Tıp Doktorumuzdan Hacamat , Akupunktur Ve Doğal Tedaviler İle Sağlıklı Yaşam

İbn-i Sina Kimdir,Eserleri Nelerdir?

 

ibni sina   ibni sina

Türk-İslam bilim adamlarından olan İbn-i Sina 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşara’da doğdu. Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sina’dır ve Batı’da isminin Latincesi Avicenna ile tanınır.

Filozof ve hekim olan Sina’nın çocukluğu parlak bir gelecek için faydalı geçmiştir. Babası Samanoğulları sarayının kâtipliğini yaptığında evine gelenler dönemin ünlü bilginleriydi. Daha çocukluğunda bilginleri tanıma imkânına ulaşmıştır. Güçlü belleğe ve üstün zekâya sahip bu çocuk daha 14 yaşında bilgi yönünden hocalarını geçmişti. 16 yaşına geldiğinde ise yanında hekimler çalışıyordu. Derin bir dini ve tıbbi bilgi donanımına sahip olduktan sonra 18 yaşında Buhara Sultanı Nuh bin Mansur’u tedavi etti. Bunun karşılığında Samani sarayının zengin kütüphanelerinden faydalanma imkânı buldu. Kütüphanede Farabi’nin günümüze ulaşamayan et-Ta’lim üs-sani adlı yapıtı da yer alıyordu. Eserden yararlanarak Aristoteles’in metafiziği ile ilgili bilgiler edindi. Yine 18 yaşında dini bilgiler (Kur’an), edebiyat, felsefe, matematik, gökbilim, doğa bilimleri, tıp ve benzeri alanlarda döneminin en güvenilir bilginleri arasına girmişti. 21 yaşında ise Medrese dallarının tümünde uzmanlaşmıştı.

İbn-i Sina babasının ölümünden sonra ve devletin içindeki huzursuzluklar nedeniyle çalkantılı bir yaşam geçirdi. Devlet hizmetlerine de katkıda bulunarak bir süre saray katipliği yapmıştır. Hanedan’da Şemsüddevle’ye vezirlik yaptığı gibi yine siyasi sorunlar nedeniyle kent kent kaçmak zorunda kalmıştır. Bir yandan da Türkler Orta Asya’da İran hâkimiyetine son veriyordu.

Günlük hayatında sıkıntılar olduğundan ancak gece okuyup yazıyordu. Kararlılığı ve azmi ile çalışmalarını başarıyla yürütebildi.
Kynk: AnaBritannica 11.cilt
BÜYÜK LAROUSSE 11.cilt

Eserleri

Kitabü’ş-Şifa

11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.
-el Kanun fi’t Tıb

Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.
-Kitabu’n-Necat

Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
-Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat

Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.
-Lisanü’l-Arab

Isfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.

VE DİĞERLERİ..
-Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye
-Risale fi’l Hudud
-İsbatu’n-Nubavve
-Risale fi’l-Kader
-el-Ahlak
-Kitab fi’s-Siyaset
-Risale fi’l-Aşk
-Hayy İbn Yakzan
-Kitabu’l-İnsaf
-el-Ahd
-el-işaretu ila İlmi’l-Mantık
-el-Hidaye
-Makale fi’n-Nefs
ÇALIŞMA YAPTIĞI BİLİMLER..
İbn-i Sina zaten çok genç yaşta çağının tüm bilim dallarına hâkimdi. Daha çok felsefe ve tıp alanlarında çalışmalarıyla tanınır.
Mantık
Fizik
Geometri
Astronomi
Matematik
Müzik
Metafizik
Tıp
Fizyoloji
Hıfzıssıhha
Farmakoloji
Tedavi
Kimya
Çağının önemli bilginleri arasındaki yerini daha çocuk yaşında almaya başlamıştı. Matematik, astronomi, geometri ve tıp alanlarında geniş çalışmaları vardı. Tıp alanındaki çalışmaları sırasında bazı hastalıkların bulaşmasında gözle görülmeyen bazı varlıkların etkisi olduğunu, yani mikroskop henüz bilinmediği zamanda mikropların varlığını işaret etmiştir. Kimya alanındaki çalışmalarının önemini vurgulamak için Berhelet; İbn-i Sina’yı kimyanın günümüzdeki halini almasındaki en büyük yardımcı olarak tanıtmıştır.

