Hacamatla Tedavisi: Portal hipertansiyon da sonuçta ven damar içi kan basıncı yükselmiş olup bölgesel olarak cilt altı vasıtası ile damar tıkanıklığı yapan  sebeplerin mikropıhtıların vücut dışına alınması garegi vardır. Bu ancak hacamatla mümkündür.
Portal ben trombozu önlenmiş hasta şikayetleri giderilmiş olur.

İncele

Gaita Pekişmesi’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Gaita Pekişmesi hacamat

Gaita Pekişmesi hacamat

Belirtiler

 • Diare olarak izah edilen gaita enkontinansı
 • Yemek sonrası karın ağrısı
 • Tenezm
 • Kolik ağrı
 • Bulantı,kusma
 • İştahsızlık,kilo kaybı
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik
 • 39.5’C a varan ateş
 • Taşikardi
 • Taşipne
 • Sık idrara gitme,enkontinas
 • Sol alt kadran ve rektum bölgesinde palpe edilebilen büyük gaita kitlesi

Nedenleri

 • Liften fakir diyet
 • İlaçlar
 • Lokal ya da jeneralize nörojenik barsak hastalıkları
 • İstemli dekofasyonu durduran rektal ağrı durumları(anal,fissür,hemoroid)
 • Obstrüksiyon yapan neoplastik ya da enflamatuar lezyonlar
 • Hipotiroidizm
 • Hipokalemi
 • Hiperkalsemi
 • Gastrointestinal moliliteyi durduran hormonların fazlalığı

Risk Faktörleri

 • Bakımevleri
 • Psikojen hastalıklar
 • Hareketsizlik
 • Pika
 • Kronik böbrek yetmezliği;renal transplant alıcıları
İncele

Uyuz’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

uyuz hacamat

Belirtiler

 • Yaygın kaşıntı
 • Gece kaşıntısı
 • Parmak araları,bilekler,eller,ayaklar,penis,skrotum,kalçalar ve bel yerinde akarın yaptığı tüneller
 • Vezikül ve papüller
 • Sekonder erezyon
 • Püstüller
 • Soyulma
 • Eritem
 • Kapalı bölgelerde nodüller
 • İmmunsupresif hastalarda atipik bulgular

Nedenler

 • Sarcoptes scabiei hominis akarı ile oluşan deri enfestasyonu

Risk Faktörleri

 • İnsanlararasu direk temas.: örneğin rastgele cinsel ilişki,kalabalık yerlerde yaşama,yoksulluk,hastane infeksiyonları
 • İmmunyetmezlik
 • Atopik ekzema
Uyuz’un Hacamatla Tedavisi: Uyuzun tedavisi medikaldir. Ancak inatçı vakalarda steril şartlarda paraziti insan vücudundan uzaklaştırmak için hacamattan yararlanıyor. Kaşıntıya sebep olan amiller de kandan hacamatla uzaklaştirilabilir. Medikal tedavi sonrası hasta tamamen iyileşsede vücudun hastalık sonrası
Tarama hacamatı yapılması uygun olur.
İncele

Vena Kava Superior Sendromu’nun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Vena Kava Superior Sendromu

Belirtiler

 • Nefes darlığı
 • Yüz şişmesi
 • Kol şişmesi
 • Çabuk yorulma
 • Ortopne
 • Göğüs ağrısı
 • Öksürük
 • Baş ağrısı
 • Görme bozukluğu
 • Bilinç değişiklikleri
 • Yutma zorluğu
 • Ses kalınlaşması
 • Toraks venlerde dolgunluk
 • Boyun venlerinde dolgunluk
 • Yüz ödemi
 • Göğüs venlerinde dolgunluk
 • Wheezing-hırıltı
 • Takipne
 • Yüzde kan toplanması
 • Siyanoz
 • Kol ödemi
 • Kord vokal felci
 • Konjiktival ödem
 • Proptosis
 • Stridor
 • Horner sendromu
 • Retinar damar dilatasyonu
 • Dil genişlemesi
 • Gode bırakmayan boyun ödemi
 • Göz ve kulaklarda dolgunluk
 • Hastalık aşağı ve yukarı doğru yayıldıkça semptomlar kötüleşir

Nedenleri

 • Boyun ve göğüs üst bölümünün ven drenajında tıkanıklık.Ani tıkanma çabuk gelişen beyin ödemi,intrakraniyal trombozis ve ölüme yol açar
 • Akciğer kanseri,bronkojenik karsinomal küçük hücreli karsinoma
 • Lenfoma
 • Titoma
 • Mantar enfeksiyonu
 • Meme kanseri
 • Diğer malign hastalıklar
 • İatrojenik sebepler
 • Guatr
 • Sifiliz anevrizması
 • Tbc ye bağlı mediastinit
 • Primer v.kava superior trombozu
 • Perikardiyel büzüşme
 • İdiopatik sklerozan mediastrit

Risk Faktörleri:HIV infeksiyonu

 

Vena Kava Superior Sendromu’n Hacamatla Tedavisi: Sebebe yönelik tedavi medikal tedavi esastır. Hacamat semptomatik olarak uygulanabilir. Yararı sınırlıdır.

İncele

Psödomembranöz Kolit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Psödomembranöz Kolit hacamat

Belirtiler

 • İshal
 • Abdominal kramplar
 • Alt abdominal gerginlik
 • Ateş

Nedenleri

 • Antibiyotik kullanımı
 • Kanser kemoterapisi
 • Clostridium difficile ve salınan toksinler

Risk Faktörleri

 • Yakın zamanda yapılan barsak ameliyatı
 • Üremi
 • İntestinal iskemi
 • Şok
 • Tüpten beslenme
 • Baryumlu grafi çekilmesi
 • Gastrointestinal stimunlanlar
 • Dışkı yumuşatıcıları
Psödomembranöz Kolit’in Hacamatla Tedavisi: Antibiyotik kullanımı ile biriken toksin ve tortular, kanser kemoterapisinde kullanılan ilaç Birikintilerinin temizlenmesinde hacamat elzem bir tedavidir.
İncele

Sarkoidoz’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

 sarkoidoz hacamat

Belirtiler

 • Hastalar asemptomatik olabilir
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Deri
 • Gözlerde irritasyon ve ağrı
 • Genel halsizlik,kırgınlık

Nedenleri

 • Bilinmiyor

Risk Faktörleri :Bilinen yok

 

Sarkoidoz’un Hacamatla Tedavisi: Depo birikim hastalıklarında birikintilerin en yoğun olduğu kılcal damarlara başvurulur.Hacamatla vücut taraması yapılarak vücut rahatlatılır. Birikintiler dışarı alınır.

İncele

Dissemine İntravasküler Koagülasyon’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Dissemine İntravasküler Koagülasyon hacamat

Belirtiler

 • Epistaksis
 • Dişeti kanaması
 • Mukozal kanama
 • Hemoptizi
 • Hematemez
 • Metroraji
 • Öksürük
 • Dispne,konfüzyon
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Kanlı dışkı
 • Hematüri
 • Oligüri
 • Ateş
 • Ciltte peteşiler
 • Purpura
 • Ekimoz
 • Deride hemorajik nekroz
 • Taşipne
 • Retinal hemoraji
 • Anüri
 • Tromboflebit
 • Stupor
 • Periferik siyanoz

Nedenleri

 • Koagülasyon bozukluğu nedeniyle pıhtılaşma mekanizmasının aktivite olması
 • Doğum komplikasyonu
 • İnfeksiyon
 • Neoplazi
 • İntravasküler hemoliz
 • Tromboz
 • Masif doku yaralanması
 • Travma
 • Hipoksi
 • Karaciğer hastalığı
 • ARDS
 • Fulminan purpura

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Prostat cerrahisi
 • Kafa travması
Dissemine İntravasküler Koagülasyon’un Hacamatla Tedavisi:  Dissemine intravasküler koagülasyon türkçesi ilerleyici damar içi pıhtılaşmadır. Bütün pıhtılaşmalarda hacamatla  pıhtının vücudun dışına çıkarılması tedavisi uygulanmalıdır. Ama kılcal damarlardan pıhtı dışarı alınmalıdır. Vücut tarama hacamatı yapılır.
İncele

Demir Toksisitesi’nin(Akut) Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Demir Toksisitesi'nin(Akut) Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • 0,5 -2 saat -Kusma,hematemez,karın ağrısı,diyare,letarji,şok,asidoz ve koagülopati
 • İlk alımdan sonraki belirgin bir iyileşme, yanlış olarak insanı rahatlatabilir, bu nedenle hastayı yakın takibe almak gerekir
 • 2-12 saat derin şok,ağır asidoz,siyanoz ve ateş
 • 12-48 saat semptomlar tekrarlayabilir, akciğer ödemi,şok ,asidoz,konvülziyonlar,anuri,hipertermi ve ölüm tabloya eklenebilir
 • 2-6 hafta pilor stenozu,antral stenoz, hepatik siroz ve SSS hasarı görülebilir

Nedenleri

 • Aşırı demir alımı
 • 60 mg/kg elemental demir alımını takiben toksisite gelişebilir

Risk Faktörleri:Demir perparatlarının, çocuklar tarafından kazaen alınmalarına izin verecek bir yerde bulundurulmaları

Demir Toksisitesi’nin(Akut) Hacamatla Tedavisi : Aşırı alıma bağlı demir toksisitesi ancak hacamatla en hızlı olarak kandan uzaklaştırıp zehirlenen hasta rahatlatılabilir. Vücut tarama hacamatı hızla uygulanır.

İncele

Kozalji Sendromu’nun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Kozalji Sendromu hacamat

Belirtiler

 •  Derin sızı tarzında ağrı
 • Yanma şeklinde ağrılara bıçak saptanır tarzda ağrılar eklenir
 • Hiperestezi
 • Hiperalgezi
 • Basit,zararsız uyarlarda ağrı
 • Avuçiçi ve ayak tabanındaki ağrı,sürtünme,minimal temas veya ısı ile şiddetlenir
 • Civar mafsallarda hareket kaybı
 •  Tırnaklarda kıvrılma ve kolay kırılma
 •  Hiperhidroz
 • Nedenleri:
 •  Bölgedeki sinir iletisinde kısmi kesinti
 • Yaralama bölgesindeki mikst sinirlerde efferen sempatik stimilusların duyu liflerinde algılanması
 • Refleks sempatik distrofi
 • Risk Faktörleri: Travma

Kozalji Sendromu’nun Hacamatla Tedavisi: Ağrı, yanma ve hiperestezi, hiperhidroz tedavisi için bölgesel hacamat tedavisi ve sonradan akupunktur tedavisi uygulanır

İncele

Endometriozis’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Endometriozis hacamat

Belirtiler

 • İnfertilite
 • Disparoni
 • Dismenore
 • Dişsezi
 • Kronik pelvik ağrı
 • Premenstrüel kanama
 • Spontan abortus
 • Luteinize rüptüre olmamış folikül sendromu

 

Nedenleri

 • Retrograd menstrüasyon
 • Lenfatik/vasküler metastazlar
 • Direkt implantasyon
 • Sölomik metaplazi

Risk Faktörleri

 • Herediter/genetik eğilim
 • Kişisel eğilimler(başarmak için çaba gösteren,bencil,aşırı merklı)
 • Çocuk sahibi olmakta gecikenler
 • Luteinize rüptüre olmamış folikül sendrom
Endometriozis’in Hacamatla Tedavisi: Endometriozisi semptomatik olarak tamamlayıcı tedavi olarak dismenore, pelvik ağrı ,  hastalığın iyileşmesi için vücudun zinde ve güçlü olabilmesi için alt karın, kasık, bel bölgesel hacamat ve akupunktur tedavileri uygulanır.
İncele

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

obsesif-kompulsif-bozukluk hacamat

Belirtiler

 • Obsesyonlar veya kompulsyonlar bir gün içinde bir saatten fazla zaman alır ve belirgin sıkıntı ve güçlük oluşturur.
 • Obsesyonlar tekrarlayıcıdır. Hasta düşüncelerini başka düşünceler ya da hareketleri ile nötralize etmeye ya da durdurmaya çalışır
 • Gerek obsesyonlar gerekse kompulsyonlar başka bir zihinsel bozukluğa bağlı değildir
 • Kompulsyonlar tekrarlayıcıdır. Davranışların amacı düşünceleri yanıtlamak ya da düşünceleri nötralize etmektir.Örneğin şüphe düşüncesine yanıt olarak kontrol etme(kapılar,kilitler pencereler ya da araba ile gittiği yoldan tekrar geçerek başka birine zarar verip vermediğini kontrol etme)
 • Tekrarlayıcı ya da törensel el yıkama davranışı da bulaşma korkusuna yanıttır
 • Olguların %80,90′ ı obsesyonlar ve kompulsiyonlara sahiptir
 • %10-19’nun ise sadeca obsesyonları vardır
 • %5 olgu törenleri kendilerini rahat hissedene kadar tekrarlarlar,tanımlanabilen bir obsesyonları yoktur
 • Biriktirme ve obsesif yavaşlıkta iki ayrı kategori olarak  tanımlanmaktadır

Nedenleri: Nörotransmitterlerin disregülasyonu

Risk Faktörleri: Tek yumurta ikizlerinde büyük bir konkordan ve aile yüklülüğü

Obsesif Kompulsif Bozukluk’un Hacamatla Tedavisi:  Obsesif kompulsif  davranış bozukluklarında beyinde yeterli kan dolaşımı olmadığı ve endorfinin yeterli salgılanmadığı düşünülür. Hacamat tedavisi ve akupunktur tedavisi bu gibi hastalıklarda çok yüz güldürücü sonuçlar  verir.

İncele

Klamidya Pnömonisi’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Klamidya Pnömonisi hacamat

Belirtiler

 • Enfeksiyonların%70 ile %90’ı subkliniktir
 • Başlangıç sinsi yavaştır
 • Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı öksürükten bir hafta veya daha önce ortaya çıkarak hastalığa bifazik bir görünüm verebilir
 • Öksürük (az balgam fakat sıklıkla ciddi derecede )
 • Rinit
 • Başağrısı
 • Kırıklık
 • Ses kısıklığı
 • SinüsRaller,ronkus veya wheezing
 • Farengeal eritem
 • Sinüs hassasiyeti

Nedenleri: C .pneumoniae enfeksiyonu

Risk Faktörleri: Askeri birlikler,üniversite öğrencileri,yatılı okullar ve öğrenciler arasında salgınlar görülebilir.

Klamidya Pnömonisi’nin Hacamatla Tedavisi: Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi gerekmektedir. Konjesyonun azaltılması ve  hastalıktan dolayı oluşmuş toksinlerin dışarı alınması için bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücudun temizliğini artırıcı akupunktur noktalarından hacamat yapılmalıdır.

İncele

Lösemide Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

lösemi ve hacamat

Belirtiler

 • Sıklıkla nonspesifik.Bulgular ilik yetmezliği veya  infiltrasyonuyla ilgilidir
 • Ateş
 • Kanama(örneğin peteşi,purpura,kolay çürük oluşumu veya sızıntı
 • Kemik ağrısı,solukluk,halsizlik
 • Splenomegali
 • Hepatosplenomegali
 • Lenfadenopati
 • MSS tutulmuşsa intrakranyal basınç artması septomları
 • Gingival şişlik

Nedenleri:Kesin nedeni bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • Genetik ve kromozomal anormallikler
 • Radyasyona bağlı kalma
 • İmmun yetmezlik durumları
 • Kimyasal maddelere ve ilaca maruz kalma
 • Prelösemi
 • Sigara içme

Hacamatla Tedavi: Lösemide oluşan ve dolaşım bozukluklarına sebep olan ghost cell, amorf cell gibi faktörlerin birikmiş oldukları kılcal damarlardan hacamatla dışarı alınarak hastayı rahatlatacak konservatif tedavi yapılmış olur.Hacamat tedavisi,löseminin gidişatını etkilemekten çok, hasta bünyeyi temizleyerek, hastaya belirli oranda konfor sağlanmaktadır.

İncele

Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

sağlıklı besinler

Yeterli ve dengeli beslenen çocukların okul başarıları, yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklara göre daha yüksektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okulda daha başarılı olmaları ve girdikleri sınavlarda daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmenin elzem olduğunu unutmayalım.Okul çağı, çocuklarımızın beslenme alışkanlıklarının geliştiği, ev dışında arkadaşlarıyla yemek yemeye başladıkları; fiziksel, zihinsel ve sosyal büyüme ve gelişmenin hızlandığı, yetişkinlikte sağlıklı olabilmenin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir.
Yaşamın her döneminde sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmek temel koşuldur. Büyüme ve gelişmenin hızlandığı, öğrenme ve kavrama işlevlerinin önem kazandığı okul çağında beslenmenin önemi daha da artmaktadır.Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu ortaya konmuştur. Çok yoğun sınav atmosferi yaşayan çocuklarımız için beslenme, işte bu nedenlerden ötürü daha da önem kazanmaktadır.

Kimi zaman hareketsiz ve spordan uzak bir yaşam tarzına bağlı olarak şişmanlığın sıkça gözlenmeye başlaması, kimi zaman da medyanın hatalı yönlendirmesi ile daha zayıf görünmek için yapılan hatalı diyetler, kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları, kahvaltı yapmadan okula gitme, halen büyüme çağında olan bu dönemdeki çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Okul çağı çocuklarının enerji ve besin ögeleri alımındaki yetersizlik, büyüme-gelişmelerini ve okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite de bunlara eklendiğinde obezite, kalp damar hastalıkları, kanser ve diabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlamaktadır.

Yapılan araştırmalar fast-food, cips, şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketiminin hızla artması ve buna televizyon ve bilgisayar başında geçirilen hareketsiz saatlerin eklenmesi ile şişmanlığın okul çağı çocuklarımız için önemli bir sorun haline gelmeye başladığını göstermiştir.

Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıklarının yetişkin döneme yansıyacağı unutulmamalı, çocuklarımızın beslenme durumları değerlendirilerek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuklarımızın daha sağlıklı, üretken ve başarılı olmalarında sağlıklı beslenmeleri kadar hareketli yaşam tarzının da çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

Çocuğun bu dönemde düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, sağlıklı fizik yapının gelişmesini sağlarken ileriki dönemde, sağlıklı beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini de azaltmaktadır.

Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesinde, yeterli dengeli beslenme ile fiziksel aktivite bir bütün olarak düşünülmeli ve gerektiğinde doğru beslenme önerileri için konusunda uzman bir sağlık personeline danışılmalıdır.

Öneriler:

* Çocukların sağlıklı beslenebilmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt ve yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.

* Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için imkanlar dahilinde günde 2-3 su bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir.

* Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır. Bütün gece süren açlıktan sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, taze meyve veya meyve suları, birkaç dilim ekmek, 1 bardak süt çocuklar için kahvaltıda yeterlidir. Özellikle kaliteli protein, zengin vitamin ve mineral içeriğinden dolayı haşlanmış yumurtanın sık tüketilmesi önerilmektedir.

* Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Tüketilecek besinlerin, 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır.

* Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve temiz değildir. Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk bozulma riski taşırlar. Bu nedenle, özellikle okul çevresinde açıkta satılan besinlerin kesinlikle satın alınmaması gerekmektedir.

* Çocukların okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satın aldıkları besinlerin seçiminde de dikkatli olmaları gerekmektedir. Süt, ayran gibi ambalajlı besinleri satın alırken etiket bilgisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izninin bulunmasına ve son kullanım tarihinin geçmemiş olmasına, ambalajsız satılan tost, simit, poğaça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir şekilde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

* Beslenme çantası ve su mataralarının her gün temizlenmesine özen gösterilmelidir.

* Çocuklar, tuvalet ve genel kullanıma açık çeşmelerden su içmemeleri konusunda uyarılmalı, güvenilir içme suyu tüketmeleri sağlanmalıdır.

* Öğle yemeği okulda yeniliyorsa Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı menü modelleri örnek alınmalıdır.

* Okulda veya evde dinlenirken ve ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips gibi yağlı ve tuzlu besinler veya gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ile kuru yemişlerin ve kuru meyvelerin tercih edilmesi daha yararlıdır.

* Çocuklara sigarasız bir ortam sağlamak, onların yanında sigara içmekten kaçınmak ve en azından evlerin kapalı alanlarını dumansız bir ortam haline getirmek çocukların sağlığını korumak açısından son derece önemlidir.

* Vücudun düzenli çalışması, tüketilen besinlerin vücuda yararlılığının artırılması, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamaları açısından fiziksel aktivitenin artırılmasına da önem verilmelidir. Bu nedenle, uzun süreli televizyon seyretme, bilgisayar kullanımından kaçınılmalı, çocukların gerek okul yönetimi ve gerekse ebeveynleri tarafından sevdikleri herhangi bir spor dalı ile ilgilenmeleri teşvik edilmelidir.

* Sağlıklı yaşam için çocuklara el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok önemlidir. Kirli eller, basit bir soğuk algınlığından ölümcül hastane enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığın nedeni olabilmektedir. Bu nedenle çocuklara, özellikle yemekten önce ve sonra, tuvalete girdikten, dışarıda oyun oynadıktan sonra ve dışarıdan eve geldiklerinde ellerini ılık akan su altında sabun ile iyice ovuşturarak yıkamaları konusunda alışkanlık kazandırılması gerekmektedir.

İncele

Su Deyip Geçmeyin

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

su

İncele

Saçlarımız Neden Dökülür?

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

saç dökülmesi

Günümüzde erkek ve kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri “saç dökülmesi”dir. Daha çok erkeklere özgü olduğu düşünülen bu sorun ile kadınlar da karşı karşıya kalmaktadır.

Saç dökülmesi nedir?

Saç dökülmesi, saçların zayıflaması ve incelmesi gibi farklı sebeplerden oluşan bir çeşit hastalıktır. Her yetişkinin, gün içerisinde 50 ila 100 tel arasında saçını dökülür. Herhangi bir nedenle bu sayının üstünde bir dökülme söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Saç dökülmesinde yaşanan artışı, sabahları yastığınızda ya da duştan sonra dökülen saçlarınızı kontrol ederek çok kolay anlayabilirsiniz. Yine saçlarınızı tararken ya da şekil verirken kendi kendinize bir sayı belirleyebilirsiniz. Sonrasında bu sayıdaki en ufak bir değişiklik bile dikkatinizi çekecektir.

Aksesuarlarımız…

Saç kaybı, bireyin psikolojisinde önemli bir sorun yaratır. Bir erkeğin ve kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Güzel, gür ve bakımlı saçlar her zaman, her ortamda dikkat çeker. Sizi olduğunuzdan şık, bakımlı ve gösterişli yapar. Bu yüzden özgüven yüksekliğinde sağlıklı saçlar çok önemlidir. Kişilerin saç dökülmeleri çoğaldığı zaman psikolojik sorunlar da başlar.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen saç dökülmesinin tıbbi adı “Androgenetik Alopesi”dir. Erkeklerde buna ek olarak “erkek kökenli kellik” olarak da adlandırılır. Saç çizgisi zaman içerisinde geriye gider ve seyrelmeler başlar. Genellikle ön hat denilen saçın üst bölgesi dökülür. Kadınlarda ise her bölgeden dökülme aynı anda meydana gelir.

Saçlarımız neden dökülüyor?

Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni vardır. Bunların başında menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, hamilelik, tiroid hormonları, stres, psikolojik sorunlargibi hormonal dengesizlik yaratan durumlar gelir. Ayrıca yüksek ateşli hastalıklar, hatalı beslenme, vitamin eksikliği, kansızlık, demir-çinko-biotin eksikliği, diyet yapmak, çeşitli saç hastalıkları (Seboraid dermotit, Tinea capitis adı verilen kafa derisinin mantar hastalığı gibi), çok sık saç boyatmak ve fön çektirmek de saçın dökülmesine sebep olabilir.

Erkek tipi saç dökülmesi

En yaygın saç dökülme şeklidir. Başın üst kısmında başlar ve zamanla ön hat çizgisi kaybolur. Saçlar incelmeye başlar. Böylelikle bu bölge kelleşir. Bu süreç uzun süre devam eder ve sadece ensede biraz saç kalır. Son yıllarda erkek saç dökülmeleri 18’li yaşlara kadar inmiştir. Bu tarzdaki saç dökülmesin en büyük sebebi bir androjen hormonu olan testesteronun değişim göstermesidir. Testesteron, 5-Alfa Redüktaz adıyla bilinen bir enzim ile birlikte Dihidrotestosterona (DHT) dönüşür. Bu hormon saçlara sinyaller gönderir ve saçların güçsüzleşmesine, seyrekleşmesine neden olur. Erken teşhis, bu sebeplerin hepsini yavaşlatır ya da durdurur. Erkeklerde saç dökülme oranı yüzde 80 oranındadır.

Kadın tipi saç dökülmesi

Günümüzde birçok kadın saç dökülmesi sorunu yaşamaktadır. Özellikle stres, yanlış beslenme, hormonal değişimler, hamilelik, menopoz, yanlış kozmetik kullanımı, saç boyatma ve mevsimsel geçişler saç dökülmelerine sebebiyet verir.

3 tip saç dökülmesi vardır

1- Tepe bölgesinde, saç ön çizgisinin 1-2 cm gerisinden başlayan dökülmeler

2- Tepe bölgesindeki yoğun dökülmeler

3- Tüm kafa bölgesindeki dökülmeler

Ne zaman sorun teşkil eder?

Her yetişkinin, gün içerisinde 50 ila 100 tel arasında saçını dökülür. Herhangi bir nedenle bu sayının üstünde bir dökülme söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