Günümüzden 600 yıl önce Paris Tıp Fakültesi’nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn-i Sina’nın el Kanun fi’t Tıb adlı eseri yer almaktadır.

Batı’da Avicenna adıyla bilinir. Eserleri Latince yoluyla Batı dillerine çevrilmiştir. Fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili 150’ye yakın eser vermiştir. Bunların Farsça olanların dışında büyük çoğunluğu Arapça’dır.

 

İBN-İ SİNAYA GÖRE HACAMAT TEDAVİSİ:

Hacamat deri altındaki dokuyu,kan alma uygulamasından daha iyi temizler.

Hacamat Yeri:

Alın: Birçoklarına göre ,bu yer idrak ve hafızanın bozulma tehlikesinden uzak olmalıdır.

Boynun arkası: Bu bölgeden hacamat yapmanın faydası, medyan cubital venden kan almayla aynıdır.O,göz ve alnın ağrılarıyla göz iltihaplarında çeşitli boğaz hastalıklarında ve ağızda kötü koku olduğunda yararlıdır.

Omuz başları arasında:Bu alanda hacamat yapmanın yararı,basilik venden kan alma gibidir.O,boyun ve omuzdaki ağrıları giderir.

Boyun tarafı:Boyun tarfından hacamat yapmanın yararı sefalık venden kan alma gibidir.O, baş titremelerini,yüz,dişler,kulak,burun ve boğazın çeşitli hastalıklarında yararlıdır.

Ense üzerinde hacamat: Bu yerden hacamat yapmak hafızanın bozulmasına sebep olur.

Omuz başlarından hacamat yapmak:Kan tükürmenin ve kanamalı bronşitin tedavisinde faydalıdır.

Baldırlar Üzerinden hacamat:O,kanı temizler ve menstrasyonu artırır.Soğuk ve şişman,kanları yoğun kadınlarda,bacaklar üzerinden hacamat yapmak,safen venden kan almaktan daha yararlıdır.Başın tepesinin veya occipital kemik üzerinden yapılan hacamatın, zihinsel rahatsızlıklar ve baş dönmesine iyi geldiği tahmin edilir.Bazılarına göre bu hacamat bunamayı geciktirir.

Çene altından hacamat: Yüz,dişler ve gırtlak hastalıklarında yararlıdır.O,başı ve alt ve üst çeneleri temizler.

Kalçalardan hacamat:kalça apselerinde,gutta,basur memelerinde,fil hastalığında ve uterus ve mesane gazlarında ve sırt kaşıntısında faydalıdır.Kalçalara uygulanan hacamat,testis iltihaplarında ve kalça ve bacaklardaki çıbanlarda faydalı olur.

Dizlerde hacamat: Dizlerin arka tarafından kan alma kalçaların iltihablı durumlarında yararlı olur.Dizlerin arkasından kan alma,sıcak hıtlar bu ekleme zarar verdiklerinde yararlı olur.Birlikte hacamat yapma, amenorrehoea ,siyatik,ve gutta yararlı olur.

 

Kaynak: El-Kanun Fi’t-Tıb

 

“İbn-i Sina Kimdir,Eserleri Nelerdir?” için 2 cevap

 1. güll diyor ki:

  HIM ha ha harika ya bugüne bugün olabu kadar güzel anlatan site görmedim haggat.

  Yapana teşekkürlerimi şiar rica eder saygı ve sevgilerimi arz ederim.

  TEŞEKKÜRLER SAĞOLUN ELLERİNİZE SAĞLIK EFENDİM ♥♥:-D ;-) :-)

 2. güll♥:-) diyor ki:

  HIM ha ha harika ya bugün bugün ola bu kadar güzel anlatan site görmedim haggat.

  Yapana teşekkürlerimi sunar rica eder saygı ve sevgilerimi arz ederim

  TEŞEKKÜRLER SAĞOLUN ELLERİNİZE SAĞLIK EFENDİM.

  İYİKİ BU SİTEYİ KURMUŞSUNUZ İYİ GÜNLER EFENDİM.♥♥:-D ;-) :-) :-D ;-) :-) :-D ;-) :-) ♥♥;-) :-) :-D ;-) :-) ;-) ♥♥:-D :-) :-) ;-) :-D ;-) ♥♥;-)

Bir Cevap Yazın