İncele

Katkılı Hazır Yiyecekler Yemenin Zararları

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 1 comment

katkılı yiyecekler
Marketlerdeki bütün uzun ömürlü ürünler, sağlığı, bilhassa çocukların sağlığını, büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bu gıdalar metabolizmayı, bağışıklık sistemini ve genetiği ciddi şekilde etkiler. Hazmolunmadığı için damar tıkanıklıklarına neden olur. Vücuttaki vitamin üretme mekanizmasını, su yapısını, vücudun su oranı ve su terkibini bozarak, yaşlanmayı hızlandırır, hastalıklara sebep olur. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki, 10-12 yaş grubu çocukların büyük çoğunluğu artık, bu gıdaların beyin ve üreme organlarında oluşturduğu tahribatlar sonucu, şimdiden küçük birer ihtiyar gibiler.
Günümüzde, dünya gıda endüstrisinde, bir yıl içinde binlerce çeşit ve milyonlarca ton katkı maddesi kullanılıyor. Hazır gıdaları tüketmekte sakınca görmeyen bir insan her gün yaklaşık 2000 çeşit katkı maddesi tüketiyor: Tatlandırıcı, tat verici, kıvam koruyucu, kıvam artırıcı, renk koruyucu, beyazlatıcı, bozulmayı önleyici, nem tutucu, boya, aroma vs…
Yiyecek endüstrisi, kullanılan katkı maddelerini ambalaj üzerinde belirtmek zorundadır. Fakat katkı maddelerini belirtme zorunluluğu sadece üreticinin kendi kattığı maddelere mahsustur. Mesela bir fırın, ürettiği bir üründe su, maya, tuz, yağ, yumurta ve şeker kullandıysa bunları belirtmek zorundadır fakat un, su, maya, tuz, yağ, yumurta ve şekerdeki katkı maddelerini belirtmek zorunda değildir. Bununla birlikte katkı maddelerinin üretim metodunu da belirtmek zorunda değildir. Çiklet, şeker, sakız gibi tamamen katkı maddelerinden oluşan, 10 cm2’den küçük, ambalajlı ürünleri üretenler, katkı maddelerini belirtmek zorunda değildir. Zeytin, et, peynir, ekmek, baharat, kuruyemiş, taze meyve ve sebze gibi açık satılan yiyeceklerde, lokanta veya pastanelerdeki ürünlerde de katkı maddelerini belirtme mecburiyeti yoktur.
Basit bir sakızın içindekiler:
Sakız mayası (Sakızın ana maddesi): Ambalajda belirtilmeyen, sakız mayasının içindekiler şunlardır: Kauçuk, vaks, antioksidant, elastomer, reçine, venil polimer, parafin ve katkı maddeleri (hangi katkı maddeleri olduğu belirtilmemiştir).
Tatlandırıcılar (7 tane): Doğal olmadığı için, hepsi de hazmı bozar ve diyabete zemin hazırlar. Buna ek olarak aspartam gibi bazı tatlandırıcılar beyin faaliyetini bozar, baş ağrısı, baş dönmesi ve bayılmalara sebep olur. Dudaklarda, dilde ve ayaklarda şişme yapar. Aspartam, fenilalanin denilen bir aminoasit içerir. Fenilalanin ve metabolikleri kan ve dokularda birikir. Çocukların gelişmekte olan üreme organlarında ve beyinlerinde hasara yol açar. Bu hasar, kısırlığa, zeka geriliğine ve çocukların zihinsel özürlü olmasına neden olur.
Doğala özdeş aromalar (3 tane): Gen teknolojisi ve nanoteknoloji yöntemleriyle üretilenler beden-ruh dengesini ve hormonal dengeyi etkiler. (“Nanoteknoloji” bölümüne bakınız.)
Nem tutucu (Gliserol): Büyük ihtimalle domuz ürünü ya da mezbaha atıklarından elde edilir. Genteknolojisi ve nanoteknoloji yöntemleriyle de üretilebilir.
Emülgatör (Lesitin): Büyük oranda domuz ürünüdür. Bitkisel olanlarda “soya lesitini” yazar (GM ürünü).
Parlatıcılar (2 tane): Onlardan biri, “şellak”tır ki genetiği değiştirilmiş bir tür “bit’ten elde edilir. Alerjilere ve beklenmeyen yan etkilere yol açabilir. Diğeri “karnauba mumu”dur. Brezilya hurması mumuna benzeyen sentetik bir mumdur. Aslında kağıtçılık, mobilyacılık gibi sanayilerde kullanılan bir parlatıcıdır.
Renklendirici ve nem tutucu (Titanyumdioksit, E 171): Nanoteknolojide kullanılan ana maddelerden biridir. Bir süredir mineral şeklinde değil, nanoparçacıklar halinde kullanılmaktadır. Ağız yoluyla vücuda giren ve dokularda depolanan bu nanoparçacıklar, organik bir maddeyi su ve karbondioksite kadar parçalama özelliğine sahiptir. Kuvvetli nem tutucu olduğu için, vücudun su terkibi üzerinde çok etkili olabilir.
Çok geniş bir kullanım alanı vardır: ilaçlar, vitaminler, şekerlemeler, sakızlar, un, şeker, tuz, karbonat, kabartma tozu ve küçük parçacıklar halindeki bütün gıdalara beyazlatıcı ve nem tutucu olarak katılır.
Gördüğünüz gibi 2,5 gr.’hk küçücük bir sakız en az 18 tane katkı maddesi içeriyor. En az diyoruz çünkü her bir katkı maddesinin 1-3 tane kendi koruyucu katkısı vardır.
Sakızın üzerinde “laksatif etki (ishal) yapabilir” ve “Sakızdır, yutmayınız” uyarıları yer alır. Çocukların bu uyarıyı anlaması beklenemez ve tabii ki küçük çocukların hepsi sakızı yutar!
Katkı maddelerini savunanlar “Katkı maddelerinin içinde zararsız hatta faydalı olanlar vardır” diyorlar. Olabilir, ancak, bugün katkı maddeleri değişik malzemelerden, değişik teknoloji ve yöntemlerle elde edildiğinden, üretim metodlarının, kimyevi içeriğinin ve kaynaklarının, güvenli, tehlikeli veya şüpheli olup olmadığının belirlenmesi kesinlikle mümkün değildir. Örneğin, Karoten (E 160) Doğal A vitamini kaynağıdır ve doğal bitki pigmentlerinden elde edilir. Betanin (E 162) ise kırmızı pancardan elde edilebilir. 30 yıl önce bu şekilde doğal bitkilerden elde edildiği için ikisinin de adı, 30 yıl önceki gibi hâlâ “güvenilir” sınıfında yer alır. Ancak, bu süre zarfında yeni metodlar ve teknolojiler kullanılır olmuştur ve bu katkı maddeleri, büyük oranda, GM bitkilerden üretilmektedir. Hatta biyosentez veya nanoteknoloji yöntemleriyle de elde edilenler olabilir. Öyleyse bunlar artık “güvenilir” değildir, “tehlikeli” hale gelmiştir. Demek ki, ürün ambalajlı veya ambalajsız olsun, ambalaj üzerinde içindekiler belirtilsin veya belirtilmesin, üründe kullanılan gerçek katkı maddelerini ve bunların sıfatlarını tespit etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, her üründe onlarca çeşit katkı maddesi kullanılır. Bazı katkı maddeleri tek başına zararlı olmasa da, karıştırıldığında zararlı olabilir veya birbirinin zararını yükseltebilir (sinerjizm etkileşimi), ya da vücuttaki her türlü madde ile, alınan ilaçlar ve besinlerle, depolarda birikenlerle, üretilen enzimlerle tehlikeli bileşimler oluşturabilir. Ancak en sık kullanılan katkı maddeleri tek başlarına da çok zararlıdır.
En Yaygın Kullanılan Katkı Maddeleri
Bisphenol-A: Gıda endüstirisi ürünlerine bozulmayı önleyici katkı maddesi olarak katılır. Ostrojen hormonu gibi etki yapan bisphenol-A içeren ürünler, yiyenlerin vücudunda ostrojen oranının artmasına yol açar. Bu durum ise trombosit üretiminin azalmasına, hem kadınlarda hem de erkeklerde endometriozis oluşumuna sebep olur. (“Endometriozis” bölümüne bakınız.)
Nitrat-Nitrit: İşlenmiş et ürünlerinde en sık kullanılan katkı maddeleridir. Bu iki tür madde hem koruyucu olarak hem de renklendirici ve lezzet arttırıcı olarak kullanılır.
Sodyum nitrit (E-250): Türkiye’de, Nitrat-Nitrit’lerden en çok kullanılan tür budur. Tüm işlenmiş et ürünlerinde (sosis, salam, pastırma, sucuk) katkı maddesi olarak kullanılıyor. Et ürünleri ile alınan sodyum nitrit, vücutta, kanserojen maddeler olan nitrosaminler oluşturur. Nitrosaminler, dokuların hasarına, mutasyonlara ve kansere neden olur (kolon kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, beyin kanseri, lösemi vb.) Sodyum nitritli ürünlerin tüketilmesi, baş dönmesine, başağrısına, nefes alma zorluğuna, kan üretimindeki bozukluklara da neden olabilir.
Sodyum Sülfit (E221): Gıda maddelerinde ve ilaçlarda renk ve kıvam koruyucu, bozulmayı önleyici ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Türkiye’de, en geniş alanda ve en sık kullanılan sülfitleyicidir. Fermente içeceklerin ambalajında, bir çok restoranın salata barında, bira ve şarap gibi içeceklerde bulunur. Şekerlemeler, peynirler, çikletler, dondurmalar, portakallı içecekler, meşrubatlar, meyve suları, üzüm, kayısı, incir, dut gibi kurutulmuş meyveler, kek ve bisküvi gibi fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler, hazır deniz ürünleri, reçeller, jöleler, konserveler ve suyu alınmış sebzeler, dondurulmuş patates, hazır çorbalar, salam, sosis, sucuk, kurutulmuş et ve balık ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu konuda yapılan araştırmalarda, sodyum sülfitin besin ve ilaç yoluyla alınmasının, öğrenme ve hafıza bozukluklarına, beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu ve bu bozuklukların, zamanla daha büyük boyutlara çıkmasının kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. Sülfitler göğüste sıkışma, kurdeşen, karında kramp, ishal, kan basıncının düşmesi, başta yanma hissi, halsizlik ve nabız hızlanmasına neden olur. Ayrıca sülfitler, astımlılarda astım atağını tetikleyebilir.
Sodyum Nitrit (E-250) ve Sodyum sülfit’in zararları özellikle cenin, bebek ve çocuklar üzerinde etkili olmaktadır.
Karamel (E150): GM buğday ve GM mısırdan üretilir. Çeşitli konserve türleri, işlenmiş et ürünleri (sosis, sucuk, salam vb.), hamburger, kek, pasta, bisküvi, şekerleme çeşitleri, çikolatalı ürünler, hazır çorbalar, soslar, soya sosu, kolalı içecekler, bazı içkiler ve benzerlerinde renklendirici (kahverengi) ve tat verici olarak kullanılır. Kansere neden olabilir.
Titanyumdioksit (E 171): En tehlikeli katkı maddelerinden biri olan titanyumdioksit için “Sakızın içindekiler” konusuna bakınız.
E173 Alüminyum kaynaklı olan bu katkı maddesi, renklendirici (alüminyum rengi) ve nem tutucu olarak bazı haplarda ve şekerlemelerde kullanılır. Toksik veya allerjen olan her maddeye karşı (katkı maddeleri dahil) aşırı duyarlılığa neden olabilir. Dünyanın çoğu ülkesinde yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’de alüminyum kaynaklı katkı maddeleri sadece ilaç ve şekerlemelerde kullanılmamakta, sofra tuzuna bile katılarak, bebekler dahil, herkese yedirilmektedir.
Aspartam (Aspasvit, Aspamiks): GM bakteri metoduyla üretilir. Çikolata, sakız, ketçap, soslar, gazozlar, şekerlemeler, ilaçlar, diyet yiyecek ve içecekler ve benzerlerinde kullanılır. Aspartam, fenilalanin denilen sentetik amino asit içerir. Sentetik fenilalanin ve metabolikleri kan ve dokularda birikir. Çocukların gelişmekte olan beyinlerinde hasara yol açar. Beyin hasarı havaleye, otistik veya agresif davranışlara, zeka geriliğine ve çocukların zihinsel özürlü olmasına neden olur. Aspartam göz kapaklarında, dudaklarda, ellerde veya ayaklarda şişmeye neden olur. Beyin faaliyetini bozduğu, baş ağrısı, baş dönmesi ve bayılmalara sebeb olduğu için çoğu ülkelerde yasaklamıştır. Aspartamı yasaklayan veya kullanımına sınır koyan ülkelerdeki gelişme çağındaki çocuklarda zihinsel özürlülük oranı hızla azalmakta, Türkiye’de ise aynı hızla artmaktadır.
Monosodyum glutamat (MSG) (E621): Lezzet arttırıcıdır. Bir çok imalathane ve restoranda lezzet arttırıcı olarak kullanılır. Özellikle Çin, Japon ve Türk mutfağında kullanılır. MSG ile oluşan reaksiyonlar: Baş ağrısı, bulantı, ishal, terleme, göğüste sıkışma, boyun arkasında yanma ve astımlı hastalarda ağır astım ataklarını tetikleme. MSG ile oluşan reaksiyona “Çin Restoranı Sendromu” da denir.
Tatlandırıcılar, Maltodekstrin, Glikoz, Glikoz Şurubu, Fruktoz, Dekstroz Türkiye’de, Amerika kaynaklı GM mısırdan üretilmektedir. Bebek maması, bebe bisküvisi, her çeşit unlu ürün (ekmek, baklavalar, pastalar, bisküviler vb), cips, hazır çorbalar, her türlü içecek (kolalı içecekler, meyve suları, gazozlar vb.), işlenmiş et ürünleri, soslar ve akla gelen her tür hazır yiyeceğe eklenir ve ayrıca fast-food ve bal üretiminde kullanılır. Diyabete, hormonal sistemde ve bağışıklık sisteminde dengesizliğe sebep olabilir. (“GMO” ve “Diyabet” bölümüne bakınız.)
Formaldehit: Ürünlerin bozulmasını önleyicidir. Formaldehit kimya endüstrisinde en yaygın olarak üretilip kullanılan maddelerden biridir: Sıva, duvar kağıdı, tekstil, halıfleks, boya, yağlı boya, lastik, metal, mobilya, vücut bakım ürünleri, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları, ev temizliğinde kullanılan deterjanların yapımında, et, balık, sucuk, yağlar, tahıllar, hayvan yemi ve tohumluklar gibi besin maddelerinde.
Aromalar ve emülgatörler gibi katkı maddelerinde bozulmayı önleyici olarak katılır. Ayrıca mantar hastalıklarında ve tıbbi laboratuvarlarda koruyucu sıvı ve sterilize edici madde olarak kullanılır.
Yaklaşık 40 yıldır bu kadar geniş bir alanda kullanılan Formaldehit, kuvvetli mutajen ve allerjenler arasında yer alır ve ödem, kronik rinit, astmatik bronşit, bronşiyal astım, alerjik gastrit, kolit ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. Aşırı duyarlılık ise bir sonraki formaldehit etkileşiminde daha şiddetli bir reaksiyona yol açabilir.
Formaldehit, hidroklorik asit ile (mide özsuyu) reaksiyona girdiğinde kanserojen bir madde oluşturur. Burun kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri ve lösemiye yol açabilir.
İnsanlar, inşaat malzemelerinden, kozmetiklerden ve ev eşyalarından yayılan, gıdada, sigara ve egzost dumanında bulunan formaldehitten etkilenebilirler. En önemli formaldehit kaynakları, sıkıştırılmış tahtadan yapılan yer döşemeleri, dolaplar, duvar kaplamaları, mobilyalar, oda spreyleri, kumaş dokumalar, ev temizliğinde kullanılan çeşitli sıvılar, döşeme cilaları, duvar kağıtları, halılar ve boyalardır. Evin ısı ve nemi ne kadar yüksek, ev eşyaları ne kadar yeni ise, havaya formaldehit yayılışı o kadar fazladır.
Katkı maddelerinin gıdalarda kullanılması yıkıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların bazıları şunlardır: Hazım sisteminde bozukluklar, kronik toksik hepatit, böbrek ve böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme organlarında bozukluklar, kısırlık, endometriozis, kist, kanser, diyabet, tiroid rahatsızlıkları, havale, hiperaktivite, davranış bozukluğu, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, depresyon, alzheimer, parkinson, MS gibi sinirsel ve ruhsal hastalıklar, düşük tansiyon, yüksek tansiyon, titreme, alerjik kaşıntılar, egzama, astım ve aşırı duyarlılık…

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar, Hacamatın Faydaları | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Mehmet A….

Yaş:46

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Öğretmen

Hikayesi: Enseden başlayan baş ağrısı.Önce başın yarısına sonra her iki tarafa yayılıyor.Sabit bir ağrı.Tahlillerde kolesterol yüksek çıkmış.Hastamızda isteksizlik,zevksizlik,depresif bir hal gözlendi.Bu şikayetlerle kliniğimize başvuran hastamız, şikayetleri için ilaç kullanmaktadır.

Muayene Bulguları: Şikayetlerine bağlı olarak nabız ve akupunktur nokta muayenesi yapılmıştır.Muayene sonucunda bulgular pozitif tespit edilmiştir.

Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı.Akupunktur tedavisi

Tedavi Sonuçları: Hastamızın tüm şikayetleri düzelmiştir.

İncele

Hücre Yenileyici Kantaron Yağı

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

kantaron yağı

Antiseptik, kanama durdurucu, yara ve yanık iyileştirici, iltihap önleyici bu mucizevi yağ, daha bir çok şifa özelliğini bünyesinde barındırıyor. Hem haricen, hem de içilerek hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Hücre yenileyici niteliği sebebiyle, özellikle yara ve yanıklarda oldukça etkili.

Kantaron yağı hem kantaron bitkisinin, hem de zeytinyağının şifasını bünyesinde barındırıyor. Eski çağlardan beri kullanılan kantaron yağının, mikrop öldürücü ve damar büzücü etkisi modern araştırmalarla da kanıtlanmış durumdadır.

KANTARON YAĞININ ŞİFA ÖZELLİKLERİ:

Kantaron yağı her türlü yaralarda başarıyla kullanılmaktadı r. Açık yaralar, taze
yaralanmalar, kesikler, ezikler, çarpmalar sonucu oluşan morluklar vb durumlarda iyileşme sağlar. Kantaron yağı;

*Antiseptik özelliğiyle yarada mikrop üremesini engeller

* İltihap önleyici özelliğiyle yarada herhangi bir iltihap oluşmasına engel olur

*Damar büzücü etkisiyle kanamayı kısa sürede durdurur

*Hücre yenileyici özelliğiyle yaranın çabuk kapanmasını sağlar

*Aynı zamanda sürüldüğü sürece yaranın sebep olduğu ağrı ve sızıları yok eder, büyük bir rahatlama sağlar.

Yanıklarda ve haşlanmalarda da kantaron yağı bir numaralı yardımcınız olmalı. Yanıkları kısa sürede iyileştirdiği gibi, yanık anındaki acıyı dindirir. Yanığın mikrop kapmasını ve iltihap oluşumunu engeller. Güneş yanıklarında da kantaron yağından yararlanabilirsiniz . Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedeceksiniz. Yanıklarınız kısa sürede iyileşecektir.

Trafik kazaları sonucu meydana gelen iç yaralanma ve iç kanamalarda hem sürülerek, hem de dahilen içilerek kullanılır. Damar büzücü oluşu sebebiyle iç kanamaların durmasına yardımcı olur.

Hematomlarda (derideki mavi-mor lekeler), beze şişkinliklerinde ilgili bölgeye sürülüp masaj yapılır.

Pürüzsüz bir cilde sahip olabilmek için, cilt bakım yağı olarak yararlanabilirsiniz .

Kantaron yağı bebeklerin pişiklerinde de çok etkilidir.Yine bebeklerin karın ağrılarında kantaron yağı kullanıldığında ağlamaları sona erer. Ağlayan bebeğin karnına kantaron yağıyla, sağ avuç içi kullanılarak hafif hareketlerle masaj yapılır. Masaj yaparken bebeğinize sevginizi hissettirmeyi de sakın unutmayın.

Sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılmaktadı r. Yalnız bu rahatsızlıklarda 1/10 oranında ardıç veya kekik yağı (yada her ikisi de) eklenerek kullanılır. Ağrıyan bölgeye bu yağla masaj yapılır. Kısa sürede ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Değişik bitki kürlerinin yanı sıra, bu masajla hastalığınızı tamamen tedavi etme şansına sahipsiniz.

Dahilen kullanımda kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Yine dahilen iç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir. Bunu damar büzücü özelliğiyle yapar.

Mide ağrılarında ve mide ülserinin tedavisinde de dahilen kullanılır.

Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar kantaron yağından yararlanmalı. . Ayakları üşüyenler ayrıca bacak bacak üstüne atmamalı. Bu enerji dolaşımını kilitler ve ayakların üşümesine sebep olur.

Uyarı: dahilen kullanımlarda günde bir tatlı kaşığından fazla içilmesi uygun değildir.

Kantaron yağı 2-3 sene boyunca tazeliğini ve etki gücünü muhafaza eder.

İncele

Zerdeçalın Faydaları

Posted in Güncel Sağlık Haberleri, Hacamatın Faydaları | 0 comments

ZERDEÇAL

Amerikalı bilim insanları, kanserden karaciğer hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa karşı etkili olduğu düşünülen zerdeçalın, inme geçiren hastalara da umut olabileceğini ortaya koydu.

İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezinde görev yapan bir grup bilim adamı, diğer adı Hint safranı olan zerdeçalın içinde bulunan kurkumin adlı pigmentin inme geçiren hastaların beyin hücrelerinin yenilenmesinde etkili olabileceğini gözlemledi.

Henüz sadece hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmanın ekibinde yer alan Paul Lapchak, elde ettikleri sonuçların umut verici olduğunu belirterek, özellikle inme vakalarında kullanılacak yeni bir ilacın geliştirilmesine yönelik çalışmaların yakında başlayabileceğini söyledi.

Lapchak, bu yeni ilacın inmenin zarar verdiği beyin hücrelerinin eski haline dönmesini sağlayabileceğini belirtti.

İncele

Zayıflamada Ve Beslenmede Faydalı yiyecekler

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

sağlıklı besinler
1.YULAF
2.TARÇIN
3.ÇÖREK OTU
4.ELMA SİRKESİ
5.ZENCEFİL
6.ZERDEÇAL
7.YABAN MERSİNİ
8.PIRASA
9.KIRMIZIBİBER
10.KURU FASULYE
11.TAVUK(DERİSİ HARİÇ)
12.MANTAR
13.ENGİNAR
14.YEŞİL ÇAY
15.BROKOLİ
16.BALIK
17.YUMURTA
18.HER TÜRLÜ YEŞİL SALATA ÇEŞİDİ
19.ÇÖREK OTU
20.TAM BUĞDAY EKMEĞİ
21.NOHUT

22.KURU VEYA TAZE BARBUNYA
23.YEŞİLBİBER
24.ARMUT
25.KURU HURMA
26.ANANAS
27.GREYFRUT
28.ISPANAK
29.YOĞURT

30.SİYAH TURP

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | Yorumlar Kapalı

Hastanın Adı Soyadı: Gülşah K….

Yaş:29

Cinsiyet: Bayan

Mesleği: Ev Hanımı

Hikayesi: Tortikollis(postür bozukluğu),panik atak, migren, distoni teşhisli hastamız ileri derecede boyun duruş bozukluğuyla kliniğimize başvurmuştu.12 yıldır panik atak,11 yıldan beri migren ve son 4-5 yıldır distoni şikayetleri olan hastamız tedaviye alınmıştır.

Muayene Bulguları: Depresyon bulguları olan hastanın polistemik olması dikkat çekici bir özellik olup, şikâyetleriyle ilgili nabız ve akupunktur noktaları hassasiyetleri tespit edilmiştir.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, yoğun boyun hacamatı, akupunktur tedavisi ve nöral terapi

Tedavi Sonuçları: Boynunda %60 oranında iyileşme,panik atak ve migrende %99 lara varan iyileşme müşahede edilmiş olup hastamız bu süre zarfında sigarayı bırakmış aynı zamanda fazlalık olan 1o kilosunu vermiş, kendiyle ve çevresiyle barışık hale gelmiştir

 

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Eshabil U……

Yaş: 62

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Emekli

Hikayesi: 4-5 yıldır belirginleşen yüksek tansiyon şikayeti olan hastamızın ek olarak orta derecede açlık kan şekeri yükseklikleri oluşmuş, metabolik sendrom tanısıyla ilaç kullanmaktadır. Yukarıdaki şikâyetlerine ek olarak yaklaşık ayda bir gelen baş ağrısı nöbetleri nedeniyle kliniğimize başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Nabız ve akupunktur noktaları muayenesinde pozititif bulgulara rastlanmıştır. Hastanın genel durumunda yorgunluk belirtileri vardır.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı 3 ay sonra bölgesel hacamat

Tedavi Sonuçları: Tansiyon tamamen düzelmiştir. Diyabette ise şikâyetleri büyük ölçüde azalmıştır.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Engin B……

Yaş: 38

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Mali müşavir

Hikayesi: Belde fıtık, sinir kökünde bası, kalça ve bacağın arka tarafında ağrı.Ortopedi kliniğinde hastamıza  bel fıtığından dolayı ameliyat olması gerektiğini söylenmiş, nefrotik sendrom, tansiyon yüksekliği, ayrıca laboratuvarda kolesterol yüksekliği tespit edilmiş, hastamız kliniğimize bu şikayet ve teşhislerle başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Hastamızın şikâyetleriyle ilgili yapılan muayenede özellikle bel fıtığı ve yüksek tansiyon konusunda bulgulara rastlanmıştır.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, Bel fıtığı için yağlı kupa masaj terapisi, 6 ay sonra bölgesel hacamat tedavisi

Tedavi Sonuçları: Bel fıtığı tamamen ortadan kalkmıştır öyle ki hasta halı saha maçları yapabildiğini ifade etmiştir. Tansiyon ve kolesterol tamamen düzelmiştir. Marmara Üniversitesinde nefrotik sendrom(böbrek hastalığı) takibi yapılan hastanın laboratuvar bulgularındaki belirgin iyileşme takibini yapan hekim meslektaşlarımızı bile şaşırtmıştır.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Cengiz B….

Yaş:48

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Serbest

Hikayesi: Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastamız, bunlara bağlı olarak yaklaşık 5-6 yıldır ilaç kullanmaktadır.

Muayene Bulguları: Şikayetlerine bağlı olarak nabız ve akupunktur nokata muayenesi yapılmıştır.

Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı.3ayda bir 3 kez çağırılan hastaya sadece tansiyon ve kolesterol noktalarına hacamat yapılmıştır

Tedavi Sonuçları: Hastamız hemen hemen hiç ilaç kullanmamakta ve şikâyetlerinde yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Binnaz D…..

Yaş:45

Cinsiyet: Bayan

Mesleği: Serbest

Hikayesi: 13 yıldır migren teşhisli. Sabah baş ağrıları oluyor, ağrıların başlangıcı göz ve alından başlıyor, şakaklardan enseye doğru yayılıyor. Baş ağrılarına boyun ağrılarının eşlik etmekte olduğunu ifade etmiştir.

Muayene Bulguları: Hastanın şikayetleriyle ilgili nabız ve akupunktur nokta muayenesi yapıldı.

Yapılan Tedaviler: 7 bölge tarama hacamatı, kafa hacamatı, yüz ve şakak hacamatı, nöral terapi

Tedavi Sonuçları: Ağrı kesicilerin kullanımı yok denecek kadar azaldı baş ağrılarında belirgin iyileşmeler görüldü. Ciltte gerginlik, canlılık, parlaklık; vücutta ise zindelik ve yenilik oluşmuştur.

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Ali K…..

Yaş: 43

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Serbest

Hikayesi: Mide ülseri, hafif derecede yüksek tansiyon, depresyon, bunlara bağlı ilaç kullanımı, geçirilmiş pnömoni. Teşhis edilmiş bu hastalıklara bağlı baş ağrısı, halsizlik, isteksizlik, mide şikayetleri.

Muayene Bulguları: Genel durumu orta dercede iyi olan hastanın nabız ve akupunktur nokta muayenesinde yukarıdaki öyküsüyle ilgili bulgulara rastlanmıştır.

Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: Hastanın şikâyetleri %90 azalmıştır.

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Ahmet K……

Yaş:58

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Emekli

Hikayesi: 22 senedir ortalama 160/100 yüksek tansiyon hastası, bel fıtığı teşhisli bunlara bağlı bel ağrıları, baş ağrıları olan hastamızın sürekli kullandığı ilaçlar; tansiyon, bel ağrısı ve kan sulandırıcı ilaçlarıdır. Son zamanlarda yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, bel ağrısı şikayetlerinde artış olduğunu ifade etmiştir.

Muayene Bulguları: Muayene sonucunda hastanın şikayetleriyle ilgili hassasiyet tespit edilmiştir.

Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: Tansiyon normal sınırlarda seyretmeye başlamış, vücutta belirgin bir rahatlama ve zindelik olmuştur.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Abdülmuttalib Ü…………

Yaş: 40

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Tekstil

Hikayesi: Şiddetli baş ağrısı, son 2-3 yıldır ağrının şiddeti artmış. Bilgisayar kullanımı, araç kullanımı ve sigara kullanımı ile baş ağrısı tetikleniyor. Enseden başlayan ve kafanın her iki tarafına yayılan sabit ağrıları var. 6 aydır tansiyon ölçümleri normal. Baş ağrılarının Gripin kullanınca geçtiğini ifade ediyor.

Muayene Bulguları: Genel muayenesi yapılan hastanın akupunktur baş ağrısı  noktalarında hassasiyet tespit edildi. Genel durumu iyi.

Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: Hacamat yapıldıktan yaklaşık 1 ay sonra hastanın baş ağrısı şikayetlerinin tedavi olduğu müşahede edildi. Ayrıca hasta vücuduna zindelik geldiğini ifade etti.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Arzu K…….

Yaş: 26

Cinsiyeti: Bayan

Mesleği: Masa başı çalışanı

Hikayesi: Yoğun akne, kabızlık, şişkinlik, saç dökülmesi,  sinirlilik, unutkanlık şikayetleriyle gelen hasta son bir yılda şikayetlerinin arttığını ifade etmiştir. Ayrıca yaygın sırt ve omuz ağrılarının olduğunu söylemiştir. Hastanede yapılan muayene sonucunda kronik anemi tespit edilen hasta kliğimize başvurmuştur

Muayene Bulguları: Yüzünde kistik akne bulguları, oskültasyaonda barsak seslerinde azalma tespit edilmiş, saç tellerinde incelme ve dökülme belirtileri, yapılan laboratuvar analizlerinde ileri derecede anemi tespit edilmiştir. Başka şikayeti olmayan hasta tedaviye alınmıştır.

Yapılan Tedaviler: Tarama ve kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: İlk on beş günden sonra hastanın şikayetlerinde belirgin düzelmeler tespit edilmiş; anemisi ilaca ihtiyacı kalmayacak derecede düzelmiştir(yapılan hacamatın kan yapımını yani eritropoetin ve eritropoezi artırdığı kemik iliğinden kan yapımı artışına sebep olduğu tespit edilmiştir.)Saç tellerinde kalınlık ve sıkılaşma, aknelerde belirgin iyileşme tespit edilmiş, kan sayımı sonrasında kronik kansızlığının(anemisinin) tamamen iyileştiği tespit edilmiştir.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Ayten Ç…….

Yaş: 42

Cinsiyeti: Bayan

Mesleği: Masa başı çalışanı

Hikâyesi: Yaklaşık 15 yıldır devam eden baş ağrıları, stresli iş hayatı, açlık, gürültü, rüzgâr, uyku düzensizliği gibi faktörlerin tetiklediği baş ağrısı şikâyetleriyle, başvurulan hastanelerde konulan teşhis migren. Uzun yıllar yüksek dozda ağrı kesiciler kullanmıştır. Çoğunlukla yarım baş ağrıları bazen de başın tümünü tutan ağrılarla kliniğimize başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Hastanın genel durumu normal olup inspeksiyon ve oskültasyonda anormal bir bulguya rastlanmadı. Migrenle ilgili akupunktur noktalarında hassasiyet tespit edildi.

Yapılan Tedaviler: Genel vücut tarama hacamatı ve kafa hacamatı, akupunktur tedavisi, nöral terapi

Tedavi Sonuçları: Hastada %90 iyileşme görüldü Haftalık gelen migren krizleri olmuyor. Hastanın ifadesiyle bazen olan hafif baş ağrıları, ağrı kesici almadan geçmektedir.

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Ayhan ………

Yaş: 43

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Serbest

Hikâyesi: Almanya’da ikamet eden hastamız, yıllardır  madde bağımlılığı ve bununla ilgili yorgunluk, halsizlik, dinlenememek, baş ağrıları, kronik kabızlık(bağırsak tembelliği),karaciğerde yağlanma, kolesterol yüksekliği gibi şikayetlerle kliniğimize başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Şikâyetleriyle ilgili detaylı akupunktur noktaları ve nabız muayenesinde pozitif bulgulara rastlanmıştır.

Yapılan Tedaviler: Yoğun hacamat vücut taraması, kafa hacamatı, üç ayda bir tarama hacamatları

Tedavi Sonuçları: Bu yoğun tedaviler sonucu hastanın kanında bulunan bağımlılık yapıcı maddelerin ve reseptörlerinin temizlenmesiyle uyuşturucu madde bağımlığından kurtulmuş ve bununla ilgili şikayetlerinin tamamına yakını düzelmiştir. İki senedir hastamız tamamen sağlıklı halini sürdürmektedir

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | Yorumlar Kapalı

Hastanın Adı Soyadı: Havva O…..

Yaş: 28

Cinsiyet: Bayan

Mesleği: Ev Hanımı

Hikâyesi: Panik atak, baş dönmesi, halsizlik, kilo fazlalığı

Muayene Bulguları: Muayene bulguları pozitif

Yapılan Tedaviler: Vücut hacamatı, kafa hacamatı, akupunktur iştah noktalarından hacamat, ayrıca yaklaşık 10seans akupunktur tedavisi görmüştür.

Tedavi Sonuçları: Yaklaşık 10 kilo vermiştir. Baş dönmesi ve panik atak tamamen düzelmiştir.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı:  Nermin C….

Yaş: 53

Cinsiyet: Bayan

Mesleği: Ev hanımı

Hikayesi: Kilo, vücutta ödem, vücutta yaygın ağrılar, diyabet, yüksek tansiyon, hipotiroidi, kroner yetmezlik, yüksek kolesterol şikayet ve teşhisleriyle kliniğimize başvuran hastaya gerekli tetkikler yaptırılmıştır.

Muayene Bulguları: Vücutta iz bırakan ödem, nabız bulguları, akupunktur hassasiyet noktalarının muayenesi yapılmıştır.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, nöral terapi ,3 ay sonra bölgesel hacamat

Tedavi Sonuçları: Vücuttaki ödem tamamen çözüldü, vücut ağrıları belirgin olarak iyileşti, özellikle kafa hacamatından sonra ‘’kendimi bedenen ve zihnen 17 yaşımdaki halim gibi hissediyorum’’ dedi. Kolesterol düştü, tansiyon düzene girdi, kullandığı ilaçların çoğunu bıraktı.

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Leyla B…..

Yaş: 50

Cinsiyet: Bayan

Mesleği: Ev hanımı

Hikayesi: Menier sendromu ve depresyon teşhisli hastamız halsizlik, yutkunma zorluğu, konuşma güçlüğü, konuşurken yorulma şikayetleriyle kliniğimize başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Hastada genel bir yorgunluk hali,ve nabız muayenesi bulgular şikayetleri doğrular niteliktedir.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: Konuşurken yorulma azaldı, ciltte parlaklık oluştu, çevresiyle diyalogları arttı, depresyon belirtileri azaldı, menier belirtilerinde belirgin düzelmeler oldu. Hasta sonuçlardan çok memnun olduğunu ifade etti.

 

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar, Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

Hastanın Adı Soyadı: Mustafa Y……

Yaş: 46

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Plastik imalatı(kimyasal)

Hikayesi: Baş ağrısı, ensede uyuşukluk, şiddetli baş dönmesi şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastanın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, depresyon ve migren tanıları mevcuttur. Birkaç senedir şikayetlerinden dolayı ilaç alan hastamız, yorgun görünümlüydü.

Muayene Bulgular: Muayene bulguları hastanın şikayetleriyle parelel olarak tespit edildi.

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı,periyodik kafa hacamatı

Tedavi Sonuçları: Şu an hastamız tansiyon ilacı da dahil şikayetleri olmadığı için hiçbir ilaç kullanmamaktadır. Kendini iyi hissettiğini ifade etmektedir.

 

İncele

Hacamatla Tedavi Olanlar

Posted in Hacamat İle Tedavi Olanlar | 0 comments

Hastanın Adı Soyadı: Mehmet Y…..

Yaş: 37

Cinsiyet: Erkek

Mesleği: Web tasarımcı

Hikayesi: Non hodgin Lenfoma teşhisli hastamızın yaygın vücut ağrıları, ayaklarda, ayak altında uyutmayan ağrılar, bel ,kalça  ve kuyruk bölgesi ağrıları ile yürümekte zorlanır bir haldeyken kliniğimize başvurmuştur.

Muayene Bulguları: Önceden yapılmış olan tetkikler ve yapılan nabız ve akupunktur nokta muayenelerinde hastalığın kişiyi günlük hayattan alıkoyacak derecede olduğu tespit edilmiştir

Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, periyodik olarak 3 kez tekrarlanan bölgesel hacamatlar,6 ayda bir tekrarlanan akupunktur noktalarından yapılan hacamat seansları

Tedavi Sonuçları: Laboratuvar bulgularında belirgin düzelmeler ve bütün ağrılarında % 90 azalma olmuştur. Ağrıları yüzünden bize başvurmadan önce, morfin benzeri ilaç kullanan hastamız şu an hiçbir ağrı kesiciye ihtiyaç duymamaktadır. Nöropatik ağrılarında yüz güldürücü sonuçlar alınmış olup adeta hastalığı tamamen durdurulmuştur.13 yıldır uyuyamayan hastamızın uykuları düzene girmiştir.

 

İncele

Hacamatın Faydaları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamatın faydaları

• Hacamat,kan dolaşımını uyarır

• Kan deri yoluyla doğrudan detoksifiye edilir.Hiçbir tedavi yöntemiyle vücudunuzdaki organları bu şekilde hızlı ve verimli bir şekilde toksinlerden temizleyemezsiniz. Bu tedavi detoks için en hızlı  ve güvenilir bir yoldur.

• Metabolik atıkları kaldırmak için dokulara yardımcı olur ve doku  ve metabolizmayı uyarır.

• Hormon atılımını  ve fonksiyonunu dengeler.

• Daha fazla oksijenle, hormonlar ve yerel doku ve eklemler için gerekli enzimleri sağlar.

• Lenf sistemini harekete geçirir.

• Kan ve ilgili organlara lenf akışını artırır, uyarır ve fonksiyonları güçlendirir.

• Beyindeki kimyasal maddeler tarafından anksiyete, stres ve depresyonu azaltabilir.

• İltihaplı alanlardan durgunluk ve tıkanıklığı giderir ve çevresinde asidik kanı çeker.

• Kırmızı ve beyaz kan hücrelerini artırır.

• Alkalin veya nötr içine asidik kan değiştirir.

• Kas spazmlarını, sertleşme veya kaslardaki doku sertliğini giderir.

•İlaçların istenmeyen yan etkilerini azaltır kendi kalıntılarını kaldırır ve ilaç toksisitesi riskini azaltır.

Yukarıda saydığımız özellikleriyle, toplam organizmanın bağışıklık ve esneklik ve iyileşmesinde etkin  rol alır.

 

Dr Turanşah Tümer

İncele

İnsan Mucizesi

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | Yorumlar Kapalı

insan vücudu

İnsan; tek kelimeyle MUCİZEDİR !

* İnsan vücudunda 100 trilyon hücre var.
* Bu hücrelerden 50 milyonu her saniye yenilenir.
* Her hücrede ise 15 milyar atom var.
* Kalp, kanı 30 metre yüksekliğe fışkırtabilecek kadar güçlüdür.
* Kalp 1 dakikada vücudumuzdaki kanın tamamını devirdaim eder.
* Kan 1 günde vücudumuzda tam 96 bin 540 km yol alıyor.
* Toplam alyuvar sayısı (eritrosit) 25 trilyon
* Toplam akyuvar sayısı (lökosit) 25-100 milyar arası
* Birşey çiğnerken çenemiz 100 kiloya kadar basınç uyguluyor.
* Vücudumuzda 650 tane kas vardır, en güçlü kasımızda dilimizdir.
* Beynimizde 100 milyar sinir hücresi var ve bu hücrelerin gönderdiği mesajlar saatte 274 km hızla yayılıyor.
* Bağırsaklarımızın toplam uzunluğu 200 metredir.
* Bir ömür boyu vücudumuz 20 kilo deri atıyor.
* Derideki sinirlerin uzunluğu 72 km yi buluyor.
* İnsan, bir günde 23 bin 40 kez nefes alıyor .
* İnsan vucudundaki damarlar uç uca getirildiği takdirde oluşan uzunluk dünyayı iki kez dolaşır.

İncele

Çocuklarda Resimlerle Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

 

 

 

 

 

 

 

1008871_198087650346806_1132134362_o  çocukkk-300x300

Hacamatın en fazla fayda gösteren ve tesir edeni çocuklara yapılanıdır.

 

 

çocuklarda hacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamathacamat

İncele

Karotis Sinus Sendromu

Posted in Hastalık Bilgileri | Yorumlar Kapalı

Karotis Sinus Sendromu

Belirtiler

 • Baş dönmesi
 • Senkop
 • Düşme
 • Vertigo
 • Tinnitus
 • Bradikardi
 • Hipotansiyon
 • Palor
 • Terleme
 • Taşipne

Nedenleri

 • Vagus ve sempatik sinirlerce karotis sinustaki hipersensitif baroreseptörlerin uyarılması
 • Karotis cisim tümörleri
 • Boyundaki enflamatuar veya malign lenf düğümleri
 • Metastik kanser

Risk Faktörleri

 • Organik kalp hastalığı
 • Yaygın ateroskleroz
 • Boyunda dar yaka kullanma
 • Sinus bölgelerinde traş
 • Emosyonel değişiklikler
 • Baş hareketleri
İncele

Lösemi

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Lösemi  Lösemii

Belirtiler

 • Sıklıkla nonspesifik.Bulgular ilik yetmezliği veya  infiltrasyonuyla ilgilidir
 • Ateş
 • Kanama(örneğin peteşi,purpura,kolay çürük oluşumu veya sızıntı
 • Kemik ağrısı,solukluk,halsizlik
 • Splenomegali
 • Hepatosplenomegali
 • Lenfadenopati
 • MSS tutulmuşsa intrakranyal basınç artması septomları
 • Gingival şişlik

Nedenleri:Kesin nedeni bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • Genetik ve kromozomal anormallikler
 • Radyasyona bağlı kalma
 • İmmun yetmezlik durumları
 • Kimyasal maddelere ve ilaca maruz kalma
 • Prelösemi
 • Sigara içme
İncele

Klamidya Pnömonisi

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Klamidya Pnömonisi

Belirtiler

 • Enfeksiyonların%70 ile %90’ı subkliniktir
 • Başlangıç sinsi yavaştır
 • Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı öksürükten bir hafta veya daha önce ortaya çıkarak hastalığa bifazik bir görünüm verebilir
 • Öksürük (az balgam fakat sıklıkla ciddi derecede )
 • Rinit
 • Başağrısı
 • Kırıklık
 • Ses kısıklığı
 • Sinüs konjesyonu
 • Raller,ronkus veya wheezing
 • Farengeal eritem
 • Sinüs hassasiyeti

Nedenleri: C .pneumoniae enfeksiyonu

 

Risk Faktörleri: Askeri birlikler,üniversite öğrencileri,yatılı okullar ve öğrenciler arasında salgınlar görülebilir

İncele

Kozalji Sendromu

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Kozalji Sendromu

Belirtiler

 • Derin sızı tarzında ağrı
 • Yanma şeklinde ağrılara bıçak saptanır tarzda ağrılar eklenir
 • Hiperestezi
 • Hiperalgezi
 • Basit,zararsız uyarlarda ağrı
 • Avuçiçi ve ayak tabanındaki ağrı,sürtünme,minimal temas veya ısı ile şiddetlenir
 • Civar mafsallarda hareket kaybı
 • Tırnakla
  • Civar mafsallarda hareket kaybı
  • Tırnaklarda kıvrılma ve kolay kırılma
 • Hiperhidroz

Nedenleri

 • Bölgedeki sinir iletisinde kısmi kesinti 
 • Yaralama bölgesindeki mikst sinirlerde efferen sempatik stimilusların duyu liflerinde algılanması
 • Refleks sempatik distrofi

Risk Faktörleri: Travma

İncele

Hacamat,Cupping’in Amaçları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamat

 1. Deri yüzeyini kullanarak derin dokularındaki iltihabı çekmek
 2. Organların kan ve lenf dolaşımını temizleyerek görevlerini daha iyi yapmalarını sağlamak
 3. Vücudu toksinlerden arındırarak zindeleştirmek
 4. Vücut ağrılarını azaltmak, eklem yerlerini rahatlatmak
 5. Zamanla oluşmuş vücut hantallıklarını ve zihinsel yorgunluklarını gidermek.
 6. Yukarıda sayılanların sonucunda vücuda sükunet ve dinginlik vermek.
İncele

Hacamat,Cupping’in Yararları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

hacamat

Eski bir Çin tıbbi atasözü şöyle der: “Durgunluğun olduğu yerde, acı olur. Durgunluğu kaldırırsanız ağrı ve acı çıkar.” Hastalıkların büyük çoğunluğu durgunluk, tıkanıklık ve tıkanıklıkla gelen  enerji kaybı, ya da blokajla oluşur.

Aslında, ağrı hastalığın özüdür.

hacamat

 

Cupping ile, Vital Kuvvetler harekete geçerek, kan ve diğer vücut sıvılarının akışını sağlar, durgunluk ve tıkanıklık kesilir, ek olarak patojen ısı, toksinler ve inflamasyon dağılır. Patojenik ısı ve toksinlerin önemli bir kısmı cilt yüzeyinde serbest olarak bulunabilir.  Cupping  akut ateşin hafifletilmesi veya giderilmesinde de etkili olabilir. Hastalıklı  kan ve diğer vücut sıvıları, ateşin sık görülen bir nedenidir.

Cupping dolayısıyla daha ciddi bozuklukların  önlenmesi veya engellenmesi, cilt içindeki patojenin temizlenmesi yolu ile  ve iç organlardaki  patojen tıkanıklığının giderilmesi ile olur.

Kan, lenf ve diğer hayati sıvıların dolaşımını iyileştirmek için, atık madde, toksinler ve hastalıklı vücut sıvılarının dışarı alınması gerekir. Bunu bir nebze boşaltım(idrar), sindirim(dışkı), terleme sistemleri ile yaparız. Yunan tıbbında, vücuttan atıkların doğru ve zamanında tahliyesi vücut iç temizliğinin önemli bir yönünü oluşturur. Kabızlık, idrar retansiyonu(idrara çıkamama), terleme bozuklukları hatta bastırılmış regl olsun, atıkların zamanında vücut  dışına atılamamasıdır. Sonuç olarak bu durum hastalıkların başlıca nedenidir.

hacamat

Hacamat,Cupping ;Genel, sistemik düzeyde kan ve lenf dolaşımını artırır. Ayrıca düzenler ve otonom sinir sisteminin işleyişi geliştirir.

Hacamat yapan yapılan bölgedeki en belirgin faydası ağrısının geçmesi ve dokudaki katılığın yumuşaması ve dolayısıyla içine taze ve incelmiş kan dolmasıdır. Bu durum da beraberinde rahatlamayı getirir.

Kaslardan fazlalıkları olan kan çıkarılırken , temizlenen lenf dolaşımı artar. Cupping eklemlere uygulanırsa, eklem, kan akımı artar.Synoivia sıvısı üreten hücreler bol kanlandığı için görevlerini iyi yapar.Eklem boşluğunda eklemin rahat hareket etmesini sağlayan (eklemin yağlanması)synoivial sıvı artmış olur.

Sindirim organları ile ilgili Hacamat,Cupping etkisi; Sindirim sistemi organlarının salgılarını ve peristaltik hareketlerini normale getirerek  sindirimi düzenler. Böylece Cupping, mide ve sindirim organlarının güçlendirir, safra akışını ve metabolizmayı artırır, kabızlığı ve ishali rahatlatır ve bağırsakları düzenliliğe teşvik eder.

hacamat1

 

Dr Turanşah Tümer

İncele

Hacamat,Cupping’in Cilt Ve Dolaşım Sistemi Üzerindeki Etkisi:

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamat

Dramatik detoks etkisi vardır. Damarları ve arterler yoluyla kan ve plazma akışını artırarak, temizlik ve detoksu sağlar. Bu detoksifikasyon sadece tek tedaviden sonra gözlenmeyebilir, ancak yaklaşık üç ile beş tedaviden sonra, kişinin cilt renginde belirgin bir iyileşme olacaktır.

Hacamat,Cupping çoklu organ sistemlerini etkileyen birden fazla bozukluklar için endikedir:

Sindirim sistemi: konstipasyon(kronik kabızlık), diyare(ishal), irritabl bağırsak sendromu (hazımsızlık, şişkinlik)

Metabolik: düşük enerji, yorgunluk, anemi, dokuların atrofisi, selülit, zayıflama, kilo alma, aşırı kilo verme, iştahsızlık.

Sinir sistemi: Baş ağrısı, depresyon, duygusal sorunlar, sinirlilik, gerginlik

Jinekolojik: Adet ağrıları, bastırılmış ya da düzensiz regl,yumurtalık kist ve tembellikleri

Kas-iskelet: sırt ağrısı, artrit, travmatik yaralanmalar, lumbago(bel ağrısı), siyatik,tortikollis(boyun tutulmaları)

Solunum ve Dolaşım: Astım, bronşit, soğuk algınlığı ve grip, yüksek tansiyon.

Ciltte: Cilt kırışıklıkları,akne,solukluk,egzama,alerjik döküntüler,cansızlık ,ciltte matlaşma,cilt renginin koyulaşması,sigara vb. maddelerin ciltte yaptığı bozukluklar.

hacamat

Dr Turanşah Tümer

İncele

Hacamat, Cupping Tarihi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

hacamat

En kısa anlatımla; Emme yoluyla Şifa

Müslümanlar tarafından  bu tedaviye hacamat denir, Durgun, fazlalık içeren kan ve aşırılığa yol açan enerjiyi, durağanlaşmış, hastalık yapan vücut sıvılarını dışarı çekmek için cilde vantuz uygulanmasıdır. Genellikle, cam bardakla  yapılır; tarihte, kemik, boynuz ,bambu ile de yapılmıştır.

Cupping Doğu’da hem de Batı’da yayılan inanılmaz derecede eski ve evrensel bir uygulamadır. Dünyanın tüm yerli halkları ve ilkel şamanistik uygulamalarda, vücudun hastalıklarını ve sakatlıklarını emme üzerinden tedavi eden uzmanlaşmış  şamanlar vardı.

Doğuda, Çin en az beş bin yıl boyunca tedavi noktaları sanatını uygulamıştır. Tui Na masaj, akupunktur ve yakı, Cupping ile bölgesel noktaların tedavisi sonrasında aktive olan organlar tespit edilmiştir, Hacamat, durgunlukları ve aşırılıkları rahatlatmak için akupunktur noktalarına uygulanır.

Batıda, kupa terapisi Mısır’da doğmuştur. M.Ö. 1550 yılında yazılmış Ebers Papirüs’te, by tedaviden bahsedilmiştir. Eski Mısırlılar hemen her hastalık için cupping therapy’de çare aramışlardır.

Hipokrat ve Galen cupping terapinin sadık savunucuları ve kullanıcıları olmuşlardır.

Ünlü Yunanlı tarihçi ve hekim Herodot, (M.Ö.413) şunları yazmıştır:

“Cupping ile çizerek vücut kusurlu maddeden arınma imkanına sahip, aynı zamanda ağrı azalması, iltihabın azalması, zayıf bünyenin güçlendirilmesi; başdönmesi ve bayılma eğiliminin kaldırılması, yüzeye doğru oturmuş durgunlaşmış kusurlu maddenin uzaklaştırılması. Bunlar ve daha birçok benzer hastalıklar, kanlı Kabakgiller (Bardak), uygulaması ile rahatlar. ”

hacamat   hacamat

Eski Yunanlılar ve Romalılardan itibaren Alexandrians ve Bizanslılar, persler kupa terapisini kullandılar.

Cupping batıda şimdi Tıp için önemli ve popüler bir tedavi yöntemidir.

Batıda, hacamat 20. yüzyıla kadar,alternatif, ve halk tabanlı kaldı.

Modern çağın, çözüm olmayan, yan etkileri  çokça olan ilaç tedavilerinden sonra kupa terapisi, akupunkturcu ve diğer bütüncül sağlık uygulayıcıları tarafından sonuçları itibarı ile yüzgüldürücü olduğu için keyifle uygulanmaktadır.  Bu antik tekniğin heyecan verici değişiklikleri, yağlı kupa masajı ile birleştirildiğinde omurga ve eklemlerde mucizevi iyileşmeler görülebilmektedir.

hacamat

İncele

Psittakozis

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Psittakozis

Belirtiler

 • Başlangıçta akut ya da sinsi olabilir
 • Ateş
 • Titreme
 • Öksürük
 • Başağrısı
 • Kırıklık
 • Anoreksi
 • Myalji
 • Konfüzyon
 • Kusma/diare
 • Karın ağrısı
 • Plevral göğüs ağrısı
 • Hemoptizi
 • Wheeze olmadan dispne
 • Artralji
 • Boğaz ağrısı
 • Epistaksis
 • Ses kısıklığı
 • Fotofobi
 • Taşikardi
 • Retraksiyon
 • Burun kanadı solunumu
 • Siyanoz
 • Konsolidasyon belirtilerinden daha fazla krepitan raller
 • Pnömoniye rağmen oskültasyon normal olabilir
 • Rölatif bradikardi
 • Hassas hepatomegali ve splenomegali
 • Horder lekeleri(soluk,kırmızı kahverengi,basmakla solan raş)
 • Peteşi

Nedenleri: Chlamydia psittaci enfeksiyonu

Risk Faktörleri:Enfekte kuşlarla ekspozisyon,genellikle papağan veya hindi veya ördekle mesleki ekspozisyon.Enfekte kuşlar sağlıklı görülebilir

İncele

Endometriozis

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Endometriozis

Belirtiler

 • İnfertilite
 • Disparoni
 • Dismenore
 • Dişsezi
 • Kronik pelvik ağrı
 • Premenstrüel kanama
 • Spontan abortus
 • Luteinize rüptüre olmamış folikül sendromu

 

Nedenleri

 • Retrograd menstrüasyon
 • Lenfatik/vasküler metastazlar
 • Direkt implantasyon
 • Sölomik metaplazi

Risk Faktörleri

 • Herediter/genetik eğilim
 • Kişisel eğilimler(başarmak için çaba gösteren,bencil,aşırı merklı)
 • Çocuk sahibi olmakta gecikenler
 • Luteinize rüptüre olmamış folikül sendromu
İncele

Gastrit

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Gastrit

Belirtiler

 • Alkol
 • Aspirin ve nonsteroid antienflamatuar
 • Safra reflüsü,pankreas enzimleri reflüsü
 • Radyasyon
 • Stafilokoküs aureus ekzotoksinleri
 • Stress
 • Bakteriel-viral enfeksiyonlar
 • Pernisiyöz anemi
 • Mide mukozası atrofisi

Risk Faktörleri

 • 60 yaş üstü
 • Kimyasal tahriş maddeleri ile temas
 • Zararlı ilaçlar
 • Hipovolemi,hipoksi
İncele

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Belirtiler

 • Obsesyonlar veya kompulsyonlar bir gün içinde bir saatten fazla zaman alır ve belirgin sıkıntı ve güçlük oluşturur.
 • Obsesyonlar tekrarlayıcıdır. Hasta düşüncelerini başka düşünceler ya da hareketleri ile nötralize etmeye ya da durdurmaya çalışır
 • Gerek obsesyonlar gerekse kompulsyonlar başka bir zihinsel bozukluğa bağlı değildir
 • Kompulsyonlar tekrarlayıcıdır. Davranışların amacı düşünceleri yanıtlamak ya da düşünceleri nötralize etmektir.Örneğin şüphe düşüncesine yanıt olarak kontrol etme(kapılar,kilitler pencereler ya da araba ile gittiği yoldan tekrar geçerek başka birine zarar verip vermediğini kontrol etme)
 • Tekrarlayıcı ya da törensel el yıkama davranışı da bulaşma korkusuna yanıttır
 • Olguların %80,90′ ı obsesyonlar ve kompulsiyonlara sahiptir
 • %10-19’nun ise sadeca obsesyonları vardır
 • %5 olgu törenleri kendilerini rahat hissedene kadar tekrarlarlar,tanımlanabilen bir obsesyonları yoktur
 • Biriktirme ve obsesif yavaşlıkta iki ayrı kategori olarak  tanımlanmaktadır

Nedenleri: Nörotransmitterlerin disregülasyonu

Risk Faktörleri: Tek yumurta ikizlerinde büyük bir konkordan ve aile yüklülüğü

İncele

Portal Hipertansiyon

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Portal Hipertansiyon

Belirtiler

 • Hematemez
 • İştahsızlık
 • Karın ağrısı
 • Konfüzyon
 • Hemorhoid
 • Assit
 • Hepatomegali
 • Sarılık
 • Asteriksis
 • Reflekslerde artış
 • Batın duvarında kolleteraller
 • Abdominal üfürüm
 • Kanla dolu mide

Nedenleri

 • Portal kan akımına karşı artması
 • Karaciğerin alkolik sirozu
 • Portal ven trombozu
 • Şistomiazis
 • Doğumsal karaciğer fibrozu
 • Sirozla birlikte viral hepatit
 • Budd-Chiari sendromu
 • Kronik aktif hepatit
 • Sağ ventrikül yetmezliği
 • Dalak veni obstrüksiyonu
 • Miyeloproliferatif hastalıklar
 • Lenfoproliferatif hastalıklar
 • Kriptojenik

Risk Faktörleri:Herhangi bir karaciğer hastalığı

İncele

Gaita Pekişmesi

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Gaita Pekişmesi

Belirtiler

 • Diare olarak izah edilen gaita enkontinansı
 • Yemek sonrası karın ağrısı
 • Tenezm
 • Kolik ağrı
 • Bulantı,kusma
 • İştahsızlık,kilo kaybı
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik
 • 39.5’C a varan ateş
 • Taşikardi
 • Taşipne
 • Sık idrara gitme,enkontinas
 • Sol alt kadran ve rektum bölgesinde palpe edilebilen büyük gaita kitlesi

Nedenleri

 • Liften fakir diyet
 • İlaçlar
 • Lokal ya da jeneralize nörojenik barsak hastalıkları
 • İstemli dekofasyonu durduran rektal ağrı durumları(anal,fissür,hemoroid)
 • Obstrüksiyon yapan neoplastik ya da enflamatuar lezyonlar
 • Hipotiroidizm
 • Hipokalemi
 • Hiperkalsemi
 • Gastrointestinal moliliteyi durduran hormonların fazlalığı

Risk Faktörleri

 • Bakımevleri
 • Psikojen hastalıklar
 • Hareketsizlik
 • Pika
 • Kronik böbrek yetmezliği;renal transplant alıcıları
İncele

Uyuz

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Uyuz

Belirtiler

 • Yaygın kaşıntı
 • Gece kaşıntısı
 • Parmak araları,bilekler,eller,ayaklar,penis,skrotum,kalçalar ve bel yerinde akarın yaptığı tüneller
 • Vezikül ve papüller
 • Sekonder erezyon
 • Püstüller
 • Soyulma
 • Eritem
 • Kapalı bölgelerde nodüller
 • İmmunsupresif hastalarda atipik bulgular

Nedenler

 • Sarcoptes scabiei hominis akarı ile oluşan deri enfestasyonu

Risk Faktörleri

 • İnsanlararasu direk temas.: örneğin rastgele cinsel ilişki,kalabalık yerlerde yaşama,yoksulluk,hastane infeksiyonları
 • İmmunyetmezlik
 • Atopik ekzema
İncele

Genel Sağlık Haberleri

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

Modern tıbbın en büyük hatası
Hastalıkların zayıf bağışıklıktan kaynaklandığını ve ilaçlarla sadece belirtilerin ortadan kalktığını söyleyen Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, “Bağışıklık sisteminin önemini kavrayamayan modern tıp, ilaç bombardımanı ile sadece şikayetleri dindiriyor ama hastalıkların kökünü kurutamıyor” dedi.

İSTANBUL – Bazı modern tıp uygulamalarına yönelik eleştirileri ile tanınan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, günümüz tıbbının hastalıklara yaklaşımının sadece belirtileri ortadan kaldırmak yönünde olduğu ve hastalıkları tedavi etmediği görüşünde. Hastalıkların kökeninde zayıf bağışıklık olduğunu belirten Dr. Aktaş’a göre, bağışıklık sisteminin önemini kavrayamayan modern tıp uygulamaları ile sadece şikayetler gideriliyor ama hastalıklar tamamen tedavi edilemiyor. “Ortodoks tıp büyük bir hata içinde, hastalıklara yaklaşımın bir an önce değişmesi gerek” diyen Dr. Aktaş’ın anlattıkları:

“Günümüz ortodoks tıbbı, ‘hastalık ne yapıyorsa ben onu tedavi ederim’ diyor. Hastalık ağrı yapıyorsa ağrıyı, alerji yapıyorsa alerjiyi, ateş yapıyorsa ateşi, tansiyonu yükseltiyorsa tansiyonu tedavi ediyor. Yani palyatif dediğimiz, belirtilere yönelik tedavi yapıyor. Hastalık şekeri yükseltiyorsa şekeri düşürüyor ama diyabeti tedavi etmiyor. Hasta 24 saat ilacını almayı unutursa şeker yine fırlıyor. Tansiyonu tedavi etmiyor sadece düşürüyor. Aynı şekilde hasta ilacını almazsa tansiyon yine yükseliyor.”

“ORTODOKS TIP, ‘BEN YAPTIM OLDU’ DİYOR”
Modern tıbbı bu sözlerle eleştiren Dr. Aktaş’ın ‘Peki belirtilere yönelik tedavi kimin işine yarıyor?’ sorusuna yorumu: “Bu çok önemli bir soru. Örneğin belirtilere yönelik tedavi şekeri düşürüyor ama diyabeti tedavi etmiyor. Bunun kime ne faydası var. Doktor mutsuz. Hastasına, ‘ömrün boyunca bu ilaçları kullanacaksın’ diyen hangi doktor, aynı ilaçları aynı hastaya yazıp da tedavi edememekten mutlu olabilir, mümkün mü bu? Bundan mutlu olan tek sektör, ilaç sektörüdür. Çünkü ömrü boyunca hastaya ilaç yazılıyor, o da bu ilaçları o hastaya satıyor. Ömrü boyunca bir hastaya şeker ilaçları yazmak yerine bilimsel çalışmalar diyabeti tam tedavi edecek yönde yapılsa bu iş bitecek ama yapılmıyor. Yine ortodoks tıp diyor ki; tansiyon hastalarının % 95’i esansiyeldir yani nedenini bilmiyoruz. Ama sonra da bunun için ilaç üretiyor. Birincisi; nedenini bilmediğin bir hastalık için nasıl ilaç üretiyorsun, ikincisi; bilim felsefesine göre, bir bilimsel çalışma neden-sonuç ilişkisine dayandırılır, nedenini bilmiyorsan nasıl sonuca varıyorsun? Ama ‘burada bir problem var’ dediğinizde, ortodoks tıp, ‘ben yaptım oldu, itiraz edemezsin’ diyor, yani bilimsel sorgulamayı bile kabul etmiyor.”

Haberin devamı ↓
reklam

DR. AKTAŞ: KEMOTERAPİ DUVADRAKİ SİNEĞE ATILAN TOP GİBİ
Modern tıbbın bağışıklık sisteminin önemini kavrayamadığını söyleyen ve “Sadece belirtilere yönelik tedavi yaparken bağışıklık sistemi baskılanıyor, bu en büyük hatalardan biridir. Yani insanlar hastalıklardan tam olarak kurtulmuyor ve ilaçlara bağımlı bir hayat yaşıyor” diyen Aktaş’ın, argümanlarından biri de kanser ve tedavisinde izlenen yol: “Kemoterapi toksik bir tedavi, kanser hücrelerini de sağlam hücreleri de öldürüyor. Ondan sonra doktor size, ‘başarı sağladık, tümör küçüldü’ diyor. Ama tümör küçülürken hastanın genel sağlığı ne oldu, vücudu ne hale geldi, bunu kimse göz önünde bulundurmuyor. Yani bu şuna benziyor; kemoterapi bir top, duvarda da bir sinek var, siz o sineğin üzerine topla ateş ediyorsunuz. Evet, sineği öldürüyorsunuz ama duvarı da yıkıp harap ediyorsunuz. Sonra ne oluyor, vücut bu kadar hasar görmüşken, geriye kalan kanser hücreleri bir süre sonra bağışıklık sisteminin bu zayıflığından faydalanıp eski kanserden daha kötü şekilde ortaya çıkıyor.”

“KANSER DEĞİL, GEREKSİZ KEMOTERAPİ ÖLDÜRÜYOR”
Kanser teşhisi konan herkesin kanser hastası olmadığını, bu nedenle hemen kemoterapiye başlamanın yanlış olduğunu ileri süren Dr. Aktaş, ‘İlaçsız Yaşam’ adlı kitabında ise, “Kanserde zaman çok önemlidir bu nedenle kanıtlanmamış tedavilerle vakit geçirmeyin” diyor. ‘Bu bir çelişki değil mi?’ diye sorduğumuzda ise Aktaş, “Çünkü kemoterapi bağışıklık sistemini zayıflatır ve o anda hasta değilken, bağışıklık sistemi zayıfladığı için kanser hastası olabilirsiniz. Öte yandan kişiye kanser tanısı konulmuşsa tedavisiz bırakmamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Takip edeceğiz, neler olduğunu göreceğiz, hastayı yalnız bırakmayacağız ve bağışıklık sistemini hemen desteklemeye çalışacağız. Bu destek; ozon, bitkisel veya kök hücre gibi tedavilerle olur. Yani bunun birçok alternatifi var. Problem; hiç alternatifi yokmuş gibi hemen kemoterapiye sarılmaktır. Cerrahinin yeri de kanser türüne göre değişir. Kanser ilerleme gösterirse o zaman diğer tedaviler devreye girer ama her hasta tek başına değerlendirilmelidir” tespitinde bulunuyor.

PROF. DEMİR: HER KANSERE KEMOTERAPİ UYGULAMIYORUZ
Kemoterapinin belirli kriterlere göre yapıldığını belirten Onkolog Prof. Dr. Gökhan Demir ise Dr. Ümit Aktaş ile aynı düşüncede değil. Bağışıklık sisteminin kanseri yenmesi için beklemenin hastayı ölüme terk etmek olduğunu söyleyen Prof. Demir’in görüşleri: “Her hasta kemoterapi görecek diye bir kural yok. Hastanın durumu, tümörün özellikleri göz önüne alınarak ve hangi hastada gerekliyse ona kemoterapi uyguluyoruz. Ama vücutta metastatik tömörü olan bir hastaya ‘kemoterapi yapmayalım, bekleyelim’ demek o hastayı ölüme terk etmektir. Çünkü o hastada bağışıklık sistemi zaten etkin olamadığı için tümör çıkıyor. Radyolojik olarak görülebilen bir tümörün varlığı, kişinin bağışıklık sisteminin tümöre karşı etkisiz olduğunun göstergesidir. Bu noktadan sonra hala bağışıklık sistemi etkili olacak diye beklemek mantık hatasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki bir tümör 200 mikronluk büyüklüğe geldiği zaman damarlanmasını tamamlıyor ve varlığını sürdürebiliyor. O devredeyken hiçbir görüntüleme yöntemiyle onu tespit etme şansımız yok. Bağışıklık sistemi bu dönemdeki tümöre saldırabilir, başarılı olursa tümör büyümez. Birçok insanda da böyle oluyordur ancak büyümüş bir tümörde beklemek yanlıştır.”

PROF. TURHAL: HASTAYI BAĞIŞIKLIĞIN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ
Dr. Aktaş’ın sadece belirtilere yönelik tedavi eleştirisine karşılık, genel kural olarak tedavi edilmeyen yüksek tansiyon hastalarında felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi sorunların daha erken ortaya çıktığını söyleyen Onkolog Prof. Dr. Serdar Turhal ise “Bizim kemoterapi kararı almamıza temel olan çalışmalarda hastaların bir kısmına destek tedavisi veriliyor bir kısmına ise kemoterapi ve tedavinin faydası öyle ispatlanıyor. Kemoteapi verilmeyip bağışıklık sisteminin ‘insafına terkedilen’ hastalarda sağ kalım daha az oluyor. Ayrıca tedavimizin faydalı olup olmadığını radyolojik tetkiklerle de doğruluyoruz, yalnızca belirtiler üzerinden gitmiyoruz. Vücut direncindeki aksamalar ise geçici sorunlar ve iki kemoterapi arasındaki dönemde normale geliyor” diye konuştu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN YOLU BAĞIRSAKLARDAN GEÇİYOR
Aktaş’a göre, ilaçlara bağımlı yaşamın önüne geçmenin tek yolu bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bunun için de birçok tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Aktaş, güçlü bağışıklığın püf noktası olarak bağırsakları işaret ediyor, sadece sindirim işine yaramadığını söylediği bağırsakların vücut direnci için ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor: “Bağırsaklar vücudun ikinci beynidir, kendine ait bir sinir sistemi vardır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için en önemli şey bağırsakları desteklemek ve güçlendirmektir. Yararlı bakteriler olan probiyotikler 70 yıldır ölüyor, çünkü 70 yıl önce antibiyotik yoktu. Antibiyotikler zararlı mikropları öldürürken faydalı mikropları da yok ediyor. Ayrıca hazır süt, yoğurt ve işlenmiş gıdalar da probiyotikleri kaybediyor. Bunları kaybetmek, alerjilere, egzamalara, kansere, enfeksiyonlara, yüksek tansiyona, diyabete neden oluyor. Yanı sıra sedef, kolit, haşimato, romatoid artrit gibi çok sayıda otoimmün hastalığa yol açıyor.”

PROBİYOTİK FABRİKASI: APANDİS
Güçlü bağışıklığın olmazsa olmazı probiyotiklerin apandisten çoğaldığı bilgisini veren Aktaş, yararlı bakterileri artırmak ve savunma sistemine katmak için yapılması gerekenleri ise şöyle aktarıyor: “Doğal ve mevsiminde besleneceğiz, işlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Mevsim dışında sebze meyve tüketmeyeceğiz. Yoğurt çok önemli, ev yoğurdu yapacağız. Bir de probiyotik toz veya kapsüllerle yoğurt yaparsanız çok daha iyi olur. Kutu, pastörize sütlerden, hazır yoğurtlardan uzak durmalıyız. Bana, ‘Sokak sütünü mü savunuyorsunuz, enfeksiyonlar ne olacak’ diyorlar. Sokak sütünü 15-20 dakika taşım taşım kaynattıktan sonra hiçbir enfeksiyona yakalanmazsınız. Bir de her şeyin mikropsuz olmasını isteyen aşırı hijyen kavramı var. Vücudumuzda mikropların da dengeli olması lazım, bu nedenle hijyen takıntısından uzak durmalıyız. Ekşi maya ekmeği yiyeceğiz, tahılları kabuklarıyla yiyeceğiz çünkü bunlar da probiyotiktir.”

HAYATA 1-0 ÖNDE BAŞLAYANLAR
Aktaş’ın beslenmeye ilişkin önerileri böyle. Ancak bir de hayata 1-0 önde başlama avantajı var. Onun şartı da normal doğum: “Çünkü bebek annenin doğum kanalından geçerken ilk probiyotikleri alıyor. Anne karnında bebek sterildir ancak doğum kanalından geçerken probiyotikleri alan bebek hayata 1-0 önde başlıyor. Ama sezaryenle doğan bebek bu avantajı yakalayamıyor. Anne sütü de prebiyotiktir ve çok önemlidir.”

DIŞARIDAN PROBİYOTİK ALINMALI MI?
Probiyotik takviyesinin doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirten Aktaş, “Normal insanlar için saydıklarımız yeterlidir ancak herhangi bir hastalığı olanlar doktorlarına danışarak probiyotik takviyesi alabilir. Örneğin alerjisi olan çocuklarda, tansiyon ve şeker hastalarında, romatizmal hastalıklarda, kanser hastalarında, bağışıklık sistemiyle sorunu olup sık hastalananlarda probiyotik takviyesi şarttır” önerisinde bulunuyor.

UZMAN DA YETERSİZ, BİLGİ DE
Dünyada ve Türkiye’de immünoloji uzman sayısının yetersiz olduğuna da dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “İmmünoloji ile ilgili bilgiler güncellenmiyor, doktorlar fakülteden güncel bilgileri alamadan, standart, kalıplaşmış ve 25 yıl önceki öğretilerle mezun oluyor. Günümüz ortodoks tıbbının yaklaşımı da bunun üstüne binince doktorlar bağışıklık sistemi ile ilgili net görüşlere sahip olamıyor” diyor.

İncele

Vena Kava Superior Sendromu

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Vena Kava Superior Sendromu

Belirtiler

 • Nefes darlığı
 • Yüz şişmesi
 • Kol şişmesi
 • Çabuk yorulma
 • Ortopne
 • Göğüs ağrısı
 • Öksürük
 • Baş ağrısı
 • Görme bozukluğu
 • Bilinç değişiklikleri
 • Yutma zorluğu
 • Ses kalınlaşması
 • Toraks venlerde dolgunluk
 • Boyun venlerinde dolgunluk
 • Yüz ödemi
 • Göğüs venlerinde dolgunluk
 • Wheezing-hırıltı
 • Takipne
 • Yüzde kan toplanması
 • Siyanoz
 • Kol ödemi
 • Kord vokal felci
 • Konjiktival ödem
 • Proptosis
 • Stridor
 • Horner sendromu
 • Retinar damar dilatasyonu
 • Dil genişlemesi
 • Gode bırakmayan boyun ödemi
 • Göz ve kulaklarda dolgunluk
 • Hastalık aşağı ve yukarı doğru yayıldıkça semptomlar kötüleşir

Nedenleri

 • Boyun ve göğüs üst bölümünün ven drenajında tıkanıklık.Ani tıkanma çabuk gelişen beyin ödemi,intrakraniyal trombozis ve ölüme yol açar
 • Akciğer kanseri,bronkojenik karsinomal küçük hücreli karsinoma
 • Lenfoma
 • Titoma
 • Mantar enfeksiyonu
 • Meme kanseri
 • Diğer malign hastalıklar
 • İatrojenik sebepler
 • Guatr
 • Sifiliz anevrizması
 • Tbc ye bağlı mediastinit
 • Primer v.kava superior trombozu
 • Perikardiyel büzüşme
 • İdiopatik sklerozan mediastrit

Risk Faktörleri:HIV infeksiyonu

 

İncele

Retinitis Pigmentosa

Posted in Hastalık Bilgileri | Yorumlar Kapalı

Retinitis Pigmentosa

Belirtiler

 • Küçük çocukluk döneminde gece körlüğü
 • 20’li yaşlardan itibaren progressif periferik görme alanı kaybı
 • 40’lı yaşlarda tubuler görme ile birlikte ileri derecede görme azalması
 • 60-70 yaşlarında görme fonksiyonu tümüyle yok olur
 • Çocuklukta arayan nistagmus
 • Perferik retinada lokalize perivasküler pigment depoları
 • Vasküler incelme ve retina damarlarında skleroz
 • Optik sinirde balmumu görünümü

 

Nedenleri

 • Herediter hastalık
 • Çevre faktörlerinin rolünü araştırmak

Risk Faktörleri

 • RP aile üyeleri
 • RP ile birlikte olan sendrom veya hastalıklar
İncele

Psödomembranöz Kolit

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Psödomembranöz Kolit

Belirtiler

 • İshal
 • Abdominal kramplar
 • Alt abdominal gerginlik
 • Ateş

Nedenleri

 • Antibiyotik kullanımı
 • Kanser kemoterapisi
 • Clostridium difficile ve salınan toksinler

Risk Faktörleri

 • Yakın zamanda yapılan barsak ameliyatı 
 • Üremi
 • İntestinal iskemi
 • Şok
 • Tüpten beslenme
 • Baryumlu grafi çekilmesi
 • Gastrointestinal stimunlanlar
 • Dışkı yumuşatıcıları
İncele

Sarkoidoz

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

 • Sarkoidoz

Belirtiler

 • Hastalar asemptomatik olabilir
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Deri
 • Gözlerde irritasyon ve ağrı
 • Genel halsizlik,kırgınlık

Nedenleri

 • Bilinmiyor

Risk Faktörleri :Bilinen yok

İncele

Duyuptren Kontraktürü

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Duyuptren Kontraktürü

Belirtiler

 • Unileteral veya bileteral
 • Sağ el daha sık
 • Yüzük parmağı daha sık
 • Ulnar parmaklar redialden daha fazla tutulur
 • Erken olarak orta şiddette ağrı
 • Palmar fasyada çubuk şeklinde band
 • Deri fasyaya yapışır ve kırışır
 • Derinin altında nodüller palpe edilir
 • Hastalık ilerleyince dijital fasya tutulur
 • Parmak arasında kontraktür
 • Dupuytren diatezi plentar
 • Parmak oynak yeri tabanı

Nedenleri

 • Bilinmiyor
 • Serbest oksijen radikalleri oluşmasıyla fasyanın iskemisi
 • Anjiojenik fibroblast büyüme faktörü ile ilişkili olabilir

Risk Faktörleri

 • Sigara
 • Alkol
 • İleri yaş
 • Erkek beyaz
 • Diabetes mellitus
 • Epilepsi
 • Kronik hastalıklar
 • Hiperkolesterolemi
 •   Karaciğer hastalığı
 • HIV enfeksiyonu
İncele

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Belirtiler

 • Epistaksis
 • Dişeti kanaması
 • Mukozal kanama
 • Hemoptizi
 • Hematemez
 • Metroraji
 • Öksürük
 • Dispne,konfüzyon
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Kanlı dışkı
 • Hematüri
 • Oligüri
 • Ateş
 • Ciltte peteşiler
 • Purpura
 • Ekimoz
 • Deride hemorajik nekroz
 • Taşipne
 • Retinal hemoraji
 • Anüri
 • Tromboflebit
 • Stupor
 • Periferik siyanoz

Nedenleri

 • Koagülasyon bozukluğu nedeniyle pıhtılaşma mekanizmasının aktivite olması
 • Doğum komplikasyonu
 • İnfeksiyon
 • Neoplazi
 • İntravasküler hemoliz
 • Tromboz
 • Masif doku yaralanması
 • Travma
 • Hipoksi
 • Karaciğer hastalığı
 • ARDS
 • Fulminan purpura

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Prostat cerrahisi
 • Kafa travması
İncele

Demir Toksisitesi,Akut

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Demir Toksisitesi,Akut

Belirtiler

 • 0,5 -2 saat -Kusma,hematemez,karın ağrısı,diyare,letarji,şok,asidoz ve koagülopati
 • İlk alımdan sonraki belirgin bir iyileşme, yanlış olarak insanı rahatlatabilir, bu nedenle hastayı yakın takibe almak gerekir
 • 2-12 saat derin şok,ağır asidoz,siyanoz ve ateş
 • 12-48 saat semptomlar tekrarlayabilir, akciğer ödemi,şok ,asidoz,konvülziyonlar,anuri,hipertermi ve ölüm tabloya eklenebilir
 • 2-6 hafta pilor stenozu,antral stenoz, hepatik siroz ve SSS hasarı görülebilir

Nedenleri

 • Aşırı demir alımı
 • 60 mg/kg elemental demir alımını takiben toksisite gelişebilir

Risk Faktörleri:Demir perparatlarının, çocuklar tarafından kazaen alınmalarına izin verecek bir yerde bulundurulmaları

İncele

Dekompresyon Hastalığı

Posted in Hastalık Bilgileri | 1 comment

Dekompresyon Hastalığı

Dekompresyon Hastalığı

Belirtiler

 • Acı veren cilt kabarcıkları
 • Ağrılı,kırmızı renkli cilt görüntüsü
 • Belirsiz,zorlukla lokalize edilen ağrı
 • Baş ağrısı
 • Ataksi
 • Delirium
 • Koma
 • Konvülsiyon
 • Konfüzyon
 • Parçalı hissizlik
 • Nefes sıkışması
 • Behnke belirtisi
 • Aritmi
 • Bradıkardi-taşikardi
 • Hipotansiyon
 • Taşipne
 • Tendon kılıfları boyunca cilt altı amfizemi

Nedenleri

 • Skuba dalışından ani çıkma
 • Uçaksa ani yükselme
 • Tünel çalışanları
 • Uçuş sırasında yetersiz basınçlandırma
 • Skuba dalışından kısa süre sonra uçak yolculuğu

Risk Faktörleri

 • 33 feetin üstündeki derinlikte uzun süre kalma
 • Şişmanlık
 • Çok sayıda, art arda  subuka dalış
 • Soğuk su dalışı
 • Fizik kondüsyon yetersizliği
 • Aşırı fiziksel aktivite
 • Dehidrasyon
 • Lokal yaralanma
 • Foromen ovale açıklığı
İncele

Çölyak Hastalığı

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Çölyak Hastalığı

Belirtiler

 • İshal
 • Steatore
 • Kas krampları
 • Vertigo
 • Sinirlilik
 • Kilo kaybı
 • Gelişme yetersizliği
 • Zayıflık
 • Yorgunluk
 • Bitkinlik
 • İştah artması
 • Abdominal gerginlik
 • Göz çıkarma
 • Abdominal ağrı,bulantı,kusma nadir

Nedenleri

 • Glutene hassasiyet,özellikle gliadin franksiyonuna yöneliktir

Risk Faktörleri

 • Birinci derecede akraba
 • Monozigotik ikizlerde %71
İncele

Bruselloz

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bruselloz

Belirtiler

 • Ateş
 • Aynı zamanda : kilo kaybı, depresyon,huzursuzluk,hepatosplenomegali
 • Karaciğer fonksiyon kaybı
 • Gastrointestinal bulgular
 • Orşit,epididimit
 • Nefrit
 • Sistit
 • Akciğer-öksürük ve diğer akciğer bulguları görülebilir,akciğer grafileri normal olabilir
 • Deri-çoğu geçici,özgül olmayan döküntüler tanımlanmıştır
 • Göremenin bozulması,gözde ağrı olması
 • Kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nöropsikiyatrik bulgular tanımlanmış
 • Aynı zamanda lokal süpüratif infeksiyonlar

Nedenleri

 • Doku veya sütten geçebilir
 • En ağır formları:B melitensis,B.suis,aynı zamanda B canis,B. abortus mukoz membran bütünlüğü bozulmuş deriden girer nadiren inhalasyon yoluyla geçer

Risk Faktörleri

 • Mesleki veterinerler,etle uğraşanlar,tarla işçileri,aşı ve kaza sonucu bulaşma riski olanlar
 • Pastörüze olmamış süt ürünleri,peynir tüketimi
 • Endemik olduğu ülkelere seyahat edenler
 • Kronik, immünsüprese olan hastalıklarkötü seyreder
 • Demir eksikliği,hastalığa duyarlılığı artırır
İncele

Böbrek Yetersizliği,Kronik

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Böbrek Yetersizliği,Kronik

Belirtiler

 • Anemi
 • Anoreksi
 • Konfüzyon
 • Emosyonel labilite
 • Ensefalopati
 • Endokrin disfonksiyon
 • Hafif eforda halsizlik
 • Hipertansiyon
 • Uykusuzluk
 • Tedavi edilemez hıçkırık
 • Halsizlik
 • Mental depresyon
 • Ağızda metalik tat
 • Kas krampları
 • Kas seğirmeleri
 • Bulantı
 • Nöropati
 • Noktüri
 • Solukluk
 • Poliüri
 • Kaşıntı
 • Epileptik atak
 • Serözit
 • Deri kuruluğu
 • Stomatit
 • Hafif nefes darlığı
 • Kusma

Nedenleri

 • Renal perenkimal
 • İntertisyel tübüler:ağır metaller,ilaçlar,nefrotoksinler,multipl myelom,hipertansiyon,gut,trombotik mikroanjiopatiler,oksalat depozisyonu,infeksiyon,renal arter stenozu,konektif doku hastalığı,otozomal dominan polikistik böbrek hastalığı
 • Post-renal: Hidronefroz nedenlerine bak
 • Prerenal: Siroz,kardiyak,volüm eksikliği,nefrotik,ilaçlar

Risk Faktörleri

 • Kontrast
 • Sirkülatuvar yetmezlik
 • Üriner traktus obstrüksiyonu
 • Analejik suistimali
 • Tedavi edilmemiş hipertansiyon
 • Diabetes mellitus
İncele

Disfaji

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Disfaji

Belirtiler

 • Lokmanın özafagusta takılması.Hasta yerini tam olarak gösterebilir.Boyun veya sternum arkası gibi
 • Tıkanma hissi
 • Sternum arkasında baskı hissi
 • Tam tıkanma olduğunda tükürük artması,regürjitasyon,boğulma hissi
 • Katı ve sıvı gıdalara karşı olmasına göre belirtiler değişir
 • Pnömoni
 • Kilo kaybı
 • Pirozis
 • Yemeğin daha uzun sürede bitirilmesi.Bilinçsiz olarak lokmaların daha uzun süre çiğnenmesine bağlıdır

Nedenleri

 • Konjetinal malformasyonlar
 • Sonradan oluşan malformasyonlar
 • Nöromüsküler /nörolojik
 • Gastroözafageal reflü
 • Tümörler

Risk Faktörleri

 • Çocuklarda:heredilerve konjetinal malformasyonlar
 • Erişkenlerde:50 yaş üzerinde kanser daha sık
 • Sigara
 • Uzun süre gastroözafageal reflü
 • Klinin,potasyum klorür,Cvitamini,tetrasiklin,nonsteroid antienflamatuar ilaçlar
İncele

Derinin T Hücreli Lenfoması

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Derinin T Hücreli Lenfoması

Belirtiler

 • Ekzama benzeri döküntüler
 • Plaklar
 • Tümörler
 • Kaşıntı
 • Eksfolyatif eritroderma
 • Deride ülserler
 • Lenfadenopati
 • Hepatomegali
 • Splenomegali

Nedenleri: Bilinmiyor

 

Risk Faktörleri

 • HTLV-I
 • Petrol kimyasalları,metaller ve çözücülerle temas
İncele

Demans

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Demans

Belirtiler

 • Kısa ve uzun dönemli bellekte bozulma
 • Yargıda bozulma
 • Soyut düşüncede bozulma
 • Afazi
 • Apraksi
 • Agnozi
 • Anomi
 • Kişilik değişiklikleri,duygusal patlamalar,huzursuzluk,hiperaktivite,dolaşma
 • Uyku bozukluğu
 • Duygurum bozukluğu
 • Üriner enkontinas
 • Gaita enkontinansı
 • Rijidite
 • Tremor
 • Halüsinasyonlar
 • Delüzyonlar
 • Belirgin paranoid tavırlar
 • Kilo kaybı
 • Nöbetler

Nedenleri

 • Genetik yatkınlık
 • Kortikal demanslar,parkinsonizm,progresife supranüklüeer palsi, Huntingon hastalığı başlıca nedenlerdir
 • İkincil demanslar-Hipotiroidi,B vitamini eksikliği,normal basınçlı hidrosefali,AİDS

Risk Faktörleri

 

 • Artan yaş
 • Ateroskleroz
 • 2l trizomisi
 • Kafa travması hikayesi
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu hikayesi
İncele

Erizipel

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Erizipel

Belirtiler

 • Ateş ve titreme
 • Başağrısı
 • Eklem ağrısı
 • Kaşıntı
 • Ciltte görünüm bozulması
 • Vezikül gelişmesi
 • Yüzde kızarıklık
 • Eritem
 • Eritamatöz alanların aniden açığa çıkması
 • Veziküllerin dökülmesi
 • Yüzde sık görülür,özellikle burun ve kulaklar
 • Ateş, benzer cilt lezyonlarından ayırtetmede önemlidir

Nedenleri: A grubu B hemotolik streptekoklar

 

Risk Faktörleri

 • Ameliyat yaraları
 • Çatlak ciltler
 • İnflame ciltler
 • Travmatik yaralar
 • Bacakta ülser,staz ve dermatitler
 • Diabet, malnutrisyon ve nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklar
 • İmmun yetmezlik
İncele

Bronşiolitis Obliterans Ve Organize Pnömoni’de Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bronşiolitis Obliterans Ve Organize Pnömoni

Belirtiler

 • Birçok vaka soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkar ve 4-10 veya daha uzun sürer.Birçoğunda antibiotik tedavisi başarısız kalır.
 • Ateş
 • Kuru öksürük
 • Kilo kaybı
 • Dispne ciddi olabilir
 • İlgili bölgede raller ve bazen wheeze
 • Halsizlik

Nedenleri

 • İdiopatik.Toksik inhalasyon ,post mikoplazma, viral ve bakteriyel enfeksiyon,aspirasyon ve immunolojik faktörler gibi bir takım uyaranlara karşı kompleks bir cevap.

Risk Faktörleri

 • AİDS
 • Transplantasyon hastaları dahil, immun yetmezlikli hastalar

Bronşiolitis Obliterans Ve Organize Pnömonide Hacamat Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak esas problem olan bağışıklık sistemi zayıflığı olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirici hacamat noktalarının tedavisi ve akupunkur tedavisi uygulanır.

İncele

Bursit

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bursit

Belirtiler

 • Ağrı,hassasiyet ve etkilenen bölgede hareket azalması
 • Eritem
 • Şişlik
 • Bazen krepitasyon

Nedenleri

 • Bursitler akut veya kronik olabilir ve genelde etyolojisi bilinmez
 • Enfeksiyöz,travmatik,enflamatuar ve gut kaynaklı çeşitli bursit tipleri vardır
 • Daha seyrek olarak romatoid artrit veya tüberkuloz  ile gut ve psödogut neden olabilir

Risk Faktörleri: Ağır sık tekrarlanan hareketler yapanlar veya aktivitelerinin düzeylerini birden yükseltenler ile uygunsuz veya aşırı gerilme yaralanmaya neden olabilir

İncele

Burkulma Ve İncinmeler

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Burkulma Ve İncinmeler

Belirtiler

 • Şişlik
 • Ağrı
 • Eritem veya ekimoz
 • Hassasiyet, ağrı
 • Şiddetli durumlarda yürüyüş bozukluğu
 • Eklemin hareket alanı azalmıştır veya tam hareketsizlik gelişir

Risk Faktörleri

 • Uygun olmayan ayakkabı
 • Uygun olmayan veya ağır gelen egzersizler
İncele

Bronşiolit

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bronşiolit

Belirtiler

 • Anoreksi
 • Öksürük
 • Siyanoz
 • Ekspiratuar
 • Ateş
 • İnspiratuar raller
 • İntekostal çekilmeler
 • Sinirlilik
 • Sesli solunum
 • Otitis media
 • Farenjit
 • Taşikardi
 • Taşipne
 • Kusma

Nedenleri

 • Respiratuar sinsisyal virüs
 • Para influenza
 • Adenovirüs
 • Rinovirüs
 • İnfluenza virüs
 • Klamidya
 • Yaşlı kişilerin soğukta kalması,üşütmesi
 • Göz,burun,ağız inokülasyonu
 • İdopatik

Risk Faktörleri

 • Enfekte kişi ile  karşılaşma
 • Günlük bakımdaki çocuklar
 • Kalp-akciğer transplantasyonlu hastalar
 • Erişkinler-toksik gazlarla karşılaşma,konnektif doku hastalığı
İncele

Böbrek Yetersizliği,Akut

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Böbrek Yetersizliği,Akut

Belirtiler

 • Anoreksi(iştahsızlık)
 • Asteriksis
 • Sırt ağrısı
 • Koma
 • Delirium
 • Diyare
 • Dispepsi(hasımsızlık)
 • Ekimoz
 • Ödem
 • Ensefalopati
 • Epistaksis(burun kanaması)
 • Fasikülasyon(seğirme)
 • Yorgunluk hissi
 • GL kanama
 • Baş ağrısı
 • Hıçkırık
 • Hiperpne
 • Hipertsansiyon
 • Sol ventrikül yetersizliği
 • Letarji
 • Kas krampları
 • Miyoklani
 • Bulantı
 • Oligüri
 • Perikardit
 • Peteşiler
 • Purpura(vaskülit)
 • Raller
 • Raş
 • Retinopati
 • Konvülziyon
 • Somnolans
 • Taşikardi
 • Taşipne
 • İdrar gibi kokma
 • Kusma
 • Halsizlik
 • Ağız kuruluğu

Nedenleri

 • Hipovolemi
 • İnefektif dolaşan volüm
 • İskemik nefropati
 • Dissekan aort anevrizması

Risk Faktörleri

 • Cerrahi
 • Volüm deplesyonu
 • Aminoglikozid tedavisi,konjestif kalp yetersizliği,konrast maddelere maruz kalma ,septik şok
 • Nefrotoksik droglar
 • Rabdomiyoliz
İncele

Beyin Yaralanması,Travmatik

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Beyin Yaralanması,Travmatik

Belirtiler

 • Şuur kaybı
 • Kafa travmasına ait eksternal bulgular
 • Zorlu nefes alma
 • Fokal nörolojik bulgular
 • Dekortike ya da deserebre rigidite
 • Kanlı serebrospinal sıvı
 • Anizokori
 • Artan intakranyal basınçla birlikte yükselen kan basıncı

Nedenleri

 • Motorlu taşıt kazaları
 • Düşmeler
 • Darp,saldırı

Risk Faktörleri

 • Alkol
 • Daha önceye ait kafa travması
 • Karşılıklı temas sporları
İncele

Boğmaca

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Boğmaca

Belirtiler

 • Paroksistik öksürük, giderek şiddetlenir
 • Baykuş veya horoz sesi gibi öksürük
 • Episotik apne
 • Öksürük sonrası nefes alamama
 • Anoreksi
 • Rinore
 • Orta şiddette ateş

Nedenleri

 • Bordetella pertussis 

Risk Faktörleri

 • Aşılanmamış çocuklar
 • İnfekte kişi ile temas
 • Epidemik patlamalar
 • Gebelik
İncele

Anksiyete’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 1 comment

anskiyete

Belirtileri

Semptomlar anksiyetenin alt tipine göre değişir.Her olguda tüm semptomlar bulunmaz.

 • Gerçekçi olmayan ve aşırı kaygı
 • Sinirlilik
 • Kötü bir şey olacak beklentisi
 • Taşikardi,çarpıntı
 • Sıstolik klik
 • Hiperventilasyon,boğazda sıkılma hissi
 • Labil hipertansiyon
 • İç geçirme
 • Bulantı ve karın bölgesinde şişlikler
 • Huzursuzluk
 • Paraesteziler
 • Baş dönmesi ve bayılma
 • Kızarma
 • Kas gerginliği
 • Titreme
 • Yerinde duramama
 • Göğüs sıkışması
 • Baş sırt ağrısı,kas spazmı

Nedenleri

 • Panik bozukluğu ve obsesif kompulsüf bozukluk genetik faktörlerle ilgilidir
 • Psikososyal streslergenellikle anksiyete bozukluklarını tetikler belki de genetik yatkınlığı ortaya çıkarırlar
 • Norotransmitter sisteminin bozukluğudur

Risk Faktörleri

 • Sosyal ve maddi problemler
 • Tıbbi hastalıklar
 • Ailede olması
 • Sosyal destek sisteminin olmaması

Anksiyetenin HacamatlaTedavisi: Anksiyete tedavisinde hekim uygulaması periyotlara hasta uyum sağlarsa çok büyük oranda başarı sağlanır. Özellikle vücut tarama hacamatı sonrası yapılan kafa hacamatı çok kıymetli hastayı çok rahatlatıcıdır. Kaygı ,sinirlilik , huzursuzluk, kötü bir şey olacak beklentisi, göğüs sıkışması, baş ağrısı gibi belirtilerin hemen tamamen yok olduğunu hastalarımızda gözlüyoruz. Tabi bu tedavide akupunktur noktalarının alınması ile endorfin etkisinin çok önemi var.Bu hastalıkta hastalarımdan edindiğim tecrübelere göre, vücut tarama ve kafa hacamatından daha etkili bir tedavi yoktur. Hacamat  tedavi etkisi ertesi günden itibaren görünmeye başlar. Sinirlilik, hiperventilasyon, huzursuzluk, çarpıntı, iç geçirme, gerginlik, titreme, yerinde duramama gibi belirtiler hacamat tedavisini izleyen birkaç gün sonra hızla gerilemeye başlar. Bunu ilk anlayan hastanın yakınlarıdır.Hacamat yapana ilk teşekkürü bunlar eder çünkü hastanın (anksiyete) gerginliğinden en çok onlar muzdariptirler.

 

İncele

Bağırsak Tıkanması

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bağırsak Tıkanması

Belirtiler

 • Karın ağrısı:yaygın iyi lokalize edilemeyen 5-15 dakikada bir gelen kramplar şeklinde
 • Bulantı: Genellikle tıkanmadan hemen sonradır.Proksimal tıkanmalarda daha sık kolon tipi tıkanmalarda ince barsakta distasyon gelişmedikçe mutad değildir.
 • Gaz-dışkı çıkaramama:Hemen her vakada görülür.Özellikle proksimal tıkanmalarda ise tıkanmanın distalindeki içerik çıkarılabilir.Parsiyel tıkanmalarda ağrıyı takiben bol sulu ishal görülür.
 •  İnspeksiyon: Distansiyon genellikle geç bulgudur.Proksimal tıkanmalarda daha enderdir
 • Oskültasyon:Barsak sesleri artmıştır,peristaltism sırasında  barsak içeriğinin çalkantı sesi duyulur.
 • Palpasyon:Hassasiyet, kitle ve peritoneal irritasyon bulguları olması stangülasyonu düşündürür.
 • Rektal tuşe: Dışkı taşlaşması ortaya konabilir.Kan görülmesi ise kolon kanseri lehindedir.

Nedenleri

 • Dışkı taşlaşması
 • Safra taşları
 • Yenidoğanda mekonyum tıkacı
 • Çocukluk çağında invaginasyon
 • Konjetinal
 • Travma
 • Tümörler
 • Diğer(endometriosis)
 • Yapışıklıklar
 • Fıtıklar ve yara ayrışması
 • Kitleler
 • Volvulus
 • Nöromüsküler hastalıklar

Risk Faktörleri

 • Geçirilmiş karın içi,pelvis ameliyatları
 • Fıtıklar
 • Kronik kabızlık
 • İnflamatuar barsak hastalığı
 • Yutulmuş yabancı cisimler
 • Kolonun divertiküler hastalığı
İncele

Angina’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Angina

Belirtiler

 • Prekordiyal alanda basınç,ağırlık hissi, bacak,boyun,omuza yayılan,eksersiz,emosyonel stress veya yemeği takiben artma ,istirahat veya nitratlarla rahatlama
 • Ağrı ile birlikte sıklıkla kesik kesik soluma,terleme,bulantı ve ses kısıklığı
 • Epigastrik ağrı ve semptomatoloji,maskelenmiş atipik semptomlar olarak değerlendirilebilir

Nedenleri

 • Koroner arter aterosklerozu
 • Koroner arter spazmı
 • Trombozis
 • Sistemik lupus eritematozus
 • Poliarteritis nodoza
 • Romatik miyokardit
 • Skleroderma
 • Radyasyon
 • Amiloidoz
 • Herediter medial nekroz
 • Trombotik trombositopenik purpura
 • Aort darlığı
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Primer pulmoner hipertansiyon
 • Aort yetersizliği

Risk Faktörleri

 • Hiperkolesterolemi
 • Aile hikayesi
 • Hipertansiyon
 • Tütün kullanımı
 • Alkol alınımı
 • Erkek cinsiyet
 • Obezite
 • Diabetes mellitus

Angina’nın Hacamatla Tedavisi: “En iyi hacamat hasta olmadan önce yapılan hacamattır” ilkesinin en çok hatırlanması gereken yerlerden biri bu gibi aterosklerotik tıkayıcı damar hastalıklarıdır. Bütün damar tıkayıcı hastalıklarda benim müşahedem hacamatı periyodik olarak yaptıran insanlarda beslenme düzene giriyor, yüksek tansiyon oluşmuyor, stres zaten kafa hacamatı ile ortadan kalkıyor. Yani bütün predispozan hazırlayıcı sebepler bertaraf ediliyor. Eğer bir şekilde damar tıkanıklığı oluşmuşsa da tıkanıklıkları açmanın en gerçekçi etkili yolu hacamattır. Anginanın temelinde damar tıkanıklığı vardır. Damarları en iyi açan yöntemde periyodik hacamat ve aynı zamanda elma sirkesidir.

İncele

Anjioödem’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Anjioödem

Belirtiler

 • Tek başına veya ürtiker ile birlikte
 • Generalize anaflaktik reaksiyonun bir parçası gibi olabilir,sıklıkla yüz,ekstremite, genital bölge,çoğunlukla asimetriktir.
 • Ani başlar  genellikle 72 saatten kısa bir zamanda rezorbe olur
 • Ürtikere bağlı kaşıntı olabilir

Nedenleri

 • Allerjik veya non-alerjiktir.Subkutan dokudaki mast hücreleriden histamin salınımına bağlıdır

Risk Faktörleri: Penisilin,aspirin gibi ilaç kullanımı

 

Anjioödem ve Hacamat Tedavisi: Bu gibi modern tıbbın nedenini açıklamakta zorlandığı patolojilerde hacamat tedavisinin vücudu resetleme, yeniden başlatma yönünden faydalanıp özellikle kortizon artırıcı noktalardan hacamat tedavisi uygularız. Anjioödem  bir çeşit aşırı tepki hastalığıdır. Hacamat vücuttan gelen bütün aşırılıkları tedavi ettiği için  burada yüzgüldürücüdür.

İncele

Alzheimer Hastalığı’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Alzheimer Hastalığı

Belirtiler

 • Anormal uzaysal algı
 • Akalkuli
 • Amnezi
 • Anhedoni
 • Anksiyete
 • Afazi
 • Konfobulasyon
 • Demans
 • Depresyon
 • Extrapramidal belirtiler
 • Entellektüel fonksiyonlarda azalma
 • İlgi kaybı
 • Miyoklonus
 • Yakın bellek bozukluğu
 • Huzursuzluk
 • Epileptik nöbet
 • Uyku bozukluğu
 • Çevre ile iletişimde azalma
 • İlerleyici kognitif yetersizlik

Nedenleri

 • Bilinmiyor ,ailesel gibi görünüyor
 • Kanıtlanmamış olasılıklar,yavaş virüs infeksiyonları,metaller,normal yaşlanmanın aşırı ve süratli olaması

Risk Faktörleri: Yaşlanma

 

Alzheimer Hastalığı’nın Hacamatla Tedavisi: Bu hastalığın tedavisinde asıl olan hastalık oluşmadan önce koruyucu hekimliği ilgilendiren koruyucu hacamat tarama tedavileridir. Benim müşahedeme göre yıllardır hacamat yaptıran hiç kimsenin alzheimer olmadığıdır. Çünkü yılda bir vücudundan tortu ve toksinleri uzaklaştıran kandaki hastalık amillerini kılcal damarlardan dışarı aldıran kişilerde alzheimera sebep olduğu düşünülen virüsler metaller, nörotoksinler nasıl vücutta barınabilir ki.

İncele

Anemi, Aplastik’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Anemi, Aplastik

Belirtiler

 • Nefes darlığı
 • Ekimoz,peteşi
 • Yorgunluk,ateş
 • Kanama,menoraji,gaitada gizli kan,melena,epistaksis
 • Solukluk
 • Çarpıntı
 • Progresif halsizlik
 • Retinada alev biçimli kanamalar
 • Sistolik ejeksiyon üfürümü
 • Kilo kaybı
 • Hiperpigmatasyon
 • Kısa boy
 • Mikrosefali
 • Radius ve el başparmak anomalileri
 • Renal anomaliler
 • Hipospadias

Nedenleri

 • İdiopatik
 • Plöripotent stem hücrelerin zarar görmesi
 • Plöripotent stem hücrelerin tahribi
 • İmmunolojik zarar
 • Benzen, inorganik arsenik gibi toksik maddelere maruz kalma
 • İnfeksiyöz hepatit
 • Radyasyon tedavisi
 • İlaçlar-özellikle antibiyotikler,antikonvülsanlar,altın
 • Gebelik
 • Kalıtsal

Risk Faktörleri

 • Viral hastalık
 • Toksine maruz kalma
 • Timüs tümörleri

Anemi, Aplastik’in Hacamatla Tedavisi: Üstte bahsedilen ve bu hastalığa sebep olduğu düşünülen inorganik toksik maddeler, antibiyotikler, antikonvülsan ve diğer ilaçlar önceden zamanında vücuttan belirli periyotlarla hacamatla uzaklaştırılmış olsa korunma olabilirdi. Hacamat tedavisini bu gibi hastalarda rahatça deneyip sonuçları gözlenebilir.

İncele

Anemi, Demir Eksikliği Anemisi’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Anemi, Demir Eksikliği Anemisi

Belirtiler

 • Asemptomatik,başlangıçta
 • Keilozis
 • Efor dispnesi
 • Halsizlik
 • Altta yatan gastrointestinal ülserasyon, neoplazi,uterus hastalıkları, kanayan varisler
 • Baş ağrısı
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • İrritabilite
 • Bitkinlik
 • Nörolojik ağrı
 • Solukluk
 • Periferik paresteziler
 • Pika (çamur,boya,buz)
 • Kaşık şekillikırılgan tırnaklar
 • İnfeksiyona eğilim
 • Vazomotor bozukluklar

Nedenleri

 • Kan kaybı
 • Yetersiz demir alımı
 • Kötü demir absorpsiyonu
 • Artmış demir gereksinimi(örneğin bebeklik,adolesan,gebelik)

Anemi, Demir Eksikliği Anemisi’nin Hacamatla Tedavisi: Kemik iliğini  ve karaciğeri uyarmak, kan yapımını uyarmak için çok yüzeysel hacamat, etkili akupunkur tedavisi böyle hastalarda yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlar.

İncele

Metatarsalji’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Metatarsalji

Belirtiler

 • En çok dorsal ve plantar ön ayakta,özellikle metatarsal şaftın distal yarısında lokalize
 • Ağrı
 • Şişlik
 • Hassasiyet
 • Bazen eritem

Nedenleri

 • Halluks valgus ve rigidus
 • Planter flekse metatarsaller
 • Çekiç ayak parmağı
 • Obesite
 • Uzun mesafe
 • Sert yüzeyler
 • Kötü ayakkabı yapısı
 • İskelet anomalileri
 • Gut
 • Romatoid artrit

Risk Faktörleri

 • Düz tabanlık
 • Eski veya kalitesiz yapıda ayakkabılar
 • Düşük fiziksel kondisyon

Metatarsalji!nin Hacamatla Tedavisi:  Ağrı, şişlik, eritem, hassasiyet şikayetleri hacamat ve akupunkur tedavileri ile büyük ölçüde biter. Nedene yönelik tedavi de önemlidir.

İncele

Herpetik Göz Enfeksiyonları’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Herpetik Göz Enfeksiyonları

Belirtiler

 • Göz ağrısı
 • Kırmızı göz
 • Fotokopi
 • Sulanma
 • Görme azalması
 • Cilt ve göz kapağında vezikül ve ağrı
 • Ateş
 • Rahatsızlık

Nedenleri

 • Neonatal HSV 
 • Primer okuler
 • HSV ‘nin veya trigeminal ganglionda herpes zoster virüsünün reaktivasyonu
 • Ateş
 • Ultraviole ışını
 • Soğuk algınlığı
 • Sistemik rahatsızlık
 • Mensturasyon
 • Emosyenel stress
 • Lokal travma
 • İmmunosüpresanlar

Risk Faktörleri

 • HSV ile yakın ilişki
 • Varisella enfeksiyonu anemnezi

Herpetik Göz Enfeksiyonlarının Hacamatla Tedavisi: Sebep olan virüs, toksin ve metabolitlerinin kandan vücuttan uzaklaştırılması ve bölgesel olarak dolaşımın kılcal damar tıkanıklıklarının açılması için sırt, kafa, göz etrafına titizlikle hekim uygulaması ile hacamat yapılmalıdır.

İncele

Labirentit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Labirentit

Belirtiler

 • Vertigo
 • Sersemlik hissi
 • Fluktuan işitme kaybı
 • Bulantı,kusma
 • Tinnitus
 • Terleme
 • Tükürük sekresyonunda artma
 • Genel halsizlik
 • Hiperkapni
 • Nistagmus

Nedenleri

 • Fizyolojik-vestibüler,vizüel ve somatosensitifsistemindönme,yükseklik gibi dış faktörlerceuyarılması sonucugelişebilir
 • Patolojik-vestibüler yollardaki lezyona bağlı olarak vestibüler dengesizlik
 • İnfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Vaskülitler
 • Enfarktüs
 • Ototoksik ilaçlar
 • Kafa travması
 • Nöronitis

Risk Faktörleri

 • Travma
 • Stress
 • İlaçlar
 • Viral enfeksiyona predispozisyon
 • Kardiovasküler hastalıklar
 • Serebro vasküler hastalık

Labirentit’in Hacamatla Tedavisi:Sebep olabilecek yukarıda sayılan enfeksiyon, tümör, ototoksik ilaçlar gibi faktörlerin vücuttan atılması için ve tıkanıklıkların açılması için tarama hacamatı ve kulak arkası bölgelere yapılacak hacamat tedavisi elzemdir.

İncele

Temporomandibüler Eklem Sendromu

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Temporomandibüler Eklem Sendromu

Belirtiler

 • Yüz veya TME ağrı
 • Çenede kilitlenme
 • TME ‘de sesler-çınlama,gıcırdama, patlama sesleri
 • Baş ağrısı
 • Kulak ağrısı
 • Boyun ağrısı

Nedenleri

 • TME sinoviti
 • TME diskini çıkması
 • Çok veya az hareketli TME
 • Kas fonksiyon bozukluğu
 • Messeter kas spazmı
 • Travma
 • Dişlerin üst üste gelmesinde bozukluk

Risk Faktörleri

 • Sürekli dişleri gıcırdatma alışkanlığı
 • Osteoartrit,romatoid artrit
 • Dişlerin maloklüzyonu
 • Fibrosit
 • Psikososyal stress
İncele

Üriner Kanal Enfeksiyonu-Erkekte

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

 • Üriner Kanal Enfeksiyonu-Erkekte

Belirtiler

 • Sık sık idrar yapma ihtiyacı
 • Birden idrar yapma ihtiyacı
 • Disüri
 • Rahat idrar yapamama
 • Yavaş idrar yapma
 • İdrarın damlaması
 • Alt bel ağrısı
 • Hematüri
 • Ateş, titreme gibi sistemik belirtiler,aynı zamanda pyelonefrit veya prostatit geliştiğini gösterir

Nedenleri

 • Eşerişya koli
 • Klebsiella
 • Enterobakter
 • Proteus
 • Serratia
 • Streptokoküs
 • Stafilokoküs

Risk Faktörleri

 • Prostat hipertrofisi
 • Üriner veya fekal inkontinanas
 • Anal seks
 • Daha önce geçirilmiş cerrahi girişim veya kateterizasyon
 • Şuur kaybı
 • İmmunosupressif tedavi
 • İdrar çışında tıkanma
İncele

Hipertiroidi’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Hipertiroidi

Belirtiler

 • Sinirlilik
 • Aşırı terleme
 • Sıcağa dayanıksızlık
 • Çarpıntı ve taşikardi
 • Dispne
 • Yorgunluk ve güçsüzlük
 • Kilo kaybı
 • İştah artışı
 • Oftalmopati
 • Guatr
 • Tremor
 • Sıcak ve nemli deri
 • Duygusal labilite
 • Çocukta:Linear büyümede hızlanma
 • Oftalmopatiler daha sık görülür

Nedenleri

 • Graves hastalığı-otoimmun
 • Toksik multinodüler guatr
 • İyod eksikliğini takiben aşırı iyod alımı
 • Toksik uninodüler guatr-bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • Positif aile öyküsü
 • Kadın cinsiyeti
 • Diğer otoimmun hastalıklar

Hipertiroidi’nin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak hacamat tedavisi uygulanabilir. Aşırılıkların tümünde hacamat tedavisi elzem olduğu için burada toksinlerin temizlenmesinde, tıkanıklıkların açılmasında hacamat tedavisi kullanılır.

İncele

Dr Turanşah Tümer Samanyolu Haberde Hacamatın Nasıl Yapıldığını Anlatıyor

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

http://tvarsivi.com/hacamatin-insan-saglina-faydalari-anlatiliyor-26-05-2013-izle-i_2013050864604.html(burayı tıklayınız)

İncele

Hacamatçı Doktor Samanyolu ‘Haber Özel’de

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

http://tvarsivi.com/hacamatin-insan-sagligina-olan-faydalariyla-ilgili-haber-ekrana-geliyor-25-05-2013-izle-i_2013050832304.html(burayı tıklayınız)

İncele

Vulvovajinit, Bakteriyel’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Vulvovajinit, Bakteriyel

Belirtiler

 • Küf ve balık kokulu vaginal akıntı,koit sonrası akıntı artar
 • İnce gri-beyaz vaginal akıntı,bu akıntı vajen duvarına yapışık şekildedir
 • 30 vakada vaginal/vulvar irritasyon
 • % 10 vakada köpüklü akıntı

Nedenleri

 • Polimikrobial;Gardnerella vaginalis. Mobilincus türleri,Mycoplasma hominis,Peptostreptekok, diğer anaeroblar,Provetella,bacteroides,Fusobacterium
 • Lactobasillus
 • Rektumdaki endojen bakteriler infeksiyon kaynağı olurlar

Risk Faktörleri

 • Çok fazla partner
 • Rahim içi araç

Vulvovajinit, Bakteriyel’in Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmek ve  bölgesel temizlik için hacamat tedavisi uygulanır.

İncele

Sinüzit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

hacamat

Belirtiler

 • Nazal konjesyon
 • Sinüs bölgelerinde basınç ve gerginlik hissi
 • Burun akıntısı-bazen kanlı olabilen pürülan akıntı
 • Halsizlik
 • Boğaz ağrısı(bazen)
 • Ateş
 • Çene üst dişlerde eğilmekle artan ağrı(maksiller sinüzit)
 • Kaşlarda ağrı (frontal sinüzit)
 • Göz etrafında ağrı(etmoid sinüzit)
 • Öksürük (bazen)
 • Postnazal akıntı
 • Periobital ödem
 • Semptomlar hava yolculuğuyla artar

Nedenleri

 • Bakteriyel infeksiyon
 • Viral enfeksiyonlar
 • Fungal infeksiyonlar
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası
 • Predispozan faktörler-kronik nazal ödem,koyu mukus,polipler,nazal allerji,ani ısı değişimleri

Risk Faktörleri

 • Allerjik diyatez
 • İmmunsüpresyon
 • Sürekli pozitif hava basıncı
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında hava yolculuğu
 • Diş absesi
 • Kirli suda yüzmek

Sinüzit’in Hacamatla Tedavisi: Özellikle kronik sinuzit hastalarında sinus bölgelerine yapılan yüz hacamatı ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için sinnus iltihabının çözülüp akması için akupunktur tedavisi olan hastalarımızın şikayetlerinin tamama yakınının düzeldiği müşahede edilmiştir.

İncele

Hacamatçı Doktor Sağlıklı Yaşam Programının Konuğuydu

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

İncele

Üriner Kanal Enfeksiyonun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Üriner Kanal Enfeksiyonu-Kadınlarda

Belirtiler

 • İdrarda yanma hissi
 • İdrara çıkarken ağrı
 • Sık sık idrara gitme hissi
 • İdrarda kan
 • Alt karın ağrısı,kramp
 • Yukarıdaki belirtilerden biri veya hepsi

Nedenleri

 • Genellikle gram negatif bakterilerle akut enfeksiyon

Risk Faktörleri

 • Daha önce geçirilmiş üriner enfeksiyon
 • Diyabetes mellitus
 • Gebelik
 • Aşırı seks faaliyetlerinde daha çok görülür
 • Üriner kanalda tümör,taş,striktür varlığı veya mesaneyi tam boşaltamama

Üriner Kanal Enfeksiyonun-Kadınlarda -Hacamatla Tedavisi: Bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi özellikle kronikleşmişse bağışıklık güçlendirici hacamat ve akupunktur tedavileri uygulanır.

İncele

Hemoroidler’in (Basurun)Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Hemoroidler

Belirtiler

 • Rektal kanama
 • Anisün dışarıya çıkması
 • Anal ağrı
 • Kaşıntı
 • Kabızlık
 • Defekasyon sırasında gerilme
 • Gaz ve gaita kaçırma
 • Hemoraidal venlerde genişleme
 • Rektumdan taze kan gelişi
 • Müküslü gaita
 • Rektumda tam olmayan boşalma hissi
 • Anal fissür
 • Anal enfeksiyon
 • Anal ülserasyon
 • Hemoroid prolapsusu
 • Hemoroid strangülasyonu
 • Anemi
 • Tromboze hemoroid

Nedenleri

Hemoroidal ven pleksusu genişlemesi

 

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Kolon malign hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Portal hipertansiyon
 • Kabızlık
 • Uzun süre oturmayı gerektiren meslekler
 • Yaşılığa bağlı adele tonüs kaybı,rektal ameliyatlar,epizyotomi ve anal cinsel ilişki
 • Şişmanlık

 

Basur / Hemoroid’in Hacamatla Tedavisi

Kabızlığın temelinde bağırsak tıkanıklığı, bağırsak tembelliği vardır.Hacamat tedavisinde vücudun uygun yerlerine hacamat yapılarak, uygun bölgeler tedavi edilerek bağırsakların çalışması ve dışkının yumuşaması sağlanır.Karın bölgesindeki kan dolaşımının artması ve kılcal damarlardaki tıkanıkların  açılmasıyla bağırsaklar düzenli olarak çalışmaya başlar. Makattaki damarların genişlemesi ve pıhtılaşmanın olması ile oluşan ağrılı hemoroid(basur) hastalığının ilerleyişinin durması ve iyileşmesi için de düzenli aralıklarla bir hekim kontrolünde kuyruk sokumu ve ilgili bölgelere hacamat yapmak gerekir.

İncele

Hacamatcı doktor cem TV de hacamatı anlatıyor

Posted in Hacamatın Faydaları | 1 comment

http://www.youtube.com/watch?v=W-HxoUAF7E0(burayı tıklayınız)

İncele

Omuz Hareketsizliğinin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

 

Omuz Hareketsizliği

Belirtiler

 • Bazen her iki omuzda bütün yönlerde hareket azalmıştır
 • Yaygın omuz hassasiyeti

Nedenleri

Omuz eklem kapsülünün aksiller kıvrımda bozukluğudur

 

Risk Faktörleri

 • Sedanter çalışanlar
 • Hareketsizlik
 • Diabet
 • Periferik damar hastalığı

 

Omuz Hareketsizliğinin Hacamatla Tedavisi: Sebebe yönelik olarak hastanın en çok fayda göreceği tedavi bölgesel olarak omuz bölgelerine hacamat ve akupunkur tedavileridir. Birkaç periyottan sonra şikayetlerin eğer altta yatan sebep çok önemli değilse tamamen düzeldiği gözlenir.

İncele

Karbon Monoksit Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Belirtiler

 • Başağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Bulantı
 • Başdönmesi
 • Halsizlik
 • Konfüzyon
 • Santral sinir sistemi depresyonu
 • Senkop
 • Anjina
 • Taşikardi
 • Kardiak aritmi
 • Nistagmus
 • Ataksi
 • Nöbet
 • Koma
 • Kardiopulmoner arrest

Nrdenleri

Karbonmonoksit inhalasyonu

 

Risk Faktörleri

 • Sigara içenler
 • Duman inhalasyonu
 • Soba ve şöminenin bulunduğu kapalı alanlar
 • Kömür madencileri
 • Boya kazıyıcılar
 • Eritici imalatçıları

Karbon Monoksit Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi: Zehirlenme sonrası gerekli tıbbi müdahaleler sonrası vücut tarama hacamatının vücutta kalan son artık toksinleri temizlemesi açısından önemi büyüktür.

İncele

Kronik Yorgunluk Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Kronik Yorgunluk Sendromu

Belirtiler

 • Yorgunluk
 • Hastalığın başlangıç zamanının belirlenebilmesi
 • Açıklanamayan genel kas zayıflığı
 • Artrali
 • Unutkanlık
 • Konsatrasyon güçlüğü
 • Miyalji
 • Emosyonel labilite
 • Konfüzyon
 • Ruhsal değişimler
 • Subfebril ateş
 • İrritabilite
 • Egzersiz sonrası dönemde 24 saatte uzayan yorgunluk
 • Depresyon
 • Başağrısı
 • Fotofobi
 • Uyuma güçlüğü
 • Allerji
 • Vertigo
 • Adenopati
 • Nefes darlığı
 • Göğüs darlığı
 • Bulantı
 • Kilo kaybı
 • Sıcak basmaları
 • Çarpıntı
 • Gastrointestinal yakınmalar
 • Kilo artışı
 • Döküntü

Nedenleri

Bilinmiyor.  Viral reaktivasyon sendromunu düşündüren pek çok immünolojik anormallik kaydedilmiş fakat hiç kimse herhangi bir kaynak gösterememiştir.Çoğu herpes ve diğer enterovirüsler, olası çevresel faktörler olarak dikkati çekmektedir.

Risk Faktörleri: Bilinmiyor

 

Kronik Yorgunluk Sendromunun HacamatlaTedavisi: Kronik yorgunluk deyince benim tecrübelerime göre ilk aklıma gelen en hızlı ve kalıcı çözüm hacamattır. Yorgunluğun temelinde bol oksijen taşıyan taze kanın dokulara yeterli olarak gidemediği, kanalların , tıkanıklığı  veya toksinlerin fazlalaştığı düşünülmelidir. Başka bir tedaviye bana göre ihtiyaç yoktur.

İncele

Yağlı Kupa Terapisiyle Bel Fıtığı Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Yağlı Kupa

Cilt, cilt altı ve kas dokularındaki kan ve lenf  dolaşım bozuklukları,bu dokulardaki damarları tıkayıcı sebepler, pıhtılaşma eğilimleri hacamatı ve yağlı kupa terapisini gerekli kılar.  Aksi takdirde özellikle bel ve boyun çevresindeki kaslarda  kasılmalar(spazmlar),  kramplar  ve buna bağlı şiddetli ağrılar oluşur.

Bütün bunların üzerine duruş,oturuş, pozisyon bozuklukları, yanlış ağırlık kaldırma şekilleri eklenirse; bel, sırt ve boyun omurlarında kaymalar, kireçlenmeler (artroz) ve fıtıklar(herni) oluşabilir.Bunlarda sinir köklerine bası yaparak şiddetli ağrılar oluşturabilirler.

Bu şikayetlerin olduğu bel ve boyunda, uygun bölgelere yapılan hacamatla tıkanıklık açılacağı için o bölge kanlanacak, canlanacak ,ödem ve spazmlar çözülecek, antienflamatuar etkilerle dokular yumuşayacak ve yağlı kupa terapisi için uygun bir zemin oluşacaktır. Sonraki tedavi seanslarında bir ila üç seans arası değişen yağlı kupa terapisi ve manuel terapi ile facet eklemler hareketlenecek, omurgadaki sıkışıklıklar azalıp kayma,kireçlenme ve fıtıklar ile ilgili şikayetleri tedavi etme imkanı olabilecektir.

Yağlı kupa terapisi ve manuel terapi , sürekli ilaç tedavisi almadan veya ameliyat olmadan önce, muhakkak denenmesi gereken , hiçbir risk taşımayan tedavi yöntemleridir.

Ameliyat randevusu almış bazı hastalarımızın tamamen şikayetlerinin geçtiğini müşahede etme imkanımız olmuştur.

İncele

Karpal Tünel Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Karpal Tünel Sendromu

Belirtiler

 • Parmaklarda karıncalanma ve iğnelenme hissi
 • Özellikle sağ elde olmak üzere parmaklarda yanma hissi
 • Semptomlar elin sarılması veya sallanmasıyla azalır
 • Kol ağrısı
 • Parmakta his kaybı
 • Semptomlar özellikle çalışma saatlerinde ortaya çıkar
 • Semptomlar karekteristik olarak ilk üç parmağı tutmasına karşın hasta bu lokalizasyonu yapamaz ve elin tümünde semptomları hisseder
 • Tenar kaslarda erime hastalığın geç bulgusudur
 • Elde kuvvetsizlik

Nedenleri

 • El bileğindeki kas ve kemik yapıları tutan dejeneratif eklem hastalıkları romatoid artrit,skleroderma,travma,colles kırığı,kistik ganglion gib hastalıklar
 • Hipotiroidi ve diabette sıklıkla beraber görülür,ayrıca gebelik sırasında artış gösterir
 • Diğer nedenler akromegali,lupus,eritematosus, sarkoidoz primer amiloidoz,paget hastalığı,lösemi,pyogenik enfeksiyonlar
 • Hiperparatiroidi,hipokalsemi

Risk Faktörleri

 • Karpal tünel sendromunun oluşumunda devamlı olarak el bileğinin fleksiyon ve ekstansiyonunun yapıldığı işler önemlidir.Bilgisayar operatörleri ve dikiş işi ile uğraşanlarda sıktır

Karpal Tünel Sendromunun Hacamatla Tedavisi: Bölgesel olarak hacamat sonrası yoğun olarak akupunktur  tedavisi uygulanmalıdır.

İncele

Hareket Hastalığı-Araç Tutması

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

hareket hastalığı-araç tutması

Belirtiler

 • Bulantı
 • Kusma
 • Terleme
 • Palör
 • Hipersalivasyon
 • Yalpalama
 • Anksiyete,panik,Konfüzyon
 • Hipervantilasyon
 • Malasi,yorgunluk,zaafiyet

Nedenleri:Hareket halinde olma(Araba,uçak,gemi,eğlence aletleri)

Risk Faktörleri

 • Seyahat
 • Görüntü uyarları
 • Yetersiz solunum
 • Emosyon
 • Yerçekimi kaybı
 • Sıhhati çok bozan genel hastalıklar
İncele

Gut’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Gut

Belirtiler

 • Bir veya iki eklemde hiperakut başlaBir veya iki eklemde hiperakut başlayan ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklıkyan ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklık
 • Yumuşak dokuda kızarıklık, şişme,sıcaklık
 • Hassasiyet
 • Akut atak tedavi edilmezse 2-21 gün sürebilir
 • Ataklar tekrarlayıcıdır ,ikinci atak bir yıldan önce olur
 • Tekrarlayan ataklar daha uzun sürebilir
 • Nadiren poliartiküler olur
 • Tedavi edilmeyenlerin %50 sinde 3-42 yıl içinde kronik artrit gelişir
 • İnflamatuar sinovyal efüzyon
 • Cilt altı vaya kemikler arası nodüller
 • Subkutan nodüller ürat kristallerinden meydana gelir
 • Ateş, titreme
 • Karpan tünel sendromu
 • Böbrek taşları

Nedenleri

 • Hiperürisemi
 • Aşırı et ürünü ile beslenme
 • Doğuştan metabolizma bozukluğu
 • Zehirlenme

Risk Faktörleri

 • Etanol alımı
 • Aile hikayesi
 • İlaçlar,aminofilin, kafein, kortikosteroid,sitotoksikler,diazepam,difenhidramin,diüretikler,dopamin,epinefrin,etambutol,alfa metil dopaB12 ve C vitamini

Gut’un Hacamatla Tedavisi: Her türlü birikintiyi vücuttan uzaklaştırmanın en iyi yolu hacamattır. İnsan vücudunda Birikintilerin en yoğun olduğu yer bazı bölgelerdeki cilt ve cilt altı dokusudur. Şişme, hassasiyet, böbrek taş oluşumu bu yolla önlenir. Vücut tarama hacamatı periyodik olarak yapılır.

İncele

Hacamat’ın Unutkanlığa Faydası Ülke Tv de Anlatıldı

Posted in Hacamatın Önemi | 0 comments

 

 

 

 

İncele

Fobiler

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

fobi

Belirtiler

 • Fobik uyaranlarla karşılaşınca aşırı bir kaygı
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Terleme
 • Kızarma
 • Nefes alma güçlüğü
 • Bulantı

Nedenleri

 • Öğrenilmiş yanıtların ya da korunma mekanizması olarak geliştirilmiş davranışların arttırılarak süreklilik kazanması
 • Sosyal durumlarda uygunsuz kaygılı yanıtların öğrenilmesi

Risk Faktörleri

 • Tüm fobiler için-Başka bir psikiyatrik bozukluk olması 
 • Çocuklukta ayrılık anksiyetesi
 • İçe dönük ya da bağımlı kişilik
İncele

Farenjit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

faranjit-

Belirtiler

 • Boğaz ağrısı
 • Tonsillerde büyüme
 • Farengeal hiperemi
 • Tonsiller eksuda
 • Yumuşak damakta peteşiler
 • Servikal adenopatiler
 • Öksürük ve ses kısıklığı gibi alt solunum yolları bulgularının olmaması
 • Ateş
 • Kırmızı döküntüler,punktuat eritematöz maküller,fleksör yüzeylerde kırmızılaşma, sirkum oral solukluk
 • Gri psödomembran difteride görülür
 • Eritemli zeminde berrak veziküller herpes stomatiti için tipiktir
 •  İştahsızlık
 • Titreme
 • Halsizlik
 • Başağrısı

Risk Faktörleri

 • A grubu beta hemolitik streptokok epidemileri
 • Yaş(gençler daha duyarlıdır)
 • Aile öyküsü
 • Askeri kışla gibi toplu yaşanılan mekanlar
 • İmmunsüpresyon
 • Yorgunluk
 • Sigara kullanımı
 • Fazla alkol kullanımı
 • Oral seks
 • Diabetes mellitus
 • Yeni geçirilmiş hastalık

Farenjitte Hacamat Tedavisi: Burada yapılabilecek hacamat ve akupunkur tedavisi tamamem koruyucu zinde tutucu vücudu güçlendirici amaçla uygun bölge ve noktalara uygulanır.

İncele

Nöbet(Havale) Bozuklukları’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Nöbet(Havale) Bozuklukları

Belirtiler

 • Ateş-Enfeksiyöz etyoloji gösterir
 • Fokal nörolojik bulgu-tümör yada beynin lokal hasarını gösterir
 • Papilödem-Artmış intrakranyal basıncı gösterir
 • Hemorajik göz dibi-Altta yatan hipertansiyonu gösterir
 • Meningismus-Menenjitle birlikte olabilir
 • Baş ağrısı-Bazen nöbetin enfeksiyöz ya da hemorajik nedenlerine eşlik eden bir durumdur
 • Absans-bilinç ya da postür kaybı
 • Myoklonik-Repetetif kas konraksiyonları
 • Tonil-klonik
 • Dört ekstremitedeki ritmik konraksiyonların izlendiği devamlı kontraksiyon durumu

Nedenleri

 • Beyin tümörü
 • Serebral hipoksi
 • Serebrovasküler aksedan
 • Konvülzif ya da toksik ajanlar
 • Eklampsi
 • Eksojen faktörler
 • Ateş
 • Kafa travması
 • Enfeksiyon
 • Metabolik bozukluklar
 • Alkol abstinansı

Risk Faktörleri

 • Nöbet geçirmeye yatkınlık;genetik faktörler ile, kazanılmış beyinsel bozukluklar arasındaki karşılıklı etkileşimle belirlenir
 • Makat gelişli bebeklerde prevelans %3.8 iken verteks gelişli bebeklerde %2.2 dir

Nöbet(Havale) Bozukluklarının Hacamatla Tedavisi: Burada olan vücudun aşırı duyarlılığının sonucu sinirsel deşarj dır. Hacamat bu aşırılığı tamamen durdurup hastayı tedavi edebiliyor.

İncele

Diyare,Akut

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Diyare,Akut

Belirtiler

 • Yumuşak ve sıvı dışkı+kan veya müküs
 • Ateş
 • Abdominal ağrı ve distansiyon
 • Baş ağrısı
 • Anoreksi
 • Halsizlik
 • Kusma
 • Miyalji
 • Giardia lamblia-kramplar,soluk yağlı dışkı,bitkinlik,kilo kaybı,kronik olma özellikleri vardır

Nedenleri

 • E.coli
 • Salmonella spp
 • Shigella spp.
 • Campylobacter jejuni
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Yersinla enterocolitica
 • Rotavirüs
 • Norwalk virüs
 • Giardia lamblia
 • Cryptosporidium spp.

Risk Faktörleri

 • Endüstri ülkelerinden gelişmekte olan ülkeleri ziyaret eden erişkinler
 • İmmünokompromize konak
İncele

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Posted in Hacamatın Faydaları, Hastalık Bilgileri | 0 comments

 

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Belirtiler

 • Epistaksis
 • Diş eti kanaması
 • Mukozal kanama
 • Hemoptizi
 • Hematemez
 • Metroraji
 • Öksürük
 • Dispne,konfizyon
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Kanlı dışkı
 • Hematüri
 • Oligüri
 • Ateş
 • Ciltte peteşiler
 • Purpura
 • Ekimoz
 • Deride hemorajik nekroz
 • Taşipne
 • Retinal hemoraji
 • Anüri
 • Tromboflebit
 • Stupor
 • Priferik siyanoz

Nedenleri

 • Koagülasyon bozukluğu nedeniyle pıhtılaşöma mekanizmasının aktivite olması
 • Doğum komplikasyonu
 • İnfeksiyon
 • Neoplazi
 • İntravaskülerhemoliz
 • Tromboz
 • Masif doku yaralanması
 • Travma
 • Hipoksi
 • Karaciğer hastalığı
 • ARDS
 • Fulminan purpura

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Prostat cerrahisi
 • Kafa travması

 

İncele

Dispepsi, fonksiyonel’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Dispepsi, fonksiyonel

Belirtiler

 • Geğirme
 • Aerofaji,gazlı olma, abdominal gerginlik
 • Borborigmus(gürültülü bağırsak sesleri)
 • Epigastrik ağrı, kemirici veya yanıcı şekilde yemek yeme semptomları iyileştirebileceği gibi kötüleştirebilir de
 • Substenal ağrı,kemirici veya yanıcı
 • Disfaji
 • Anoreksi,bulantı veya kusma
 • Bağırsak hareketlerinde değişiklik
 • Abdominal duyarlılık
 • Anotomik anomalliğin olmaması

Nedenleri

 • Bilinmiyor,çeşitli farklı etiyolojik kaynaklı olabilir
 • Çabuk kaybolan ülserler
 • Gastrik motilite bozukluğu
 • İlaç yan etkileri

Risk Faktörleri

 • Diğer fonksiyonel hastalıklar
 • Anksiyete
 • Depresyon

Dispepsi, fonksiyonel’in Hacamatla Tedavisi: Sindirim sisteminde sindirim dengesizliğine dayanan, bağırsak hareket yavaşlığı sağlayan bu hastalıklarda sebebe yönelik tedavinin yanı sıra tamamlayıcı tedaviler olarak hacamat ve akupunkur sindirim sistemini uyaracak bağırsak hareketlerini normalleştirecektir.Esas sebep olan anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıkları kafa hacamatı ile tedavi etmeliyiz.

İncele

Dismenorenin (Adet Zorluğu)Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Dismenore

Belirtiler

 • Hafif-pelvik hassasiyet ve kramplar veya ağırlık adertin ilk gününde mevcuttur ve başka belirti yoktur
 • Orta- adetin ilk üç gününde hassasiyet vardır ve hafif kırgınlık, ishal ve başağrısıyla birliktedir
 • Ağır-yorgun, kramp tarzı ağrılar 2-7 gün devam eder;sıklıkla sindirim sistemi şikayetleri,bel ağrısı,kalçada ağrı ve baş ağrısı vardır

Nedenleri

 • Prostaglandinlerin ve diğer medyatörlerin uterus içinde aşırı miktarda üretilmesine bağlı olarak aşağıda sayılan mekanizmalarla oluşan uterus iskemisi
 • Trombosit kümelenmesi
 • Vazokonstriksiyon
 • Normal sistemik kan basıncından daha yüksek seviyelerde oluşan distritmik kasılmalar
 • Uterus veya vajinanın doğumsal anomalileri
 • Servikste stenoz
 • Pelvik enfeksiyon
 • Adenomyosis
 • Endometriozis
 • Pelvik tümörler-özellikle miyomlar

Risk faktörleri

 • Doğurmamış olmak
 • Aile öyküsü
 • Pelvik enfeksiyon
 • Cinsel temasla geçen hastalıklar
 • Endometriozis

Dismenore(adet zorlukları )nin Hacamatla Tedavisi: Bel bölgesi ve kasık bölgelerinde yapılan hacamatla dismenore tedavisinde önemli adımlar atmış bulunuyoruz.
Bir de hormon dengesini sağlamak için uygun noktalardan hacamat ve akupunktur tedavileri ile %100 e yakın başarı sağlanabilmektedir.

İncele

Disidroz

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Disidroz

Belirtiler

 • Avuç içi,ayak tabanı, el ve ayak parmakları arasında küçük,yüzeysel veziküller
 • Vezikülden sonra skuam,fissür ve likenifikasyon oluşabilir
 • Yanma ve kaşıntı sıktır
 • Lezyonlar bilateral ve sıklıkla simetrik yerleşir
 • Veziküller bazen birleşerek büyük vezikül hatta büller yaparlar
 • Veziküler açıldığında tineaya benzer soyulmalar görülür
 • Perifere doğru yayılan küçük, beyaz maküller
 • Soyulma merkezden başlar
 • Derinin korneum tabakasındaki deskuamasyon yayılarak devam eder

Nedenleri

 • Kesin sebep bilinmemektedir
 • Özellikle dermatofitlere karşı oluşan bir idreaksiyon olduğu kabul edilir
 • Srtesin rol aldığı düşünülmektedir,çünkü dishidroz anksiyete ve psikososyal stresin bulunduğu kişilerde daha sık görülür.
 • Hiperhidroz neden değildir ancak sıklıkla birlikte bulunur

Risk Faktörleri

 • Atopik dermatit
 • Kontakt dermatit
 • Dermatofitoz
 • Bakteriyel infeksiyonlar
 • Yiyecekler
 • Aspirin veya diğer salisilatlar
İncele

Difteri

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Difteri

Belirtiler

 • Başlangıçta kolayca kaldırılabilen beyaz-sarı membran
 • Farinks ve bademciklerde beyaz-gri kösele gibi membran gelişmesi
 • Membranın yerinden kaldırılması mukoza kanamasına neden olur
 • Farinkste mücavir enfeksiyon
 • Membran, kanama nedeniyle siyah renk alır
 • Boğaz ağrısı
 • Servikal adenopati, boyun şişmesi
 • Genel halin hızla bozulması
 • Yumuşak damak felci
 • 38-39 arasında yüksek ateş
 • Trombositopeni
 • Serosanjinö ve seropürülan akıntı
 • Akıntı çoğu kez tek taraflı olur
 • Kroniktir ve orta şiddette seyreder
 • Ses çatallanması
 • Kruplu öksürük
 • Dispne ve stridor gelişmesi
 • Zorlu solunum
 • Zor konuşma
 • Deri,vulva,vajina,peniste
 • Primer kutane difteri alt ekstremitede hassas püstül olarak başlar,yuvarlak zımba ile delinmiş şekilde ülser oluşur, üstünü grimsi membran kaplar
 • Daha önce varolan yarada sekonder enfeksiyon -pürülan akıntı,kısmi membran

Nedenleri

cornebacterium difteria

Risk Faktörleri

 • Kalabalık yaşam şartları
 • Yetersiz aşılanma
 • Düşük sosyo-ekonomik şartlar
 • Alkolizm
 • Seyyahlar
İncele

Diabetes İnsipidus’un hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 1 comment

Diabetes İnsipidus

Belirtiler

 • Polidipsi
 • Poliüri
 • Noktüri
 • Dehidratasyon
 • Başağrısı
 • Görme bozukluğu

Nedenleri

 • Uygun olmayan vazopressinsekresyonu: tümörler,infeksiyon,travma,granülomlarveya vasküler hastalıklar
 • Aşşırı su alımı
 • Vazopressine duyarsızlık
 • İlaçlar

Diabetes İnsipidusun Hacamatla Tedavisi: Hastalığın temelinde vazopressin hormonu yeterli salgılanmıyor veya vücut cevap vermiyor veya uygunsuz vasopressin salgılanması söz konusudur. Bu noktada vücudun hormon düzenleyici noktalarını hacamat ve akupunkur ile uyarıp temizlenme yeniden başlatma resetleme etkilerinden yararlanabiliriz. Hiçbir yan etkisi olmayan ve hastalığı tedavi etme ihtimali yüksek olan bu tedavi yöntemlerinden yararlanmalıyız.

İncele

Dermatit, Seboreik Dermatit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 2 comments

Dermatit, Seboreik Dermatit

Belirtiler

 • Konak-bazen eritemin eşlik ettiği saçlı derideki yağlı kepekler
 • Bez bölgesi ve koltukaltında döküntü
 • Tipik olarak bir ay civarında başlama
 • Genellikle 8-12 ay dolaylarında kaybolma
 • Belirgin olmayan sınırlı kırmızı, düz, parlak görünüm
 • Çok az kaşıntı
 • Kronik, artıp azalmalar gösteren seyir
 • Bileteral ve simetrik
 • Saçlı deri ve saç deri sınırı,kaşlar ve gözkapağı kenarları,nasolobial kıvrımlar, kulaklar ve kulakarası kıvrımlar,presternal bölge ve sırtın üst orta bölgesi gibi  sebase glandların çok olduğu kıllı bölgelerde yerleşme

Nedenleri

 • Pitrosporum ovale kolaylaştırıcı bir faktör olabilir
 • Genetik ve çevresel faktörler de etkili olabilir
 • Hastalık aknejenik bazı drogların sonucu veya bebek ve adolesanlardaki sebase gland aktivitesiyle paralel olarak artıyor gibi de görünmektedir

Risk Faktörleri

 • Parkinson hastalığı
 • AİDS
 • Emosyenel stres

Dermatit, Seboreik Dermatitin Hacamatla Tedavisi: Cilt hastalıklarının hemen bütününde direk hacamat tedavisi düşünülmelidir. Birikinti tortu ,toksinden cildi temizler oraya taze kan gelmesini sağlarsak. Birçok cilt hastalığına direk cevap vermiş oluruz. Bu hastalıktaki yağlanma ve kaşıntıya direk müdahale ile tedavi etmiş oluruz.

İncele

Dermatit,Atopik Dermatit’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Dermatit,Atopik Dermatit

Belirtiler

 • Kaşıntı en sık semptomdur
 • Bebekler gövde,yüz ve ekstansör bölgeler
 • Çocuklar-antekübital ve popliteal boşluklar
 • Erişkinler yüz,boyun ve genital bölgeler
 • Sınırlı dağılımlı lezyonları olan erişkinlerdeki çocukluk ekzaması hikayesi tanı için ipucudur
 • Bebekler eritem ve papüller, sulantı ve krutlanan veziküller gelişebilir
 • Çocuklar ve erişkinler likenfikasyon ve kepeklenme ile tipik kronik ekzamadır
 • Tanı koymada ailede atopik dermatit hikayesi lezyonların morfolojisinden daha yararlı olabilir
 •  Fasiyel eritem
 • Perioral solukluk
 • İnfraorbital kıvrım
 • Deri kuruluğu
 • Palmar lineer çizgilerde artış
 • Pitriasis alba
 • Keratoz piler

Nedenleri

 • Bilinmiyor. Genetik olarak belirlenen ,non-alerjik hastalığıdır

Risk Faktörleri

 • Deri enfeksiyonları
 • Emisyonel stres
 • İrrıtan giysi ve kimyasallar
 • Aşırı

Dermatit,Atopik Dermatit’in Hacamatla Tedavisi: İlk kural alerjiden cildi uzaklaştırmak sonrasında seboroik dermatit gibi hacamatla ciltteki aşırılıklar giderilir.

İncele

Cushing Sendromunda Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Cushing Sendromu

Belirtiler

 • Aydede yüzü
 • Boyun ve sırtta yağlanma
 • Deride strialar
 • Diabet ve glikoz intoleransı
 • Kaslarda güçsüzlük,kas kitlesinde azalma
 • Çocuklarda iskelet gelişiminde gerileme

Nedenleri

 • Glukokortikoid veya ACTH ‘nin uzun süre kullanımı
 • Endojen ACTH-hiperkortizolemiye bağlı
 • Endojen ACTH -hiperkortizolemiye bağlı olmayan

Risk Faktörleri

 • Uzun süre kortikosteroid kullanımı
 • Hipofiz tümörü
 • Adrenal kitle

Cushing Sendromunda Hacamat Tedavisi: Uzun süre kortizon tedavisi alan hastalarımızı hemen ilaç birikintileri metabolitlerinden arındırmak için yaptığımız tarama hacamatı sonrasında çok rahatladıklarını müşahede ettik. Hacamat esnasında kanında makroskobik olarak ilaç ve enflamasyon kalıntılarına rastladık. Vücuttaki ödem çözüldü aydede yüzü iki üç ayda düzelmeye başladı. Vücuttaki yağlanmalar azaldı. Semptomatik olarak yüzgüldürücü sonuçlar aldık

İncele

Büyüme-Gelişme Bozukluğunda Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Büyüme-Gelişme Bozukluğu

Belirtiler

 • Yaşa göre aşikar kilo eksikliği
 • Kilo almada aşikar geri kalma
 • Zor kişilik, uyku ve beslenme sorunları
 • Çekingen,apatik kişilik veya tam tersi, dikkatli-uyanık kişilik
 • Kötü hijyen
 • Travmaya uğradığı belirtileri
 • Devamlı ilgi bekleyen kişilik, psikolojik sorunlar
 • Aile karekteristiği-düzensiz veya bozulmuş

Nedenleri

 • Organik etiyoloji-Hastaların%20 den azında gastrointestinal veya nörolojik 
 • Muhiti sorunlar: Uygunsuz beslenme, eğitim sorunları
 • Normal fakat küçük çocuklar BGB kabul edilmez

Risk Faktörleri

 • Psikososyal problemli aileler 
 • Prematüre veya hasta doğumlular
 • Fizik deformiteli bebekler
 • Ailede huzursuzluk

Büyüme-Gelişme Bozukluğunda Hacamat Tedavisi: Bu gibi hastalıklarda önce hormonal bozukluklar düşünülür. Medikal ve cerrahi tedavinin yanısıra tamamlayıcı, temizleyici, tıkanıklıkları açıcı, uyarıcı tedaviler cümlesinden hacamat ve akupunkur tedavileri uygulanır

İncele

Böcek Isırığı Ve Sokmalarında Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Böcek Isırığı Ve Sokmaları

Belirtiler

Lokal reaksiyonlar

 • Eritem
 • Ağrı
 • Isı artması
 • Terleme
 • Kaşınma
 • Blister oluşumu
 • Sekonder enfeksiyon
 • Ülserasyon
 • Akıntı

Toksik reaksiyonlar

 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Ateş
 • Diyare
 • Baş dönmesi
 • Senkop
 • Sersemlik
 • Adele spazmı
 • Ödem
 • Havale

Sistemik reaksiyonlar

 • Yüzde kızarma
 • Göz kaşınması
 • Ürtiker
 • Kuru öksürük
 • Göğüs -boğaz sıkışması
 • Hırıltı
 • Dispne
 • Siyanoz
 • Karında kramplar
 • Diyare
 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş dönmesi
 • Ateş-titreme
 • Şok
 • Stridor
 • Şuur kaybı
 • İrade dışı dışkılama
 • Solunum yetmezliği
 • Kardiyovasküler koolaps
 • Ölüm

Geç reaksiyonlar

 • Serum hastalığı
 • Ateş
 • Ürtiker
 • Baş ağrısı
 • Malasi
 • Lenfadenopati
 • Poliartrit
 • Ansefalopati
 • Nörit
 • Vaskülit
 • Nefroz
 • Anksiyete

 

Nedenleri

 • Zehir etkisiyle lokal doku enflamasyonu, nekrozu
 • Daha önceden hassas olma nedeniyle allerjik reaksiyonlar
 • Fazla toksin alma nedeniyle toksik reaksiyonlar

Risk Faktörleri

 • Yaşanan muhit
 • Hava şartları
 • Mevsimler
 • Giysiler
 • Koruyucu eksikliği
 • Bazı parfüm ve kolonyalar
 • Gençler ve ileri yaşlarda aşırı hassasiyet

Böcek Isırığı Ve Sokmalarında Hacamat Tedavisi: Böyle durumlarda en acil bir şekilde hacamat tedavisi uygulanır. Çok etkili tedavi edicidir. Zehirlenmede geç kalma ihtimaline karşı hastaneye müracaat edilip gözetimde kalmak da uygun olur.

İncele

Kansere Karşı Alınacak Önlemler

Posted in sağlık haberleri | 0 comments

Her doktor öğrenciliği sırasında Otto Warburg’un buluşunu öğrenir.
1930’lu yıllarda Warburg kanserin en temel biyokimyasal sebebini,
yani sağlıklı bir hücreyi kanser hücresinden ayıran şeyin ne olduğunu bulmuştur.

Bu, o kadar önemli bir buluştur ki,
Otto Warburg’a Nobel Ödülü kazandırmıştır.
Otto Warburg’a göre kanserin bir temel sebebi vardır.

Bu da, vücudun normal hücrelerinin oksijenli solunumunun,
oksijensiz -anaerobik- hücre solunumuyla yer değiştirmesidir.

Warburg’un buluşu bize başka neleri anlatmaktadır?

Birincisi, kanser, normal hücrelerden çok farklı bir biçimde metabolize olmaktadır.
Normal hücreler oksijene ihtiyaç duyar; kanser hücreleri oksijenden kaçınır.
Hiperbarik oksijen terapisi alternatif kanser tedavisi uygulayan kliniklerde kullanılan bir yöntemdir.

Bu buluşun bize anlattığı başka bir şey de, kanserin bir mayalanma (fermantasyon)
süreciyle metabolize olduğudur.

Kanserin metabolizması normal hücre metabolizmasından 8 kat daha büyüktür.
Yukarıda söylediğimiz her şeyi birleştirirsek ortaya şu tablo çıkıyor:

Vücut, kanseri beslemeye çalışırken mütemadiyen kapasitesinin üstünde çalışır.
Kanser devamlı açlıktan ölmenin eşiğindedir ve vücuttan kendisini beslemesini talep etmektedir.
Besin alımı kesilirse kanser açlıktan ölmeye başlar.
Tabii kendisini beslemek için vücudun şeker üretmesini sağlayamazsa. ..

Proteinlerden şeker Bu ziyan sendromuna kaşeksia (cachexia) denir.

Kaşeksia vücudun proteinlerden (evet, doğru duydunuz, karbonhidratlardan veya yağlardan
değil de, proteinlerden) “glükoneogenez” (yeniden glükoz yapımı) işlemiyle, şeker elde etmesidir.
Bu şeker kanseri besler. Vücut sonunda, kanser hücresini beslemeye çalışırken kendisi açlık çeker.
Şimdi, kanserin şekerle beslendiğini öğrenmişken, onu şekerle beslemek mantıklı geliyor mu size?
Yani karbonhidratlardan zengin bir diyet uygulamak? Bugün, kansere karşı uygulanan birçok besin terapisi
mevcuttur (işe de yaramaktadırlar) çünkü günün birinde birisi şeker ve kanser arasındaki bağlantıyı görmüştür.

Bu terapilerde, karbonhidratlar bakımından zengin gıdalara izin verilmez.
Terapilerin hiçbirinde şekere de izin verilmez çünkü şeker kanseri beslemektedir.
Peki doktorunuz bu gerçekleri size neden söylemez? Kim bilir?
Belki doktorunuz kanseri tedavi edecek kişinin siz değil, kendisi olduğunu düşünmektedir.
Belki Otto Warburg’un buluşunu duymuştur ama geri kalan parçaları tamamlayamamıştır.
Belki de beslenmeyle ilgili hiçbir şey öğrenmemiştir.

Aslında 1978’e kadar ABD’nin resmi kuruluşlarından biri, beslenmenin kanserle
bir ilgisi olmadığını iddia etmekteydi!! !!

Kanser ve şeker bağlantısından haberdar olanlar ise, dikkate değer terapilerle
ortaya çıktılar. Bunlardan biri ‘Laetrile’dir.

Kaşeksialı hastaların yüzde 50’den fazlasında glükoneogenez sürecini durduran
hidrazin sülfat bunlardan bir diğeridir.

Bugün, Minnesota Üniversitesi kemoterapi alanında bir “akıllı bomba” üzerinde çalışmaktadır.
Akıllı bomba diyebileceğimiz ilacın üzerinde bir kaplama vardır.

İlaç, vücutta oksijensiz bir bölge ile karşı karşıya geldiğinde bu kaplamayı üzerinden atar.
Kanseri yok etmek için kemoterapiyi serbest bırakır. Çünkü, vücutta oksijensiz tek alan, kanserli bölgedir.

Kanser hücresini aç bırakmaya çalışan besin terapileri de vardır.
Kanserin ne sevdiğini bilen hasta, bunları yemekten kaçınır.
Kanser, çiğ yiyeceklerdense, pişmiş yiyecekleri sever.
Pişirme işlemi, besinlerdeki enzimleri ve vitaminleri yok etmektedir.
Bir de, kanserin şeker sevdiğini aklınızdan çıkarmayın.
Kanserinizi sevmiyorsanız, onu beslemeyin!

Şeker yerine tatlandırıcı kullanmak çözüm değil
Şeker yerine tatlandırıcı kullanmayı düşünüyorsanız, başka bir tuzağa düşmüş olursunuz.
Tatlandırıcıların da vücuda ciddi zararları olduğu, yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

Örneğin, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sakarin içeren her türlü gıda maddesinin üzerine
“Sağlığa zararlıdır.Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde kansere yol açmıştır.” ibaresinin
konmasını şart koştu. Aspartam ve sükraloz gibi diğer tatlandırıcılar da yan etkileri
nedeniyle uzak durulması gereken gıdalar arasında.

(Editörün notu: Ama maalesef hiç birinin üzerinde böyle bir ibare yok).
Kaynak: International Wellness Directory

Son iki yüzyıldır şeker tüketimi nasıl arttı?
İngiltere’de 1815’de 5 kg cıvarında olan kişi başına
yıllık çay şekeri tüketimi 1970’de 50 kg ‘ın üzerine çıkmıştır.
1970-2000 yılları arasında ABD vatandaşları önceki yıllara oranla yılda
100 litre daha fazla şekerli meşrubat tüketmişlerdir.

Türkiye’deki durum da artık çok farklı değildir.
Çocuğu ile büyüğü ile çılgınca şeker ve beyaz un kullanılmaktadır.
Bütün bu bilgiler kanserlerin niçin arttığını göz önüne açıkça sermektedir.

Aşağıdaki tedbirlerle kanserlerin en az üçte ikisi önlenebilir;

* Un ve şekerden kaçınarak insülin direncini yenin.

* Hiçbir şekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı içeren ‘light’ hafif yiyecek ve içecek tüketmeyin.

* Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdaları yemeyin. Taş devri diyetini uygulayın.

* Bol taze sebze ve meyve yiyin.

* Yeterli omega-3 alın; ayçiçeği, mısır, soya, pamuk ve margarin gibi yağları diyetinizden çıkartın. Bunların yerine zeytinyağı ve doğal hayvani yağları (tereyağı, iç yağı ve kuyruk yağı)

* Kefir, yoğurt, turşu, sirke, nar ekşisi ve boza gibi probiyotiklerden (faydalı mikroplar) zengin gıdalarla beslenin.

* Özgür dolaşan hayvanların etini ve yumurtasını yiyin.

* Pastörize sütlerden mümkün olduğunca kaçının. Kutu sütü tüketmeyin.Mümkünse manda sütü kullanın. Süt yerine süt ürünlerini (yoğurt, peynir) tercih edin.

* Günde iki diş sarımsak ve/veya 1 baş kuru soğan tüketin.

* Günde 1-2 tatlı kaşığı zerdeçal tozu tüketin.

* Yeşil ve siyah çay tüketin (şekersiz!!!! ).

* Stresten uzak durun.

* İyi uyuyun.

* Çevresel toksinlerden ve sigaradan uzak durun.

* D vitamini düzeylerinizi yükseltmek için dengeli bir şekilde güneşlenin ya da D vitamini takviyesi alın.

* Yeteri derecede egzersiz yapın!!!!

* Alkol kullanmayın.

* İşlenmiş soya ürünü yemeyin.

* Yemekleri geleneksel yöntemler (buğulama, buharda pişirme) ile pişirin. Turbo fırınlar da kullanılabilir.

* Hızlı pişirme yöntemleri (mikrodalga gibi) besin kayıplarına yol açar; ayrıca kanserojen olabilirler !!!!

* Daha çok toprak (güveç), cam ya da kalaylı bakır kapları tercih edin.
Emaye ve çelik tencere daha sonraki tercihlerdir.

* Teflon ve alüminyumu ise kesinlikle kullanmayın.

Prof. Dr. Ahmet AYDIN
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı

İncele

Bell Paralizisi’nin (Yüz Felci)Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bell Paralizisi

Belirtiler

 • Ani ya da günler içinde oluşan başlangıç
 • Fasyal kasların total ya da kısmi tek yanlı paralizisi
 • Etkilenen tarafta hafif uyuşukluk
 • Ağızdan salya akması
 • Tek yanlı artmış ya da yetersiz göz yaşı üretimi
 • Tek yanlı tat duyusu kaybı
 • Tek yanlı kulak ağrısı

Nedenleri

 • Fasyal sinirin fasyal kanal içindeki enflamasyonu
 • Soğuğa maruz kalmak
 • Olasılıkla viral
 • Herpes zoster
 • Seyrek olarak herpes simpleks

Risk Faktörleri

 • 30 yaşın üzerinde olmak
 • Soğuğa maruz kalmak

 

hacamat

Bell Paralizisi’nin Hacamatla Tedavisi:Bu gibi durumlarda acil olarak sırt,kafa ve yüz hacamatı  3 seans şeklinde yapılmalıdır. Paralizinin sebebi ne olursa olsun bir an önce bölgesel kan dolaşımı artırılmalı, sinir hücreleri kanlanmalıdır. Bu da önce hacamat sonra akupunktur tedavisiyle olur.Daha etkili bir tedavi yoktur.

 

 

İncele

Bel Ağrısı

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Bel Ağrısı

Belirtiler

 • Bel ağrısı başlangıcı ya yaralanma sonrasında ani ya da 24 saat içinde yavaş yavaş olur
 • Arka kemer hattı üzerinde değişken ağrı, tipik olarak bilateraldir
 • Ağrının kalçalara veya arka uyluklara yayılması ve diz bölgesinde kesilmesi oldukça sık görülür
 • Ağrı radiküler ağrıdan çok yansıyan ağrı niteliğindedir
 • Ağrı hareket, oturma, ayakta durma,ağırlık kaldırma ,eğilme ile artar
 • Ağrı dinlenmeyle ortadan kalkar
 • Mesane ve barsak fonksiyonları bozulmaz
 • Lomber düzeyde hareket azalmıştır.Palpasyonda hassasiyet ,paraspinöz kas spazmı sıktır
 • Sinir kökü germe testleri sıklıkla negatiftir
 • Düz bacak kaldırma ve omurgayı hareket ettiren diğer testler bel ağrısını artırabilir,ancak bacak ağrısı yapmaz

Risk Faktörleri

 • Yaş
 • Aktivite
 • Sigara içilmesi
 • Obezite
 • Vibrasyon,örneğin motorlu taşıt sürücülüğü
 • Sedanter yaşam tarzı
 • Psikososyal yaşam tarzı
İncele

Behçet Sendromu’nun Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Behçet Sendromu

Belirtiler

 • Aftöz stomatit
 • Genital ülserasyon-erkeklerde ağrılı, kadınlarda ağrısız
 • Deri-papulovezküler erupsiyonlar,eritema nodozum, paterji, eritemamultiforme, vaskülit pyoderma
 • Göz-iritis, iridosiklit,koryorenitinit,hipopiyon, hemoraji,papilla ödemi, optik atrofi
 • Sabah katılığı
 • Poliartrit-kendiliğinden iyileşir ve özellikle alt ekstremiteleri tutar
 • Tromboflebit-periferik-pulmoner,serebral,Budd-Chiari sendromu
 • Nörolojik-kranyal sinir felci,hemipleji,intrakranyal hipertansiyon, meningomyelit ve rekürran menenjit-konfüzyon hali
 • Gastrointestinal-Aftöz ülserle, kolit melena
 • Pulmoner infiltrasyon-muhtemelen tromboza bağlı
 • Myopati/Myozit-nadir
 • Epididimit
 • Glomerulonefrit-nadir

Nedenleri

 • Vasküler patoloji ya da otoimmun
 • HLA -B5 doku antijeni ile bağlantılı
 • Çevresel toksin olasılığı-Ağır mentaller, pestisidler
 • Ceviz gibi gıdaların alınması
 • Fibrinolizis de bozukluk
 • HIV infeksiyonu ile birlikte bir olgu bildirimi

Behçet Sendromunun Hacamatal Tedavisi: Behçet hastalığı etyoloji belli olmadığı için çoğunlukla sebebe yönelik tedavi uygulanır. Ülser , ağrılar ve vücudun genetik olarak önceki sağlıklı halini hatırlatmak için tarama hacamatı yapılmalıdır. Hacamat tedavisi ayrıca behçet hastalığındaki aşırı tepkileri söndürerek hastalık nobetlerinin daha rahat geçmesini saglar.

İncele

Ülke Tv de Hacamat Bilimsel Olarak Anlatıldı 1

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

İncele

ülke Tv ‘ de Hacamat Bilimsel Olarak Anlatıldı 2

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

İncele

Baş ağrısı,Küme Baş ağrısının Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Baş ağrısı,Küme Baş ağrısı

Belirtiler

 • Ani başlangıçlı baş ağrısı
 • Baş ağrısı 15 dakika içinde artar ve 2 saatten fazla sürer
 • Şiddetli keskin ve sıkar şekilde
 • Ağrı tek yanlı, okülotemporal ya da okülofrontaldir
 • Hemoleteral Horner sendromu
 • Retroorbital ağrı
 • Lakrimasyon
 • Konjunktival enfeksiyon
 • Pitoz
 • Nazal dolgunluk
 • Rinore
 • Bradikardi
 • Bulantı
 • Terleme
 • Sıkıntı, yerinde duramama
 • Ardışık günlerde günlerde, baş ağrısının günün aynı saatlerinde gelmesiyle ilgili karakteristik zamanlama.

Nedenleri

 • Sebebi bilinmiyor
 • Serebral arterlerde arteriyel tonüs bozukluğu
 • Hipotalamustaki sirkadyen ritm bozukluğu
 • SSS ‘de serotonin metabolizması ya da transmisyonunda bozukluk
 • Histamin konsantrasyonu ya da cerrahi ile ilişkisi söz konusudur
 • Ataklar nitrogliserin ve alkolle tetiklenir

Baş ağrısı,Küme Baş ağrısının Hacamatla Tedavisi: Baş ağrısı denince ilk akla gelmesi gereken tabi ki kronik olanlarda hacamat ve akupunkur tedavileridir. İlaç tedavileri bu konuda çok yetersiz kalmıştır. Özellikle yapılacak periyodik kafa hacamatı çok başarılı neticeler vermektedir.

İncele

Aterosklerozis’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Aterosklerozis

Belirtiler

 • Aterom plakları aşağıdaki durumlar oluşana kadar karekteristik olarak sessizdir
 • Stenozis
 • Trombozis
 • Anevrizma
 • Emboli
 • Esansiyel hipertansiyon
 • Koroner arteriosklerozis
 • Konjestif kalp yetersizliği
 • Serebrovasküleraksident
 • Atrial aritmiler
 • Böbrek yetersizliği,kronik
 • Dissekan anevrizma
 • Arteriel tromboz ve embolizm

Nedenleri

 • Biyokimyasal, çevresel ve fizyolojik faktörler arterlerin duvarının kalınlaşması ve tıkanmasına yol açar
 • Yaşlılık
 • Diabetes mellitus
 • Obezite
 • Erkek cinsiyet
 • Fiziksel inaktive
 • Yaşlanma

Risk Faktörleri

 • Hipertansiyon
 • Tütün içimi
 • Diabetus mellitus
 • Obezite
 • Erkek cinsiyet
 • Fiziksel inaktivite
 • Yaşlanma
 • A tipi kişilik
 • Sert su içme
 • Ailede prematür ateroskleroz hikayesi
 • HDL kolestrol düzeyinin düşüklüğü
 • LDL kolestrol düzeyinin yüksekliği

Aterosklerozisin Hacamatla Tedavisi: Damarda oluşan ateron plaklarinin erimesi için pıhtılaşma ve yırtılma olmaması için, bunları hazırlayan diyabet, yüksek tansiyon, obesite gibi hastalıkların olmaması için de hacamat tedavisi elzemdir.

İncele

Aterosklerotik Tıkayıcı Hastalığın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

 

Aterosklerotik Tıkayıcı Hastalık

Belirtiler

 • İntermitten klodikasyon  eksersiz ağrıya sebep olur
 • Tıkanmanın yeri ağrının lokalizasyonunu belirler
 • Abdominal aorta veya illiakların tıkanması sırt, butlar ve kalçada ağrıya sebep olur
 • Femoral tıkanma, baldırlarda ağrıya sebep olur
 • Tıkanmanın derecesi eksersize tolerans ölçüsünü tayin eder.Tıkanma tam veya çok fazla ise istirahatte de ağrı hissedilir
 • Nabız azalmış veya kaybolmuştur
 • Ayak soğuk, soluktur
 • Deride atrofi, kıl dönmesi ve parlak görüntü oluşur

Nedenleri

 • Olaylar daima atherosklerozun komplikasyonu olarak meydana çıkar
 • Tıkanma emboli,tromboz veya travma sonucu meydana çıkar

Risk Faktörleri

 • Sigara içme
 • Hiperlipidemi
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Fizik stress

Aterosklerotik Tıkayıcı Hastalığın Hacamatla Tedavisi: Tıkanma yerlerinde ağrı, solukluk soğukluk, atrofi oluşur. Tıkayıcıların önceden koruyucu olarak alınması en doğrusu olmakla birlikte geçte olsa en geçerli tedavi tıkanıklığın peyderpey açılmasını sağlamaktır . Bu da tıkayıcı maddeleri çok acil bir durum yoksa ameliyatla değil hacamatla dışarı almaktır. Vücudun orijinalliği bozulmamış olur. Bu gibi damar tıkanıklığı ve damar sertliği hastalıklarında hacamat sonrası tavsiyelere uymak şartı ile en uygun tedavi hacamattır.

 

İncele

Hacamatçı Doktor Kanal 7 Ana Haber’de

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

http://www.beyazgazete.com/video/anahaber/kanal-7-28/2013/04/21/5-bin-yildir-sifa-dagitiyor-401824.html?m=1(burayı tıklayın)

İncele

Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi’nin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi

Belirtiler

 • 40 dereceye kadar ateş
 • Öksürük
 • Dispne
 • Kırgınlık
 • Kas ağrısı
 • Nadiren balgam veya hemoptizi
 • Hipoksi
 • İnspirasyon ortası veya sonunda duyulan ince raller
 • Akut alevlenme olmaksızın kronik ilerleyici durum
 • Kronik öksürük
 • Dispne egzersiz kısıtlaması
 • Anoreksi ve kilo kaybı
 • Halsizlik
 • İlerleyici hipoksi ve siyanoz
 • Parmak çomaklaşması
 • İnspirasyon ortası veya sonunda duyulan ince raller
 • Sağ kalp yetmezliği ile kor pulmonale

Nedenleri

 • İmmun cevaba yol açacak tozlara ekspozisyon
 • Çiftçi akciğeri
 • Klima akciğeri
 • Bagassosis
 • Kuş yetiştiricilerinin akciğeri
 • İsosiyanat akciğeri
 • Deterjan akciğeri

Risk Faktörleri

 • Ekspozisyonun yoğunluğu
 • Büyüklük
 • Sigara içenler içmeyenlere göre daha az risk taşırlar

Aşırı Duyarlılık Pnömonitisinin Hacamatla Tedavisi: Bütün başında aşırı kelimesi olan hastalıklara karşı şu söylenebilir; aşırılıkların söndürülmesinde en etkili yol hacamattır. Bu konuda birçok hasta tecrübemiz vardır ki vücudun, bağışıklık sisteminin, sinir sisteminin hormonal sistemin , psikolojik olan aşırılıklar da dahil sönmüştür.

İncele

Asbestosis

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Asbestosis

Belirtiler

 • Göğüs ağrısı
 • Parmak çomaklaşması
 • Raller
 • Siyanoz
 • Efor dispnesi
 • Halsizlik
 • En az 10 yıllık asbest anamnezi
 • Kırıklık
 • Kuru öksürük
 • Plevral ağrı
 • Pulminer hipertansiyon

Nedenleri

 • Asbest tozuna ve liflerine mesleki ekspozisyon
 • İşçilerin ailesindeki bireylere sekonder ekspozisyon
 • Asbest tozu inhalasyonu
 • Akciğer parenkiminde makrofaja bağlı büyük hasar

Risk faktörleri

 • Sigara içimi
 • Asbest işçileri
 • Maden işçileri
İncele

Artrit,Psoriatik Hastalığının Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Artrit,Psoriatik

Belirtiler

 • Eklemlerde şişme, hassasiyet,sıcaklık ve hareket kısıtlılığı
 • Artrit lokalizasyonu
 • Tırnak değişiklikleri
 • Ateş
 • Titreme
 • Psoritik artropatinin şekillerine göre diğer semptomlarda da görülür

Nedenleri

 • Bilinmiyor
 • Muhtemelen genetik

Risk Faktörleri

 • Psoriasis 
 • Aile anamnezinin bulunması

Artrit,Psoriatik Hastalığının Hacamatla Tedavisi: Vücudun aşırı duyarlılığı sonucu biriken metabolitler eklem fonksiyonunu bozmaktadır. Bu aşırılığı durdurmak, birikmiş olanları dışarı almak, ve genetikte olan sağlıklı hali, yani önceki hali vücuda hatırlatmak için bütün bunları yapmaya etkili olan tarama hacamatı tedavisi hastaya bekletmeden uygulanır.

İncele

Resimlerle Hacamat Tarihi

Posted in Hacamatın Faydaları | 1 comment

kan alma   kan alma   ahacamat

 

cupping     kan alma   kan alma

 

hacamat malzemeleri   kan alma   hacamat

Cupping-   Cupping- Cupping-

 

18.yy hacamat   cuppinghacamatın tarihi

 

hacamatın tarihçesi    hacamat tarihihacamat

İncele

Hacamatçı Doktor Ana Haberlerde

Posted in Hacamatın Faydaları | 1 comment

 

http://tvarsivi.com/player.php?i=2013040433820(burayı tıklayınız)

İncele

Artrit,Jüvenil Romatoid’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Artrit,Jüvenil Romatoid

Belirtiler

 • Artraliji artrit
 • Göğs ağrısı, perikardiyal frotman
 • Dispne
 • Halsizlik
 • Ateş
 • Hepato-splenomegali
 • Lenfadenopati
 • Miyaliji
 • Raş-döküntü
 • Soğuk intoleransı
 • Yazı yazmada güçlük
 • Halsizlik
 • Büyüme gecikmesi
 • El zayıflığı
 • Hareket kısıtlılığı
 • Kırgınlık
 • Sabah sertliği
 • Romatoid nodül
 • Sinovyal kist
 • Kilo kaybı
 • Anormal yürüme
 • Göz ağrısı
 • Eklem şişliği
 • Bacak uzunluğu,anormalliği
 • Fotofobi

Nedenleri

 • Anormal immun yanıt,genetik predispozisyon ve çevresel tetikleyiciler gibi multifaktöryel

Risk Faktörleri

 • Romatoid faktör varlığı

Artrit,Jüvenil Romatoid’in Hacamatla Tedavisi: Artrit hastalıklarının bütününde iltihabi faktörleri vücuttan uzaklaştırmak için iltihabi aşırılıkları önlemek için hacamat hatta bölgesel hacamat yapılabilir.

İncele

Hacamat(Cupping) Neden Yaptırmalıyız?

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

Hacamat,Cupping ;Genel, sistemik düzeyde kan ve lenf dolaşımını artırır, düzenler ve otonom sinir sisteminin işleyişini geliştirir.

Hacamatın en belirgin faydası, hacamat  yapılan bölgedeki ağrının geçmesi , dokudaki katılığın yumuşaması ve dolayısıyla içine taze ve incelmiş kan dolmasıdır. Bu durum da beraberinde rahatlamayı getirir.

 

Kaslardan fazlalıkları olan kan çıkarılırken , temizlenen lenf dolaşımı artar. Cupping eklemlere uygulanırsa, eklem, kan akımı artar.Synoivia sıvısı üreten hücreler bol kanlandığı için görevlerini iyi yapar.Eklem boşluğunda eklemin rahat hareket etmesini sağlayan (eklemin yağlanması)synoivial sıvı artmış olur.

 

Sindirim organları ile ilgili Hacamat,Cupping etkisi; Sindirim sistemi organlarının salgılarını ve peristaltik hareketlerini normale getirerek  sindirimi düzenler. Böylece Cupping, mide ve sindirim organlarının güçlendirir, safra akışını ve metabolizmayı artırır, kabızlığı ve ishali rahatlatır ve bağırsakları düzenliliğe teşvik eder.

Hacamat,Cupping’in cilt ve dolaşım sistemi üzerindeki etkisi:

Dramatik detoks etkisi vardır. Damarları ve arterler yoluyla kan ve plazma akışını artırarak, temizlik ve detoksu sağlar. Bu detoksifikasyon sadece tek tedaviden sonra gözlenmeyebilir, ancak yaklaşık üç ile beş tedaviden sonra, kişinin cilt renginde belirgin bir iyileşme olacaktır.

 

Hacamat,Cupping çoklu organ sistemlerini etkileyen birden fazla bozukluklar için endikedir:

Sindirim sistemi: konstipasyon(kronik kabızlık), diyare(ishal), irritabl bağırsak sendromu (hazımsızlık, şişkinlik)

Metabolik: düşük enerji, yorgunluk, anemi, dokuların atrofisi, selülit, zayıflama, kilo alma, aşırı kilo verme, iştahsızlık.

Sinir sistemi: Baş ağrısı, depresyon, duygusal sorunlar, sinirlilik, gerginlik

Jinekolojik: Adet ağrıları, bastırılmış ya da düzensiz regl,yumurtalık kist ve tembellikleri

Kas-iskelet: sırt ağrısı, artrit, travmatik yaralanmalar, lumbago(bel ağrısı), siyatik,tortikollis(boyun tutulmaları)

Solunum ve Dolaşım: Astım, bronşit, soğuk algınlığı ve grip, yüksek tansiyon.

Ciltte: Cilt kırışıklıkları,akne,solukluk,egzama,alerjik döküntüler,cansızlık ,ciltte matlaşma,cilt renginin koyulaşması,sigara vb. maddelerin ciltte yaptığı bozukluklar.

 

Hacamat (cupping)ın bu rahatsızlıklarda faydası çok fazladır.

 

Dr Mehmet Turanşah Tümer

İncele

Artrit, İnfeksiyöz,Granülomatöz Ve Hacamat Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

Artrit, İnfeksiyöz,Granülomatöz

 

Belirtiler

 • Sıklıkla monoartiküler (%90)Fungal kaynaklılar gezici poliartrit olarak meydana çıkabilir
 • Eklem hassasiyeti
 • Sınırlı eklem kullanımı ve hareketi
 • Eklem şişliği,hareket azlığı
 • Eklem sıcaklığı hastaların %50 nin azında mevcuttur
 • Tenosinovit
 • Daha önce eklem hastalığı olan hastada tek bir eklemde
 • Ateş infeksiyon dönemde
 • Titreme
 • Kırgınlık
 • Deri lezyonları
 • Periferik nöropati
 • Bel ağrısı özellikle tüberküloz ve brusellozda
 • Hiptrofik osteoartropati
 • Aksilik, huysuzluk
 • Hamur kıvamında şişlik
 • Daktilit
 • Terleme
 • Baş ağrısı
 • Hepatosplenomegali
 • Lenfadenopati
 • Eritema nodosum
 • İrit

Nedenleri

 • Mikroorganizmaların hemotojen invazyonu 
 • Komşuluk yayılması
 • Travmaya sekonder mikroorganizmaların direkt penetrasyonu

Risk Faktörleri

 • Aynı zamanda edinsel imun yetersizlik hastalığı varlığı
 • Aynı anda mafsal dışı infeksiyon
 • İnfekte eklemde önceden geçirilmiş artrit
 • Travma
 • Romatoid artrit

Artrit, İnfeksiyöz,Granülomatözün Hacamatla Tedavisi: Enfeksiyon ve enflamasyona dayalı bu gibi hastalıklarda hacamat tedavisinin bağışıklık güçlendirici ve toksin ve birikintileri vücuttan uzaklaştırıcı yönünden faydalanılır.

İncele

Artrit,infeksiyöz,Bakteriyel

Posted in Hacamatın Faydaları, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Artrit,infeksiyöz,Bakteriyel

Belirtiler

 • Sıklıkla monaartiküler(%90).Hemofilus poliartiküler olabilir.Mkoplazma sıklıkla gezici poliartrit olarak görülür.
 • Sınırlanmış eklem kullanımı
 • Eklem efüzyonu, hassasiyet
 • Eklem ısısı artması
 • Eklem kızarıklığı
 • Eklem hareket kaybı
 • Tenosinovit
 • Eklem hastalığı mevcut olan hastada tek bir eklemin birden alevlenmesi
 • Ateş
 • Titreme ,kırgınlık
 • Deri lezyonları
 • Priferik nöropati
 • Bel ağrısı,özellikle subakut bakteriyel endokarditde
 • Hipertrofik osreoartropati
 • Huysuzluk-özellikle çocuklarda
 • Dermato-artrit
 • Bakteriyemik faz-gezici
 • Lokalize faz-genellikle monoartriküler subfebril ateş

Nedenleri

 • Mikroorganimaların hemotojen invazyonu(%80-90)
 • Çocuklarda komşu osteomiyelitten yayılım (%10-15)
 • Travma veya eklem enjeksiyonu sonrası mikroorganizmaların direkt penetrasyonu

Risk Faktörleri

 • Veneryal hastalığa maruz genç hastalar
 • Aynı zamanlı ekstra-artiküler infeksiyon
 • Geçirilmiş artrit
 • Travma
 • Eklem ponksiyonu ve cerrahisi
 • Eklem protezi varlığı
 • Antibiyotik,kortikosteroid veya immunosupresif tedavi öncesi
 • Ciddi kronik hastalık
 • Defektif fagositik mekanizmalar
 • Yolculuk-doğal ortam öyküsü
 • Orak hücre anemisi
İncele

Hacamat,Cupping’in Amaçları

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

Cupping’in  birkaç amacı vardır:

 1. Deri yüzeyini kullanarak derin dokulardaki iltihabı çekmek
 2. Organların kan ve lenf dolaşımını temizleyerek görevlerini daha iyi yapmalarını sağlamak
 3. Vücudu toksinlerden arındırarak zindeleştirmek
 4. Vücut ağrılarını azaltmak, eklem yerlerini rahatlatmak
 5. Zamanla oluşmuş vücut hantallıklarını ve zihinsel yorgunluklarını gidermek.
 6. Yukarıda sayılanların sonucunda vücuda sükunet ve dinginlik vermek.

 

 

 

İncele

Hacamatı Anlamak

Posted in hacamatci-doktor, Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

İnsan vücudu bir bütündür. İç organlardaki hastalıklar cildi  bozar ve ciltte belirtiler verir. Yani şunu söyleyebiliriz ki bir kişi hasta ise cildi de hastadır. Kişinin cildinin altındaki organları sağlıklı ise cildi de sağlıklıdır, hatta psikolojisi de.

Nasıl ki vücutta bir noktada başlayan anormallik diğer bölgelere de yayılıyorsa, bir bölgedeki(ciltteki) temizlik ve yenilenme de diğer organlara yayılır.

Klasik tedavilerde hep vücudun içine bir şeyler alınır. Hastalık sebepleri ile dolu olan vücut, bunları tedavi ettiği iddia edilen başka sebeplerle tekrar doldurulur, bir an gelirki tedavi edilemez hale gelir İnsan çaresiz kalabilir. Bir cerrahın hastalıklı dokuyu, tümörü en son halde dışarı alması gibi hacamat da hastalığa sebep olabilecek amilleri  önceden ve sonradan belirli aralıklarla dışarı alma tedavisidir.

Bana göre özetle şu an uygulanan genel hastalık ve tedavi ilkeleri ; ”Hep içeri hastalık sebeplerini al, hep içeri ilaçları al, (hep içeri, hep içeri anlayışı) fazla birikirse de ameliyatla  çıkar.”  prensibine dayalıdır. Hep içeri alınanlar da keşke alındığı gibi kolayca atılabilse. Hastalıkların çoğunu idrar, dışkı ve ter yollarıyla vücuttan atılamayıp  içerde kalanlar yapmaktadır. Bunların çoğu cilt içinde ve altındaki kılcal damarlarda birikmektedir.Bunlar  yapısı bozulmuş yaşlanmış  kan hücreleri, deforme kan hücreleri,kansorejen maddeler, ağır metaller, kansere eğilimli hücreler, kan pıhtılaşma eğilimleri(mikropıhtı), damar tıkayıcı sebepler, romatizmal iltihap birikintileri, metabolizma artıkları, toksin ve tortular, yediğimiz içtiğimiz hormonlu  gıdalar, gıda katkı ve koruyucu maddeleri, kimyasallar,ilaç atıkları vb. Bunlar vücudun filtresi gibi olan ciltteki ve cilt altındaki kılcal damarlarda ve bağ dokusunda birikirler. Bu sebeplerle kan ve lenf dolaşımı yavaşlar.Yukarıda sayılan maddeler insanın yaşadığı hayatı sağlıkla ve hastalıklardan uzak geçirebilmesi için vücuttan dışarı alınmak zorundadır.Sadece ilaç kullanarak bunların üstesinden gelemeyiz.

İlk şikayetlerde vücutta hantallık, yorgunluk ve ağrıdır. Kandaki bu yoğunlaşmaya karşı İnsanlarda ilk çare olarak kanı sulandırmak ve dolaşımı rahatlatmak için aspirin, masaj, spor gibi yollara başvurup önlemler alırlar. İnsanın ilaca esaretinin başladığı anlardan biridir bu. Spor iyi bir çare olmasına rağmen kanı tamamen temizlemekte yetersizdir. 

  Hacamat tedavisinin temel ilkesi iseBu  birikenleri belirli aralıklarla dışarı alarak vücudu temizlemek, böylece  insanları ilaca ve ameliyata mecbur bırakmamaktır.”

Dr. Mehmet Turanşah Tümer.

İncele

Arteriosklerotik Kalp Hastalığı

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Arteriosklerotik Kalp Hastalığı

Belirtiler

 • Substernal göğüs ağrısı
 • Efor dispnesi
 • Ortopne
 • Paraksismal nokturnal dispne
 • Ekstrasistoller
 • İrregüler ritm
 • Taşikardi
 • Sistolik üfürüm
 • Kardiyomegali
 • Ayaklarda ödem

Nedenleri

 • Aterosklerozis
 • Koroner arter daralması
 • Emboli koroner arter orifisini tehlikeye sokabilir
 • Büyük ve orta arterlerin subintimal ateromları

Risk Faktörleri

 • Serum düşük dansiteli lipoprotein seviyesinde artış
 • Serum yisek dansiteli lipoprotein düzeyinde azalma
 • Trigleserid seviyesinde artma
 • Sigara içimi
 • Ailede erken ateroskleroz hikayesi
 • Obezite
 • Stres
 • Sedanter yaşam tarzı
 • Yaş ilerlemesi
 • Erkek cinsiyet
 • Diabetus mellitus
 • Postmenapozal kadınlar
İncele

Arteriel Hava Embolisi

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Arteriel Hava Embolisi

Belirtiler

 • Asimetrik multipl pleji veya paraliziler
 • Çınlama veya uyuşukluk
 • Görme kaybı
 • Güçsüzlük
 • Vertigo
 • Baş ağrısı
 • Konfüzyon
 • Afazi
 • Kişilik değişikliği
 • Disritmi
 • Kalp durması

Nedenleri

 • Hava embolisi ile serebral kan akımının lokalize obstrüksiyonu.Lokal kapiller endotelial hasar intranial basınç artmasına ve iskemiye neden olur
 • Serebral ve koroner kan akımının hava embolisi ile tıkanması

Risk Faktörleri

 •  Hikayenin aniden başlaması
 • Dalma sırasında panik hikayesi
 • Dalış sırasında soluk alma
 • Dalışta şuur kaybı
İncele

”Tedavi Olduğunuz Şeylerin En hayırlısı Hacamattır” (Hadis-i Şerif)

Posted in hacamatci-doktor, Hacamatın Faydaları | 0 comments

  hacamat     

 

Peygamber efendimiz(s.a.v); hacamatın faydası ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur; “Hacamatta şifa ve bereket vardır. Ayrıca hacamat aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır.” (İbn Mâce, Tıb 22)

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hacamatta şifa olduğunu buyurmakta (Buhari, Tıb 7; İbn Mâce, Tıb 22; Ahmed b. Hanbel, I, 246) ve hacamat yaptıranın herhangi bir hastalık için, bir başka ilâçla tedavi olmasa da zarar görmeyeceğini bildirmektedir. (Ebû Dâvûd, Tıb 4; İbn Mâce, Tıb 21) Allah Resulü’nün bu mübarek beyanları, kan aldırmanın çok etkili bir tedavi metodu olduğunu ve usullerine riayet edilerek yapıldığı takdirde önemli faydalarının olacağını göstermektedir.

Zamanımızın tıp ve ilim adamları kan aldırmanın birçok yararlı ve tedavi edici tesirinin bulunduğunda ittifak hâlindedir.  Kanın temizlenmesiyle hastalıklara karşı başarılı sonuç alınması, hacamatın önemini ortaya koymaktadır. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarda bunu daha da önemli olduğu belirtilmektedir.

Sağlığı yerinde olanların kan vermesi kemik iliğini ve karaciğeri harekete geçirmekte, yeni kan yapımı hızlanmakta böylece kanın temizlenmesi kolaylaşmaktadır. Bahar yorgunluğu dediğimiz vücudun umumi âhengini bozan bitkinlik, hâlsizlik doğuran hastalıklar bahar mevsiminde kan vermek suretiyle düzeltilebilir. Kış aylarında vücutta biriken metabolizma artıkları ve zehirli maddeler baharda kan vermekle hızlanan kan yapımı sayesinde süratle vücuttan atılmaktadır. Dolaşıma çıkan pıhtılaşmayı önleyici bazı maddelerin temizlenmesi, damar sertliklerinin önlenmesi ve damarların korunması da kan vermenin faydaları arasındadır. (Emiroğlu, s. 81)

Bugünün tıbbında genellikle elli yaşın üzerindeki kişilerde görülen sebebi bilinmeyen, organizmada kan hücrelerinin devamlı ve mutlak suretle artmasıyla meydana gelen Polisitemia Vera isminde bir hastalık tespit edilmiştir ki, hastada baş ağrısı, baş dönmesi halsizlik, fenalık hissi, geçici körlük, görme keskinliğinde azalma vb şikâyetleri görülmektedir. Bu hastalık kan alma suretiyle tedavi edilir. Böylece kısa zamanda alyuvar kitlesini azaltarak hastalığın vücut için kötü olan etkileri önlenmiş olur. Her defasında 300 ml. kan alınır ve bu haftada 1–2 kere uygulanır. Bu işleme alyuvarlar sayısı normal seviyeye gelinceye kadar devam edilir. Böylece bu hastalık, sadece hastadan kan alınmak suretiyle kontrol altında tutulabilir.

Kanın tortu kısmı vücuttan çıktığında yerine plazma adı verilen bir vücut sıvısı geçecek ve kanın sulanması sağlanmış olacaktır. Kanın sulanıp incelmesi, kandaki alyuvar yoğunluğunu azaltır. Böylece kalb, beyne daha rahat pompalama yapar. Kan incelince, kandaki oksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin seviyesi de düşer. Bu yüzden kan, beyine yeterli oksijeni taşıyabilmesi için daha hızlı akmaya başlar. Akışkanlık özelliği artan kanın aynı zamanda çevredeki, beyin ve karaciğerdeki dolaşımı da düzelmiş olacaktır. Böylece kan dolaşımının artmasıyla insan yorgunluktan ve halsizlikten kurtulacaktır.

Âni sol kalb yetmezliği ve buna bağlı akciğer bozukluklarında da kan almak suretiyle tedavi yapılır. Âni sol kalb yetmezliğinde toplardamar yoluyla süratle ve fazla miktarda (500 ml) bir kan alımı kalbe kan dökümünü azaltarak sağ kalb atım hacmini azaltmak suretiyle sol kalb yükünü hafifleteceğinden âni sol kalb yetmezliği ve buna bağlı akciğer bozukluklarına ait krizlerde hastayı kısa zamanda rahatlatabilir. (Denizkuşları, s. 115)

Hacamatla, kılcal damarlardaki tıkanıklıklar açılır. Kandaki ve dokulardaki gaz ve toksinlerin hacamatla atılması, hacamat yapılan bölgeye bağlı damarlardaki kan akımını canlandırır. Hacamat, dokuların beslenmesi ve oksijenlenmesini artırır, sertlikleri ve ödemleri çözer. Hacamat kan üretimiyle görevli organları (kemik iliği, karaciğer, dalak) uyarır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır, ağrıları giderir, hastalıkları önler. Kansızlık, bel tutulması, eklem ağrıları, baş ağrıları, bel, boyun fıtığına ve kireçlenmesine bağlı ağrılar, dalak, karaciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, sinirsel, psikolojik ve her türlü hastalığın tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir. (Salih, s. 141) Süreklilik arz eden kronikleşmiş birçok hastalıklarda; migren, romatizma, mide bağırsak rahatsızlıkları, el ve ayaklarda üşüme, şeker hastalığı, zihnî ve ruhî birçok hastalıklarda, böbrek hastalıklarında kan vermenin faydası bilinmektedir. Vücudun farklı bölgelerine uygulanan hacamatın daha birçok hastalığın tedavisinde iyi neticeler verdiği tecrübelerle ortaya konmuştur.

St. George’s Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ahmed Younis, East Anglia Üniversi­te­si’nden Dr. Kaleem Ullah ve  hacamatın faydaları ile ilgili dünyanın değişik yerlerinde seminerler vermekte, Younis her türlü ağrılarda ve hastalıklarda hacamat terapisini kullandıklarını ve çok başarılı sonuçlar aldıklarını belirtmektedir. Avrupa’nın en büyük bilim festivali olan İngiltere Bilim Festivali’nde 2006 yılında Hacamat’ı tanıtan Younis’un bu konudaki araştırmaları da saygın bir alternatif tıp dergisinde yayınlanmıştır. (Bk. ISPUB, vol 4. No1, 2007)

Hacamat yapılırken bazı hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için bu tedavide mutlak suretle hijyene önem verilmeli ve bu işi iyi bilen ehil insanlara yaptırılmalıdır.

Sonuç
Modern bilim hızla ilerliyor. Her geçen gün yeni tedavi usulleri ortaya konuluyor. Ancak bununla birlikte sürekli olarak yeni ve tedavisi bulunamayan başka hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bu durum hastalıklarla mücadeleden önce hastalıklara yakalanmamayı yani koruyucu hekimliğin esaslarının bilinmesini ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) tıbba dair tavsiyelerinin birçoğunun koruyucu hekimliğe ait olduğunu görmekteyiz. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma, salgının bulunduğu yere girmeme ve bu yerde bulunuyorsa dışarı çıkmama (karantina), vücut temizliği, yiyecek ve içeceklerin temiz tutulması, çevre temizliğine önem verme, dişleri misvaklama, yeme-içmede aşırıya kaçmama, yemekten önce ve sonra elleri yıkama, oturarak yemek yeme gibi nebevî tavsiyelerin hastalıklardan korunma adına ne kadar önemli olduğu günümüz ilim adamları tarafından da ifade edilmektedir. İşte bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimizde Hz. Peygamber’in hem tedavi hem de hastalıklardan korunma maksadıyla uyguladığı hacamatın önemini daha iyi kavramış oluruz.

Günümüzde hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntem ve ilâçların yan tesirlerinin bulunması, dünyanın birçok yerindeki bilim adamlarını, hastalıklara karşılık eskiye, denenmiş, tecrübe edilmiş ve insanların yüzyıllardır yapa geldikleri tabiî tedavi metotlarına sevk etmiştir. Alternatif Tıp olarak anılan bu doğal tedavi yöntemlerinden birinin de Peygamberimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) uyguladığı ve ümmetine tavsiye ettiği hacamat olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Avrupa’da, Asya’da ve dünyanın değişik yerlerinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar da bu hakikati desteklemektedir. Ayrıca günümüzde, hacamatı hayatlarında düzenli bir şekilde uygulayarak sağlığını muhafaza eden ve hastalıklardan kurtulan kişilerin tecrübeleri de hiç şüphesiz bunun önemini daha da artırmaktadır.

İncele

Arteriel Emboli Ve Tromboz’un Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

 

Arteriel Emboli Ve Tromboz

Belirtiler

 • Ağrı:Bölgenin distalinde yaygındır.İlerleyici tarzdadır. Embolinin ilk semptomlarındandır.Pozisyon değişikliği ile azalmaz
 • Nabızsızlık: Emboli  veya tromboz tanısı için zorunludur.Pedal nabazanlar, muayene eden kişi tarafından yanlış değerlendirilebilir.Daima diğer taraf ekstremitesi ile birlikte karşılaştırılmalıdır
 • Solukluk: Cilt rengi erken dönemlerde soluk, geç dönemde siyanotiktir. Ekstremite ısısı soldan ve sağdan, yukarıdan ve aşağıdan alınmalıdır. Kronik istemi belirtileri araştırılmalı
 • Parestezİ: Karıncalanma, uyuşukluk trombozun erken döneminde bulunur.Hafif, yüzeyel uyarılar ilk kaybolandır. Diabetiklerde güvenilir bir yöntem değildir.Ağrının ve basınç duyusunun kaybı ileri iskemilerde bulunur
 • Paralezi: Motor kayıp, duyu kusurundan sonra görülür ve ileri iskemiyi gösterir.

Nedenleri

 •  Kardiak nedenler: Atrial flatter/fibrilasyon
 • Kapak hastalığı
 • Myokard infarktüsü
 • Kariomyopati
 • Kardiak tümörler
 • Endokardit
 • Anevrizmalar,kardiak,aortik,periferik
 • Paradoks emboliler

Tromboz

 • Aterosklerotik tıkayıcı hastalık
 • Aortik ve periferikanevrizmalar-özellikle popliteal
 • Hiperkoagulabl durumlar
 • Venöz gangren
 • İlaç bağımlılığı
 • Heparin alerjisi
 • vasküler bypass

Travma

 • Künt
 • Penetran
 • Vasküler ve kardiak girişimsel işlemler

Arteriel Emboli Ve Trombozun Hacamatla Tedavisi: Burada ilk akla gelmesi gereken tedavi hacamat hatta ayda bir üç ay üst üste olması gereken hacamat tedavisidir. Çünkü arteriel emboli ve Tromboz demek damar içi pıhtı ve pıhtıcıklar demektir. Hacamat dışında hiçbir tedaviye gerek olmayacak kadar önemlidir hacamat.

İncele

Çocuklar İçin Hacamat

Posted in Hacamatın Faydaları | 0 comments

 

çocuklarda hacamat

Hacamat tedavisinde çocuklar için özel kupalar kullanılmaktadır.

ÇOCUKLARDA HACAMAT

Hacamatın en fazla fayda gösteren ve tesir edeni çocuklara yapılanıdır. Üç bin çocuğa yapılmış hacamattan yola çıkan araştırmalar şu sonuçları ortaya koymuştur;

1-   Hacamat yaptırdıktan sonra çocuklar çok daha az soğuk algınlığına ve enfeksiyon hastalıklarına yakalanıyor ve bağışıklık sistemleri güçleniyor.
2-   Hareket bozuklukları, asabiyet, agresif ve ters hareketleri en aza inmektedir.
3-   Hızlı büyüme, boy ve kilo artışı çocuklarda görülmektedir.
4-   Yemeğe karşı iştahları artar.
5-   Çocuklarda ve ergenlerde konsantrasyonları artırıp, öğrenmeleri, zekâları ve hafızaları güçlenir.
6-   Ergenlikte cinsel yönden buluğa erme buhranını daha müteadil kılar ve sakin bir şekilde seyretmesini sağlar.
7-   Daha güzel ve mutlu bir yüz, cilt ve saç kazandırır.

hacamat

 

Hacamat tek başına çocuklarda takriben 43 hastalığı kesin tedavi eder. (Bu hastalıklardan bazılarının henüz kesin tedavisi bulunamamıştır). Örneğin: sinüzit, alerji, iştahsızlık, gece altını ıslatma, boy kısalığı ve sivilceler gibi…
Araştırmalar ve tecrübelerden sonra söylenebilir ki; eğer, çocuklara ve ergenlere  düzenli bir şekilde (ister hasta olsun ister olmasın) doğuştan gençliğe kadar hacamat yapılırsa kayda değer hiçbir ruhsal ve bedensel hastalığa yakalanmazlar. Ömürlerinin sonuna kadar son derece sağlıklı ve dayanıklı bir şekilde yaşamak onlara güvence edilir. Takriben her altı ayda bir çocuklara hacamat yapılmalıdır.

çocuklarda hacamat

İncele

Arpacık (Hordelenum)

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

Arpacık (Hordelenum)

Belirtiler

 • Pullanma ile birlikte kapak kenarının kızarıklığı salgı (akıntı) toplanması
 • Kirpiklerin lokalize enflamasyonu
 • Hastalarda kapaklarda kaşıntı veya pullanma,kronik kızarıklık, lokalize ağrı  veya rahatsızlığa yol açan göz irritasyonunu belirtileri izlenir

Nedenleri

 • Kapak enfeksiyonunun en sık nedeni stafilokoklardır.Diğer organizmalarda etken olabilir
 • Sebore kapak enfeksiyonları predisposan fatördür

Risk  Faktörleri

 • Önceden var olan blefarit (kapak kenarının enfeksiyonları)
 • Kötü göz hijyeni
 • Kontakt lens kullanmak
 • Makyaj yapmak

 

İncele

Anorektal Fistüller’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Anorektal Fistüller

Belirtiler

 • Kanaldan devamlı veya aralıklı akıntı
 • Perianal bölgede sert, ağrılı kitle
 • Defekasyon esnasında ve sonrasında eksternal anal sfinkterde ağrı/spazm
 • Anal kanama
 • Fistül etrafındaki deride renk değişmesi
 • Fistül ağzında granülö yapı

Nedenleri

 • Anal kanalda erozyon
 • Anal kanal döşemesindeki yırtıklardan enfksiyonun yayılması
 • Enfekte eden organizma genelde Eşerişya colidir

Risk Faktörleri

 • Hemorhoidlerin enjeksiyon ile tedavisi 
 • Gaitadaki sert maddelerin (kılçık, yumurta kabuğu vb.) mukozayı çizmesi
 • Anal hematom gelişmesi ve rüptürü
 • İnflamatuar barsak hastalıkları
 • Daha önce oluşmuş Perirektal abseler

Anorektal  Fistüllerin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak anorektal bölgeye yoğun olarak yapılacak hacamat tedavisi iltihabın kuruması, akıntıların azalmasında ve fistullerin iyileşmesine çok etkilidir

İncele

Metbolizmayı Hızlandıran 15 Yiyecek

Posted in Güncel Sağlık Haberleri | 0 comments

metobolizma

İncele

Anorektal Abseler’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Anorektal Abseler

Belirtiler

 • Perirektal şişlik(yüzeysel absade)
 • Perirektal kızarıklık, hassasiyet
 • Perirektal zonklayıcı ağrı
 • Ateş ve derin abse gelişmesinde izlenen genel hal bozukluğu
 • Eğer abse harici şişme ile beraber değilse tuşede şişmiş ağrılı kitle hissedilir
 • Dışkılama esnasında ağrı

Nedenleri

 • Anal kanal, rektum veya perianal deride yırtılma ve abrazyon sonucu intersfikterik mesafeden pararektal boşluğu bakteri envazyonu
 • Patojen organizma

Risk Faktörleri

 • Yırtık çizik yapan travmalar
 • İnternal hemoroid için enjeksiyon
 • Lavman ucunun abrazyonu
 • Yumurta kabuğu veya balık kılçığının mukozayı çizmesi
 • Yabancı cisimler
 • Prolate hemoroid
 • İnflamatuar  bağırsak hastalıkları
 • Kronik granulomatöz hastalıklar
 • İmmun yetersizlik hastalıkları
 • Hematolojik habis hastalıkları
 • %5-8’inde abse izlenir

Anorektal Abselerin Hacamatla Tedavisi: Her türlü apseleşmede bağışıklık sistemini güçlendirecek noktalardan ve apse etraf noktalarından hacamat yapılması elzemdir. Ama en doğrusu apar oluşumu öncesi alınacak tedbirlerdir.

İncele

Anoreksiya Nervoza’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

Belirtiler

 • Başlangıcı sinsidir
 • Başlangıcı stres ile ilgili olabilir
 • Kilo kaybı aşikardır(normal kilosundan %15 kadar azalmış)
 • Bir sorun olduğunu inkar eder
 • Çok zayıflamış olmasına rağmen kendini şişman kabul eder
 • Genelde vücut görüntüsü ile şişmanlık kaygısı ile çok meşguldür
 • Yediği yemek miktarını azaltmayı ve özellikle yağlı yemekleri yemeyi reddeder
 • Yemek hazırlamayı, yemek zevkini ve seremonisini reddeder
 • Koşmak ve merdiven çıkmak gibi güç gerektiren eksersizleri tercih eder
 • Daha sonra depresyon gelişebilir
 • Ekstremite, yüz ve gövde de ince kıllar ortaya çıkar
 • Seyrek saç,kuru  ve kırışık cild izlenir
 • Hipotansiyon ve bradikardi
 • Hipotermi
 • Periferik ödem izlenir

Nedenleri

 • Bilinmiyor,daha çok emosyenel olduğu düşünülüyor.Hastaların %10-13’ünde obsesif -kompülsüf bozukluk izlenir.

Risk Faktörleri

 • Perfeksiyonist kişilik
 • Kendine itimat azlığı
 • Aşırı beklenti, başarı baskısı
 • Toplumsal eğilimin zayıflığın ideal olduğunu kabullenme
 • Bağımsızlık ve bağımlılık arasında gidip gelen kişilik
 • Birçok sorumluluk ve aşırı çalışmanın yarattığı stres
 • Algılama bozuklukları, vücut imajının sık sık değişmesi

Anoreksiya Nervoza’nın Hacamatla Tedavisi:Başlangıcında stres olan depresyonla devam eden bu gibi patolojilerde hacamat ve akupunkur tedavisi nedene yönelik tedavi olması sebebi ile çok netice vericidir. Tedavi süresi uzun olabilir. Hasta uyumu gerektirir.

İncele

Amiloidoz

Posted in Hastalık Bilgileri | 0 comments

amiloid

Belirtiler

 • Hangi organın ne oranda tutulduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir
 • Halsizlik, kilo kaybı, gastroparezi,psödoobstrüksiyon, malabsorpsiyon,diyare, makroglossi
 • Preferik nöropati, karpal tünel sendromu,
 • Assit, hepatomegali
 • Dispne,interstiysel akciğer hastalığı, konjentif kalp yetmezliği,aritmi, ani ölüm
 • Hiler adenopati, mediastinal adenopati
 • Simetrik poliartrit, lastik kıvamında periartiküler yumuşak doku şişliği
 • Yarı şeffaf, mumsu deri papülleri, purpura
 • Ranal yetersizlik, nefrotik sendrom
 • Demans

Nedenleri

 • Plazma hastalıklarında, hafif zincir(AL) immunglobulin’in aşırı yapımına bağlı amiloid oluşumu
 • Kronik enflamatuvar durumlarda amiloid fibriler protein aşırı miktarda yapılır ve yıkım ürünü olan serum amiloid protein fazla oluşur
 • Familyal akdeniz ateşinde aşırı yapılmış amiloid fibriler protein içeren amiloid oluşumu
 • Normalde böbrek tarafından atılan  ancak hemodiyaliz ile atılamayan beta-2 mikroglobilin içeren amiloid oluşumu

Risk Faktörleri

 • Plazma hücre diskrazisi
 • Kronik enflamatuar hastalık
 • Familya akdeniz ateşi
 • Hemodiyaliz
İncele

Amenorenin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

adet-görememe (1)

Belirtiler

 • Periodların olmaması
 • Galaktore
 • Sıcak basması
 • Erken gebelik semptomları
 • Adrojen fazlalığı belirtileri

Nedenleri

Primer amenore

 • İmpertore
 • Uterus ve 2/3 üst vagina kısmının agenezesi
 • Turner sendromu
 • Yapısal gelişme gecikmesi

Sekonder amenore

 • Fizyolojik: Gebeliğe bağlı, korpus luteum kisti, süt verme, menapoz
 • Hipotalamus-hipofis aksının baskılanmasına bağlı, doğum kontrol hapı alımı sonrası amenore, stress, kilo kaybı, vücut kitle indeksinin düşük olması
 • Hipofiz hastalığı: Hipofizin ablasyonu, sheehan sendromu,prolaktinoma
 • Kontrol edilmemiş endokrinopatiler: diyabet, hipo, hipertiroidzm
 • Polikistik over hastalığı
 • Kemoterapi
 • Pelvik ışınlama
 • Endometrial ablasyon
 • İlaç tedavisi
 • Prematür ovaryen yetmezlik

Risk Faktörleri 

 • Aşırı egzersiz
 • Beslenme bozuklukları
 • Psiko-sosyal krizler 

Amenorenin(adet olamamanın) Hacamatla Tedavisi: Bu durumda acilen vücuttaki tıkanıklıkların açılması ve tedavi noktalarının uyarılması tedavileri yani hacamat ve akupunktur tedavileri uygulanmalıdır. Bundan yüz güldürücü sonuçlar hastalarımızdan alınmıştır.

 

İncele

Akne Vulgarisin Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatın Faydaları, Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar | 0 comments

akne

Belirtiler

 • Kapalı komedonlar (beyaz noktalar)
 • Açık komedonlar   (siyah noktalar)
 • Nodül ve püstüller
 • Eritem ve ödemin eşlik ettiği ya da etmediği püstüller(kistler)
 • Skarlar
 • Lezyonlar,alın,yanak ve burun üzerinde ortaya çıkar ancak sırt ve göğüs ortasına kadar yayılır

Nedenleri

 • Androenler sebase bezlerdeki keratin döngüsünü uyarırlar.Dışarıdan bakıldığında komedon olarak görülen keratin tıkacı bezin ağzını tıkayarak içeride sebum birikimine neden olur. Propionibacterium acnes’in varlığı sebuma karşı inflamatuar cevabın oluşmasını uyarır ve sonuçta papül ve püstüller oluşur.

Risk Faktörleri

 • Adölesans
 • Erkek
 • Adrojenik steroidler(bazı doğum kontrol hapları, steroidlerin kötü kullanımı)
 • Temizleyici kremler, nemlendiriciler, yağlı fondötenleri içeren birtakım yağlı kozmetikler
 • Deri yüzeyinin herhangi bir okluzyonla kapatılması
 • Sistemik kortikosteroidler
 • Virilizasyon bozuklukları
 • Sıcak, nemli iklimler

Akne Vulgarisin Hacamatla Tedavisi :Akne bölgelerine yapılacak özel bilgi ve beceri isteyen hacamat ve nöral terapi tedavileri ile hastalarımızda % 80- 90 oranında aknelerin gerilediği kaybolduğu eğer kistik hale gelmemiş ve apseleşmemişse görülmüştür. Bu ciltteki ve vücuttaki akneler hacamatla bir balon gibi  söner ve kurur.

İncele

Otitis Media’nın Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

otitis media

Belirtiler

 • Kulak ağrısı
 • Ateş
 • İşitmede azalma
 • Kulak zarı delindiyse otore
 • Kulak zarı hareketlerinde azalma
 • Kulak zarı şiş, matlaşmış,sarımsı veya enflame olarak gözlenir.Tek başına hiperemi görülmesi tanı için yeterli değildir.

İnfantlarda AOM

 • Hayatın ilk bir kaç ayında asemptomatik olabilir.
 • İrritabilite bazen kulak ağrısının yegane belirtisi olabilir
 • Kulak zarında şişlik, matlık ve bazen de sarımsı bir renk görülebilir. Tek başına hiperemi güvenilir bir bulgu değildir.

  OME

 • Genellikle asemptomatiktir
 • İşitmede azalma hemen her zaman bulunur ama her zaman ölçülemez ve aile tarafından nadiren fark edilir
 • Kulak zarı dolgunlaşmıştır ama şişlik olmaz
 • Kulak zarı mobilitesi azalmıştır

Nedenleri

 • AOM: Geçirilen üst solunum yolu  enfeksiyonu östaki borusunda diskfonksiyona yol açarak östaki borusu aracılığıyla bakteriyel enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır.
 • Alerjik nedenler nadiren saptanır

Risk Faktörleri

 • Kreşte bakım
 • Formula ile beslenmek
 • Evde sigara içilmesi
 • Erkek olmak
 • Ailede orta kulak öyküsü bulunması
 • Hayatın ilk yılında AOM geçirilmesi

Otitis Media’nın Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, ödem enfeksiyon bölgesindeki ödemi çözmek için uygun bölgelere kulak arkasına hacamat yapılmalıdır.

İncele

Hemoroid’in Hacamatla Tedavisi

Posted in Hacamatla Tedavi Edilen Hastalıklar, Hastalık Bilgileri | 0 comments

 

Hemoroidler

Belirtiler

 • Rektal kanama
 • Anüsün dışarıya çıkması
 • Anal ağrı
 • Kaşıntı
 • Kabızlık
 • Defekasyon sırasında gerilme
 • Gaz ve gaita kaçırma
 • Hemoraidal venlerde genişleme
 • Rektumdan taze kan gelişi
 • Müküslü gaita
 • Rektumda tam olmayan boşalma hissi
 • Anal fissür
 • Anal enfeksiyon
 • Anal ülserasyon
 • Hemoroid prolapsusu
 • Hemoroid strangülasyonu
 • Anemi
 • Tromboze Hemoroid

Nedenleri

 • Hemoroidal ven pleksusu genişlemesi

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Kolon malign hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Portal hipertansiyon
 • Kabızlık
 • Uzun süre oturmayı gerektiren meslekler
 • Yaşlılığa bağlı adele tonüs kaybı, rektal ameliyatlar,epizyotomi ve anal cinsel ilişki
 • Şişmanlık

 

Basur / Hemoroid’in Hacamatla Tedavisi

Kabızlığın temelinde bağırsak tıkanıklığı, bağırsak tembelliği vardır.Hacamat tedavisinde vücudun uygun yerlerine hacamat yapılarak, uygun bölgeler tedavi edilerek bağırsakların çalışması ve dışkının yumuşaması sağlanır.Karın bölgesindeki kan dolaşımının artması ve kılcal damarlardaki tıkanıkların  açılmasıyla bağırsaklar düzenli olarak çalışmaya başlar. Makattaki damarların genişlemesi ve pıhtılaşmanın olması ile oluşan ağrılı hemoroid(basur) hastalığının ilerleyişinin durması ve iyileşmesi için de düzenli aralıklarla bir hekim kontrolünde kuyruk sokumu ve ilgili bölgelere hacamat yapmak gerekir.

 

İncele